Washington Internet Daily, artikeln

Jag skrev nyligen om STIM:s föreslagna bredbandsavgift, och en intervju om detta i Washington Internet Daily. Artikeln finns inte allmänt tillgänglig på nätet, men jag har nu fått tillstånd att publicera den:

Rights Group Plan Would Allow File-Sharers to Pay ISPs More for Legal Downloads

A Swedish rights body is mulling legal file-swapping if ISP subscribers pay more. The plan, first reported by the English-language paper The Local, would license file-sharing and was unveiled Friday, a Swedish Performing Rights Society (STIM) spokeswoman confirmed, providing no more details by our deadline.

Moderate Party legislator Karl Sigfrid, who favors decriminalizing file-sharing, said a modest fee would be more palatable to ISPs and users than tougher enforcement of intellectual property rights, but STIM’s plan won’t work until the international copyright regime is changed.

STIM wants to talk to ISPs about enabling customers to pay for music streaming over networks, The Local quoted the group as saying. The regime would raise an average user’s monthly Internet charge in proportion to the total amount of music downloaded, allowing users to access and download all tracks available online at a given time. The system would entail licensing agreements between STIM and other rights owners.

STIM reportedly noted several technical, financial and legal barriers, such as negative effects on existing legal music services. But Sigfrid said the proposal raises other issues as well.

Sigfrid’s chief criticism is that “Sweden can’t solve the file-sharing/copyright conflict in a way that’s radically different” from how it’s done elsewhere. To decriminalize file-swapping, with or without the Internet fee STIM suggests, Sweden must work within the EU, the World Intellectual Property Organization, and other international bodies, he said. But nationally, Sweden can resist setting harsher penalties on file-sharers, Sigfrid said. Uploading and downloading copyrighted content is illegal, but that need not be countered with means many people find overly invasive, he said.

And collecting and distributing user fees could lead to arbitrary distribution of the money, Sigfrid said. Someone collecting money for copyright owners will put it to other uses, he said. If charges are mandatory, non-downloaders would be paying for others’ music. If voluntary, who would pay the fee, he asked.

If international terms can be reached, a monthly fee for downloads would be preferable to more enforcement, said Sigfrid, adding that STIM’s proposal can’t work unless the international copyright regime changes. “Still, the change has to start somewhere, so I think the STIM proposal is a good initiative to start an international debate,” he said. Sweden’s national recording industry association didn’t respond to a request for comment. — Dugie Standeford

Reproduced by permission of Warren Communications News, Inc., 800-771-9202, [ http://mail.warren-news.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.warren/ ]www.warren-news.com

Advertisements

3 thoughts on “Washington Internet Daily, artikeln

 1. Vänta nu Karl..

  Du förespråkar alltså en generell beskattning av vår privata kommunikation, alldelens oavsett vad vi kommunicerar (du vill ju inte ha staten snokandes i vår privata kommunikation). Då kan vi ju precis lika gärna ge STIM pengar direkt ur statskassan i en sann planekonomisk anda, detta trots att populärkultur torde lämpa sig synnerligen dåligt för statlig reglering.

  Jag tror defenitivt inte att du tänkt igenom detta.

 2. Steelneck,

  Jag förespråkar inte bredbandsskatt/bredbandsavgift. Se följande utdrag ur artikeln (och se min tidigare bloggpost i ämnet):

  And collecting and distributing user fees could lead to arbitrary distribution of the money, Sigfrid said. Someone collecting money for copyright owners will put it to other uses, he said. If charges are mandatory, non-downloaders would be paying for others’ music. If voluntary, who would pay the fee, he asked.

  När STIM först lade fram sitt förslag uppfattade jag att avkriminalisering av nedladdning var en del av förslaget. Jag har uttalat mig positivt om just den delen, och sagt att även om en avgift är fel så är det mindre skadligt än ett system som kräver övervakning.

