STIM-förslag i Washington Internet Daily

Sverige fortsätter att vara pådrivande i den internationella debatten om fildelning och upphovsrätt. Jag har blivit intervjuad av Warren’s Washington Internet Daily med anledning av STIM:s förslag om en bredbandsavgift. Tyvärr kan jag av rättighetsskäl inte publicera artikeln, som inte heller finns offentligt tillgänglig, men resonemangen kan jag i alla fall dela med mig av.

Jag har redan tidigare skrivit om varför jag är skeptisk till en bredbandsavgift. Om problemet som vi står inför är att gamla affärsmodeller fungerar allt sämre är det i första hand upp till berörda branscher att hitta en ny lösning. Det är inte statens uppgift att ersätta tidigare betalningssystem med en obligatoriskt licens.

Med en ny mellanhand drabbas musikskapare av samma problem som författare har med biblioteksersättningen. För varje bok som lånas ut på ett bibliotek betalas 122 öre till Sveriges författarfond. Det rimliga hade naturligtvis varit att dessa pengar sedan betalas ut till författaren, men så är det inte. Författaren får nöja sig med 60 procent av pengarna. Resten använder författarfonden till stipendier och inkomstgarantier för författare som inte klarar sig på marknaden. Man skulle kunna säga att författare betalar en extra författarskatt på 40 procent av sin biblioteksersättning. Det är inte osannolikt att en bredbandsavgift utsätter artister och kompositörer för en liknande byråkrati.

Men en bredbandsavgift medför även andra problem. Om avgiften blir obligatorisk är det i praktiken en skatt som tvingar vissa abonnenter att betala för andras nedladdning. Om avgiften blir frivillig är frågan hur många som skulle välja att betala.

Sedan har vi internationella avtal som komplicerar situationen. Med detta sagt välkomnar jag ändå att STIM lägger fram ett konstruktivt förslag till hur olika intressen kan balanseras. Trots uppenbara problem vore en bredbandsavgift betydligt mindre skadlig än den kontrollstat som krävs för att upprätthålla dagens kopieringsförbud.

Advertisements

9 thoughts on “STIM-förslag i Washington Internet Daily

 1. Tror du verkligen att bredbandsavgift= fri upp/nedladdning av upphovsrättsskyddat material på ideell basis för alla som frivilligt går med på det? – Jag har mina tvivel

 2. Som jag förstått det så vill STIM införa en avgift som i proportion till det samlade nyttjandet av musik på nätet. Men de vill inte tillåta fri uppladdning, bara nedladdning.

  Jo tjenare, vad säger man? Goddag yxskaft. Det är ju kommunikation vi talar om, man kan inte ladda ned utan att någon laddat upp. Om då ingen tillåts att ladda upp, då är det ju det som redan är fullt tillåtet att kommunicera de vill ha betalt för, genom lag! Detta innebär att det är vår kommunikation rent generellt de vill beskatta, och då skulle vi lika gärna kunna höja skatten och ge dem pengar direkt från statskassan, och det tror jag inte skulle falla i så god jord. Det innebär ju en kulturell planekonomi och det torde vara få saker som lämpar sig sämre för statlig reglering än just populärkultur.

  Faktum är att vi i sverige lägger allt mer pengar på kultur, vi har aldrig någonsin spenderat så mycket på detta, STIM upplever idag ett “all time high”, men nu vill den girige som vanligt ha mer..

 3. gamla affärsmodeller fungerar allt sämre

  Är det ens sant?
  Visst, det är fullt förståeligt att det inte tjänas så mycket pengar på LP vinylskivor, men ingen trodde väl heller att CD-skivan skulle vara den slutgiltiga 1000 åriga distributions-lösningen för musik. Det verkar ju också vara en sällsynt dålig idé att beskatta ny distributionsteknik till förmån för den gamla, det torde inte föra utvecklingen framåt.

  På 80-talet var det billigt att gå på koncert, medan en LP-skiva var tämligen dyrt. Idag ger man nästan bort CD-skivor – Köp en tidning för en tia och få en CD på köpet.. – Men idag kan de stora artisterna ta sanslöst mycket betalt för bra platser på en koncert, och det blir fulla hus i alla fall. Lägg därtill att vi idag lägger mycket pengar på data/tv-spel och DVD, allmänhetens kultur-konton är inte bottenlösa källor att gräva ur, även om de aldrig varit större än idag.

