Blev Bellman dödad av pirater?

”Varför dog Bellman?” frågar sig Göran Hägg i en bok med just detta namn som Föreningen svenska läromedel har skickat till samtliga riksdagsledamöter. Hägg beskriver upphovsrättens historia, från skriftens uppkomst till dagens elektroniska kommunikation. Boken har blivit uppskattad av tidningarnas recensenter. Här och var gör Hägg viktiga poänger, till exempel om att möjligheten att sälja…

Talradio med Göran Pettersson

Radio är inte längre ett medium som kräver frekvensutrymme, en programtablå och stora ekonomiska investeringar. En blogg och lite inspelningsutrustning räcker alltedes utmärkt. En moderatkollega i riksdagen som har tagit fasta på detta är Göran Pettersson från Norrtälje. Vid sidan av sin textblogg driver han sedan några månader tillbaka en talradiostation, i dagens avsnitt med…

Klimatrabatt bättre än franska klimattullar

Frankrike kräver att EU ska införa klimattullar. Här hemma i Sverige driver miljöpartiet samma krav. Syftet är att höja skatten på varor från länder som inte har anslutit sig till Kyotoprotokollet. Vad miljöpartiet inte tänker på, eller inte bryr sig om, är att deras förslag slår hårdast mot den fattiga delen i världen, som redan…

Filmpolitik ger 1600-talsvibbar

Trots att både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen i de flesta fall förbjuder censur så görs ett undantag för film. Den som visar en film för allmänheten utan att först låta filmen förhandsgranskas av staten kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. På andra områden, som konst och kultur, press och public service, får…

Rätten att kommunicera privat

Just nu ligger det ett flertal utredningsförslag som berör människors möjligheter att kommunicera privat på internet. EU:s sanktionsdirektiv, Renforsutredningen och datalagringsdirektivet syftar på olika sätt till att underlätta identifiering av internetanvändare. Det som i andra sammanhang är en självklarhet – att en grupp människor ska kunna träffas och kommunicera utan att övervakas – tycks för…

Dreamhack

Joltcola, Billys panpizza och nätverksspel. Så skulle man kunna sammanfatta Dreamhack, världens största lan-party som ägde rum i Jönköping i helgen. Jag tillbringade delar av lördagen på den enorma tillställningen, och bara att utforska lokalerna hade kunnat ta timmar i anspråk. Efter att ha strosat runt en stund i största allmänhet fastnade jag vid den…