Rätten att kommunicera privat

Just nu ligger det ett flertal utredningsförslag som berör människors möjligheter att kommunicera privat på internet. EU:s sanktionsdirektiv, Renforsutredningen och datalagringsdirektivet syftar på olika sätt till att underlätta identifiering av internetanvändare. Det som i andra sammanhang är en självklarhet – att en grupp människor ska kunna träffas och kommunicera utan att övervakas – tycks för somliga inte vara lika självklar på internet. Kommer det om några år vara möjligt, ens med hjälp av anonymiseringstjänster, att kommunicera privat på internet utan insyn från myndigheter eller intresseorganisationer? Om det har jag ställt en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask:

Med hjälp av ny teknik väljer allt fler medborgare att kommunicera på ett sätt som försvårar eller omöjliggör spårning. Det kan handla om kontantkort för mobiltelefoni, mobilt Internet utan abonnentuppgifter, programvara som förhindrar spårning – eller anslutningar till trådlösa accesspunkter som inte kräver verifiering av användaren.

På fildelningsområdet går den tekniska utvecklingen alltmer mot anonym eller krypterad fildelning. Den anonyma fildelningen gör det mycket svårt att spåra användaren. Det räcker inte att ladda hem exempelvis en film för att kunna se vilka andra som laddar upp eller ned filmen. En annan metod för att försvåra spårning är krypterad fildelning. Utomstående kan då inte utan stora svårigheter lyssna av trafiken för att se vad som sänds. Kommersiella tjänster som erbjuder kryptering och anonymisering av all datatrafik finns sedan några år tillbaka. Hos dessa leverantörer kan kunden mot anonym förskottsbetalning ta del av tjänsterna utan att lämna ifrån sig personuppgifter. Utredningsförslag som berör Internetanvändning i allmänhet och fildelning i synnerhet – Trafikdatautredningen, Renforsutredningen, utredningen om införande av sanktionsdirektivet etcetera – syftar bland annat till att underlätta identifiering av Internetanvändare, öka operatörernas ansvar för abonnenternas kommunikation och att framtvinga lagring av trafikuppgifter. Mycket av detta blir verkningslöst om operatörerna saknar tillgång till abonnenternas personuppgifter.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa operatörers möjlighet att tillhandahålla fungerande anonymiseringstjänster för Internetanvändare?

Advertisements

12 thoughts on “Rätten att kommunicera privat

 1. Men herregud Karl Sigfrid, när lämnar du Moderaterna för Piratpartiet?

  Bra att kampen för ett friare och öppnare samhälle förs på flera håll. Inom Moderaterna verkar det dock gå trögt.

  Välkommen till Parti 2.0!

 2. Nils,

  Rätten till privat kommunikation och friheten att dela information är grundläggande inom liberalismen, som är den dominerande ideologin hos oss moderater.

  Jag har fört den här diskussionen med många partikollegor både inom riksdagsgruppen och i föreningar. Mitt intryck är att en stor majoritet moderater delar min uppfattning när de väl sätter sig in i frågan. Att förändra är alltid ett jobb i uppförsbacke, men jag är övertygad om att vi moderater som parti med tiden kommer att landa i ungefär de slutsatser som jag har dragit.

  Piratpartiet landar ibland fel, som när de vill förbjuda DRM-skydda filer. Några starka argument mot att konsumenterna själva ska få välja om de vill köpa DRM-filer har jag hittills inte sett.

  Karl

 3. Beatrice (“Bodström i en”) Ask har nu besvarat frågan med att hon inte avser att vidta några åtgärder i den efterfrågade riktningen, eftersom hon anser det angeläget att de rättsvårdande myndigheterna ibland skall kunna undersöka också privat kommunikation.

  Det är kanske inte det besked många av oss hade önskat, men det är hur som helst bra att vi får ett besked om var justitieministern anser att skåpet skall stå. Sedan är det en annan sak var skåpet i slutändan faktiskt hamnar; det finns väl omkring 9 miljoner människor i det här landet som har egna åsikter om skåpets placering, och nästan lika många par villiga armar för att bära omkring det, med eller utan anvisningar från justitieministern.

  Får jag gissa att du i ett senare skede kommer att anmäla en eller annan följdfråga på detta, såsom exempelvis huruvida justitieministern avser att reglera andra former av privat kommunikation än de som förekommer på Internet? Det kan ju vara angeläget för de rättsvårdande myndigheterna att få veta vad som har stått i ett brev på papper, eller vad som har uttalats muntligen per telefon.

 4. Pingback: opassande » Blog Archive » Kräv rätt till anonymitet online

 5. Här ser man åter igen hur etablissemanget, oavsett land och statsskick, eller höger eller vänster, är rädda för Internet och dess demokratiskapande värden.

  För första gången i mänsklighetens historia kan vi snabbt och effektivt ta reda på information, och utbyta tankar och ideér utan några mellanhänder som filtrerar informationen på vägen till oss medborgare.

  Det är tydligen farligt med information , och därmed kunskap. För kunskap ger nämligen makt, makten över våra egna liv.

  Etablissemanget, vare sig det är i Sverige, Kina, Sovjet eller USA gör nu sitt bästa att sätta stopp för det fria informationsflödet, och kallar det för att “skydda” oss medborgare.

 6. Pingback: Många bloggare ger sin syn på saken vad gäller avlyssning av IP-nummer och fildelning - vi bjuder på en länksamling | Bloggtidningen

 7. “Piratpartiet landar ibland fel, som när de vill förbjuda DRM-skydda filer. Några starka argument mot att konsumenterna själva ska få välja om de vill köpa DRM-filer har jag hittills inte sett.”

  Problemet med DRM är att de problem som tekniken orsakar inte uppdagas förrän det är dags att byta dator, bärbar mediespelare, etc. Då fungerar plötsligt inte den musik man köpt och betalat för, utan man tvingas till att köpa musiken igen för fullt pris. DRM-skyddade produkter tycker jag att man kan betrakta som defekta, och därför förstår jag att Piratpartiet tycker att detta borde förbjudas. Många privatpersoner har inte varit insatta i vad DRM innebär, eller ens att det fanns, men det börjar ändras i takt med att de drabbas av problem.

  Långsamt långsamt verkar dock musikindustrin vara på väg bort från DRM, sannolikt till stor del för att DRM-problem utgör den största enskilda problemkategorin bland online-butikernas support-ärenden, något som tär på butikernas marginal, och som man naturligtvis vill eliminera.

 8. “När det gäller frågan hur ett stärkt grundlagsskydd för den
  personliga integriteten ska utformas fann [Integritetsskydds-]kommittén det
  nödvändigt att utgå från den uppbyggnad som fri- och rättighetsskyddet
  har i regeringsformen i dag.

  Det innebär att ett utökat
  skydd inte bör utformas som en positiv förpliktelse för det
  allmänna, t.ex. i form av ett stadgande som ålägger det allmänna att
  visa respekt för varje medborgares rätt till personlig integritet.”

 9. Otroligt viktigt att vi får ha kvar vår frihet och integritet. Vad är nästa steg? Östtysklands stasi metoder. Hemska tanke. Upp till kamp!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s