Fildelningsseminarium i riksdagen

I går ledde jag ett fildelningsseminarium i riksdagen. Själv tycker jag att det blev lyckat, både tack vare intresserade besökare och en lysande expertpanel som bestod av Roger Wallis, Lars-Erik Eriksson och Peter Alvarsson. Både Roger och Lars-Erik har en bakgrund på KTH och har studerat fildelningsfrågan på djupet. Roger är dessutom själv kompositör och har suttit i styrelsen för STIM. Paneldeltagarna var alla överens om att den fildelningsdebatt som förs är ett resultat av att musik- och filmbranschen saknar ambitionen att anpassa sig till den tid som vi lever i. Istället för att utgå från att människor har tillgång till teknik som gör det möjligt att fritt sprida immateriella verk tycks upphovsrättsindustrin ha bestämt sig för att motarbeta den tekniska utvecklingen.

Peter Alvarsson berättade om sitt företag Headweb, som slår upp portarna för allmänheten i dag. Headweb är ett unikt projekt av flera skäl. För det första drm-skyddar de inte filmerna, vilket innebär att du fritt kan kopiera dem mellan olika plattformar. Drm-skyddade filer har hittills sagts vara en viktig anledning till att de lagliga nedladdningstjänsterna inte har varit ett attraktivt alternativ. För det andra distribuerar Headweb filmerna med hjälp av bittorrentteknik, det vill säga samma teknik som framför allt används för piratkopiering. Fördelen med bittorrent är att den som laddar hem en fil samtidigt tillgängliggör delar av samma fil för andra. Därmed ökar kapaciteten i takt med att fler laddar hem, vilket låter avsändaren sprida sitt verk till ett stort antal människor till en försumbar kostnad.

Hur väl Headweb lyckas återstår att se, men jag hoppas på det bästa. Till skillnad från distributörer som ropar på nya lagar lägger Headweb sin energi på att skapa ett system som är bra nog för att konkurrera med de befintliga fildelningsnätverken.

Advertisements

2 thoughts on “Fildelningsseminarium i riksdagen

  1. Pingback: Roger Wallis om fildelning « Christian Engström (pp)

    • VAKNA och inse allvaret!Makten mot tekinken. Ny teknik reserveras ff6r miljarde4rerna. Folket berf6vas ny teknik.Demokratin har blivit farlig och me5ste krossas till varje pris: det e4r vad det handlar om.Inse allvaret!I dag Pirate Bay, i morgon Google, i f6vermorgon hela internet. Monopolkapitalet avslf6jar sig som nattsvart reaktion, och nu e4r det medelklassens tur att krossas.Ff6r sin f6verlevnad me5ste medelklassen sf6ka ve4nner nedanff6r och inte ovanff6r. Ff6rena sig med folket. Frihetskampen ff6renas med kampen ff6r folkets ve4lfe4rd. Svenskar med invandrare osv. Det e4r re4tt att gf6ra uppror. 1789 – 2009!SVERIGE UT UR EU!- Peter Ingestad, Solna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s