Gotländska vanföreställningar

Stockholmarna betalar Gotlands ishallar, fritidsgårdar och kongressanläggningar genom den så kallade Robin Hood-skatten. Trots det kritiserar kommunstyrelsen på Gotland förslaget att Stockholms län ska betala lite mindre i framtiden – för att lönerna här är så höga. Stockholm har rätt till kompensationen, skriver Karl Sigfrid, m, riksdagsledamot för Stockholms län. På uppdrag av regeringen har…

Regleringar utan gränser

När TV3 började sända 1987 som Sveriges första kommersiella TV-kanal fanns det riksdagsledamöter som ville förbjuda parabolantenner. TV-kanaler som inte kontrollerades av staten var för somliga otänkbart på den tiden, och många av regleringarna som återfinns i Europeiska Unionens TV-direktiv från 1989, ”TV utan gränser”, andas samma misstro mot oreglerade TV-bolag. Nu när ministerrådet och…