Skatteutjämningen ska inte belöna misslyckanden

Det har kommit ett nytt utredningsförslag om förändrad skatteutjämning. Förlorarna är de kommuner som betalar de högsta skatteutjämningsavgifterna, det vill säga kommunerna i Stockholmsregionen. För Solnas del skulle utredningens förslag innebära en förlust med drygt 60 miljoner kronor om året, vilket motsvarar 1 000 kronor per medborgare eller 50 öre i höjd skatt. Men att…

Kommissionen försöker överskrida befogenheter

I dag har ett antal tidningar rapporterat att Sverige säger nej till att anta IPRED2-direktivet, som syftar till att harmonisera straffsatser inom immaterialrättens område. Media har ibland svårt att hålla isär IPRED2, som harmoniserar straffrättsliga regler, Sanktionsdirektivet, som harmoniserar civilrättsliga regler och Renforsutredningen, som inte alls är någon EU-harmonisering. Nyheten har sin grund i en…

Fildelningsseminarium i riksdagen

I går ledde jag ett fildelningsseminarium i riksdagen. Själv tycker jag att det blev lyckat, både tack vare intresserade besökare och en lysande expertpanel som bestod av Roger Wallis, Lars-Erik Eriksson och Peter Alvarsson. Både Roger och Lars-Erik har en bakgrund på KTH och har studerat fildelningsfrågan på djupet. Roger är dessutom själv kompositör och…