  Nu har jag, efter bland annat samtal med dem som ligger bakom STIM-utspelet, förstått att deras förslag inte alls innebär en generell avkriminalisering utan att de ser detta som ett steg i kampen om opinionen. Genom att erbjuda en frivillig licens hoppas de kunna legitimera jakten på dem som väljer att inte betala den. Och då är vi tillbaka i att vi ska kontrollera trafiken på nätet. STIM:s förslag innebär, som du säger, ökade inslag av skadlig planekonomi. Förslaget tycks inte heller lösa den grundläggande konflikten på marknaden.

  Med andra ord fanns det tyvärr ingen substans bakom rubrikerna om att fildelningen skulle göras laglig som en del i STIM-förslaget.

 3. Tack för klargörandet, jag fick en lite tokig uppfattning av artikeln.

  Vad gäller STIM så finns ju en ytterligare apekt på det där om nedladdning. Ingen kan ladda ned om ingen annan laddat upp. Att då vilja tillåta nedladdning via en licens, men inte uppladdning innebär ju bland laglydigt folk att de vill ta betalt för sådant som redan är fritt, eftersom uppladdning fortfarande inte är tillåtet.

  Någonstans har inte kronan trillat ned ännu, att kommunikation är att kopiera och att det inte går att både hemlighålla(inte sprida) och publicera samtidigt. Man kan inte ta del av något utan att få del av det. Saken blir dock betydligt enklare om man håller sig till kommersiell spridning och inte låter upphovsrätten invadera det privata. Upprätthållande av lagstiftning i den privata sfären kräver ju insyn, dvs. myndighetsintrång i privatlivet som då inte längre tillåts vara just privat.

  Idag säger andra paragrafen i URL göra det tillgängligt för allmänheten. Om man bara ändrar detta och lägger till ett enda ord så skulle många problem bli lösta, så här: göra det kommersiellt tillgängligt för allmänheten. På det viset så tillåter man privat kommunikation oavsett vad som kommuniceras, samtidigt som riktig “piratverksamhet” fortfarande är lika otillåten som förut. Ja, jag tycker att det är djupt olyckligt att ordet “pirat” har bankats in i folks medvetande när det oftast borde ha hetat “privat”.

  Vad säger då internationella avtal om detta? Bernkonventionens §9 säger:

  … permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

  WTOs TRIPS-avtal har samma formulering i sin artikel 13.

  Vi får alltså inte lagstifta på ett sätt som inverkar orättfärdigt på upphovsmäns legitima intressen. Då inställer sig frågan – Har upphovsmän ett legitimt intresse i andra människors privata kommunikation? Ett intresse kan de mycket väl ha, men är det legitimt ställt emot rätten till privat kommunikation? Jag anser att svaret är nej, det är inte ett legitimt intresse.

  WIPO Copyright Treaty som sorterar under FN har dock ställt till det, det gjordes rätt sent (1996) när stora medie-intressen yrvaket började upptäcka Internet.. WCT börjar visserligen i sin portalparagraf att hänvisa till Bernkonventionen, att inget i avtalet skall förringa Bernkonventionen. Men artikel 6 talar om “sale or other transfer of ownership”, där ordet “ownership” tolkats på samma sätt som när upphovsrättsintrång felaktigt kallas för stöld. Detta byggs på ytterligare i artikel 8 med:

  .. authors … shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them

  Detta utgör således inget hinder för nedladdning, men uppladdningen blir problematisk. Man kan dock diskutera i hurvida det förringar Bernkonventionen. Sett ur en distributionsmonopolistisk synvinkel så förringar det inte Berne, men Berne liksom upphovsrätten och alla lagar i stort handlar ju om rättvisa och samhällsnytta. Ser man det ur denna synvinkel så kan man nog se det som ett förringande när ett enskilt intresse ställs emot ett mer allmänt intresse som innefattar rätten till privat kommunikation. Även WCT har ju i artikel 10 samma formulering som både Berne och TRIPS kring det där om legitima intressen. WCT skulle således också behöva ett extra ord tillagt så att det blir: exclusive commercial right. På det enkla lilla sättet skulle även WCT kunna bli bättre anpassat till en värld där människor kommunicerar med hjälp av datorer och datornätverk, och detta utan att kommersiella intressen tillåts profitera olovligen på upphovsmannens verk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s