Remissvar till EU-kommissionen

Genom Joakim Lundblad blev jag uppmärksammad på att EU-kommissionen samlar in synpunkter om DRM-skydd, internationell licensiering och jakten på fildelare. Information om konsultationer av det här slaget har en tendens att inte spridas särskilt väl till allmänheten. En oproportionerligt stor del av de svarande utgörs därför av särintressen som kämpar för ytterligare lagar och regler.…

Washington Internet Daily, artikeln

Jag skrev nyligen om STIM:s föreslagna bredbandsavgift, och en intervju om detta i Washington Internet Daily. Artikeln finns inte allmänt tillgänglig på nätet, men jag har nu fått tillstånd att publicera den: Rights Group Plan Would Allow File-Sharers to Pay ISPs More for Legal Downloads A Swedish rights body is mulling legal file-swapping if ISP…

Los Angeles Times: Sharing or Stealing?

Los Angeles Times recenserar på sin ledarsida mina resonemang om fildelning, ägande och immateriella monopol. In essence, Sigfrid is saying that something in unlimited supply can’t be stolen. His position is a variation on a theme advanced by Mike Masnick of Techdirt.com, among others: that the entertainment industry’s aggressive copyright-enforcement efforts spring from an outdated,…

Mats Odell om öppen källkod

För ungefär en vecka sedan ställde jag en fråga till regeringen om hur staten kan använda öppen källkod och öppna standarder i medborgarnas tjänst. Detta är inte en enkel fråga om licenskostnader – totalkostnaden för en proprietär lösning är inte nödvändigtvis högre än totalkostnaden för en öppen lösning. Det är snarare en fråga om kontroll…

STIM-förslag i Washington Internet Daily

Sverige fortsätter att vara pådrivande i den internationella debatten om fildelning och upphovsrätt. Jag har blivit intervjuad av Warren’s Washington Internet Daily med anledning av STIM:s förslag om en bredbandsavgift. Tyvärr kan jag av rättighetsskäl inte publicera artikeln, som inte heller finns offentligt tillgänglig, men resonemangen kan jag i alla fall dela med mig av.…

Öppen källkod hos svenska myndigheter

Fri programvara med öppen källkod blir en allt viktigare del av ekonomin. Affärsmodeller som inte bygger på exemplarsförsäljning, och därmed på möjligheten att kontrollera distributionen, blir särskilt intressanta när det står klart att en alltför långtgående kontroll av distributionen är oförenlig med medborgarnas rätt till integritet. Staten bör vara försiktig med att använda sig av…

Ubuntu

Efter ett datorhaveri, som jag orsakade helt själv, var det bara att ominstallera operativsystemet från grunden. Givet detta bestämde jag mig för att ge Linuxdistributionen Ubuntu en chans. För ett par år sedan gjorde jag ett försök med Linux, men gav upp när jag insåg vilket projekt det var bara att hitta och installera drivrutiner…