  Vi har levt med fildelning i största möjliga globala skala sedan Napsters intåg för sisådär 7 år sedan. 7 år ladies and gentlemen.. Nog borde vi väl ändå ha sett åtminstone en antydan till de domedagsprofetsior som basunerats ut genom åren, allt som skulle vara så fruktansvärt allvarligt att vi måste rucka på grundläggande rättsprinciper och förneka människor privat kommunikation och meningsutbyte. Men icke.. Artister tjänar bevisligen fortfarande pengar, nya artister stiger fortfarande upp på stjärnhimlen osv.. Men alltjämt får vi höra om den stackars lille okände svältande artisten. Men dennes största problem har aldrig varit hurvida denne skall få betalt, faran för denne har alltid legat i att förbli okänd, och där kommer Internet in i bilden.. Detta är vad utsugarna egentligen är rädda för.

 4. Hallo

  Jag tycker att lösningen består i en grundläggande reformering av upphovsrätten.

  Ta bort de på tok för långa skyddstiderna och ersätt dem med samma skyddstider som i patenträtten !

  Inför en generösare skrivning i lagen för exemplarframställning för personligt bruk. Inför istället en formulering som t.ex. “exemplarframställning utan vinstsyfte”. Då är kopiering, uppladdning, nedladdning och offentligt framförande tillåtet sålänge ingen tjänar några pengar på någon annans verk.

  Inför en “vinstandelmodell” för kommersiell exemplarframställning av skyddade verk – istället för fasta avgifter. Typ: x % av vinsten för rättighetsinnehavaren eller rättighetsinnehavarna. Sedan för de sinsemellan klura ut en fördelningsnyckel, det skall inte brukaren belamras med.

  Den nuvarande upphovsträtten är ensidig och i obalans – vilket statsvetaren Ulf Pettersson visat i sin uppsats “Makten över kopieringen”. En ANNAN upphovsrätt är både möjlig och nödvändig !

  Odin

 5. Odin. Ja förändring behövs, men jag tror du glömde det viktigaste. Att upphovsrätten inte har i privat kommunikation att göra. Att man låter upphovsrätten smyga sig in i den privata sfären är det som skapar de stora problemen idag, för ett upprätthållande kräver statsintrång i det privata. Grunden ligger nog i att allt för många inte förstår att kommunikation är att kopiera, vilket det alltid varit. Man kan liksom inte ta del av något utan att få del av det. Med nuvarande utveckling så är det bara en tidsfråga innan åklagare jämställer medel-svensson som spelar in från TV, med tungt kriminella våldsverkare. Vi har ju inte analog TV längre, och det vi ser på TV är kopior av data i mpeg format. Kan man se bilden så har man fått en kopia av informationen.

 6. Det är möjligt att ni har rätt. Såvitt jag förstår har STIM inte presenterat något förslag som är så detaljerat att de frågor som ställs här kan besvaras. Jag kommer senare i veckan att träffa en av de personer som skrev under STIM:s artikel, och då utreda hur de har tänkt.

  Jag tror vi är överens om att vi inte kan ha en upphovsrättslig lagstiftning som förutsätter att staten eller intresseorganisationer övervakar internetabonnenter. Om STIM:s förslag bidrar till att övervakning kan undvikas måste man i alla fall medge att detta är en styrka.

  Som jag sagt många gånger tidigare är jag dock mot en bredbandsavgift. Det är affärsidkarnas uppgift att utveckla nya affärsmodeller som bygger på frivillighet från alla parter.

 7. “Om STIM:s förslag bidrar till att övervakning kan undvikas”

  Det tvivlar jag på. De som inte betalar musiknedladdningsavgiften måste ju fortfarande övervakas för att se till att de inte laddar hem någon musik. Dessutom gäller STIM-avgiften endast musik, och någon liknande avgift har inte föreslagits för film och programvara.

 8. Bygger inte STIM:s modell på idén om att det ska finnas ett program i varje dator/mobil, som registrerar vilka verk man tar del av, så att de problem som Copyswede har när det gäller fördelningen av avgiften till upphovsrättsägarna kan undvikas? Problemet med STIM-modellen är att den konserverar nu rådande system och låser in de som skapar ett verk i en herre-slav-situation, som de med teknikens hjälp skulle kunna bryta sig ur. Idag kan, vad jag hört berättas, en artist inte få sina verk kopierade och lagrade på cd-skrivor hos ett proffsigt företag om de inte är med i STIM.

 9. Oj oj oj det blir bara värre och värre, ett program i varje dator, det blir som kilometerskatten på Internet.
  Bredbandsavgift morsning, en ny radiolicens med kontrollanter som bevakar att du betalt din bredbandsavgift.

  “Du har väl betalat din bredbandsavgift? Denna vecka är det kontroll i x,y och z”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s