Allmänpolitisk debatt i riksdagen

Den här veckan har vi haft allmänpolitisk debatt i riksdagen. Det betyder av vem som helst får tala om vad som helst i sex minuter. Det som debatterades var allt mellan Nato-medlemskap till priset på glutenfri pasta. Jag valde att lyfta fildelningsfrågan som ingen i övrigt nämnde under de tre dagar som debatten pågick. Så…

Föråldrad lag hotar Internetkaféerna

Regeringsrätten slog i dagarna fast att internetkaféer är spelhallar. Därmed omfattas de av den föråldrade automatspelslagen, som kan tvinga dem att försämra öppettiderna och betala tusentals kronor per dator i avgifter. Nu måste regeringen agera och ändra lagen för att inte ungdomar och småföretagare ska drabbas. Att ett kafé behöver tillstånd för att ställa upp…

Fildelningsmotioner

Under riksdagens allmänna motionstid har jag bland annat lagt en motion om att avkriminalisera fildelningen. I bloggvärlden har motionen redan hunnit kommenteras av Christian Engström, som är positiv till förslaget. Miljöpartiet har lagt en motion med delvis samma innebörd, men med ett antal betydande skillnader. Motiven bakom miljöpartiets motion är, precis som i min motion,…