Varning för Sarkozys Europaskatter

Frankrikes nyvalde president Nicolas Sarkozy föreslår slopad veto-rätt inom EU på skatteområdet, Europeiska bolagsskatteregler och att EU ska få egen beskattningsrätt. Därmed står han för det traditionellt franska motståndet mot skattekonkurrens som sätter press på Frankrikes industrier. Denna franska linje måste Sverige bekämpa. Sarkozy är inte ensam. Italiens Romani Prodi och Belgiens premiärminister Guy Verhofstadt…

Förmyndaren EU skyddar oss

Med jämna mellanrum presenterar byråkrater i Bryssel förslag på hur EU kan ta på sig nya uppgifter som medborgarnas förmyndare. Det allra senaste är ett EU-direktiv som ska träda i kraft i december och innebär ett förbud av så kallad ”falsk information” i marknadsföringssyfte av teaterpjäser och filmer. Det vill säga ett förbud mot att…

Förändrad skatteutjämning gynnar Sundbyberg

I Sverige kompenseras kommuner för kostnader som de inte själva kan påverka. Det handlar om sådant som kostnader för stora avstånd och en stor andel barn och äldre. Principen är att det statliga skatteutjämningssystemet ska kompensera alla opåverkbara kostnader som drabbar vissa kommuner hårdare än andra. Det är därför självklart att en kommun som Sundbyberg…