Renfors, proportionalitet och Finland

I går uttalade jag mig i Sveriges Radio med anledning av regeringens överenskommelse i fildelningsfrågan. På dagens SvD Brännpunkt ger jag och Margareta Cederfelt ytterligare en kommentar:

Det är glädjande att regeringen skrotar Renforsutredningen (SvD Brännpunkt 14/3). Ett svenskt nej till internetövervakning signalerar att vi i Sverige bejakar ­tekniken.

Sverige tar nu tydligt avstånd från den franska modellen som ger internet­leveran­törerna ansvar för att övervaka kunder­nas kommunikation.

Enligt regerings­förslaget ska privata organisationer kunna begära ut fildelares indentitet­ för att sedan­ kunna dra dem inför rätta. Vilka krav ska då ställas för att internetleverantör ska tvingas lämna ut person­uppgifter? Detta­ tycks fort­farande vara en öppen ­fråga.

Om uppgifter alls ska lämnas ut måste domstolarna göra en proportionalitets­bedömning, som väger rättighetsinnehavarens intressen mot allmän­hetens integritets­intresse.

En rimlig balans skulle kunna uppnås genom att enbart abonnenter som bevisligen har ägnat­ sig åt upphovsrättsbrott i kommer­siellt syfte kan få sin identitet röjd.

Detta vore väl i linje med fildelnings­motståndarnas löften om att det enbart är storskalig, organiserad brottslighet som de vill komma åt med ny lagstiftning.

Det är viktigt att en ny lag utvärderas snabbt, och att vi inte är rädda för att av­skaffa lagar som inte fungerar.

Finland har infört motsvarande lagstiftning, och där har de avsedda resultaten uteblivit. De finska ­nät­operatörernas ­före­ning­ FICIX har ­analyserat internet­trafiken och konstaterar att fildelningen har fortsatt att öka trots nya lagar.

I samband med ett antal uppmärksammade rättegångar minskade fildelningen tillfälligt med en tredje­del. Tre månader senare var trafiken dock lika omfattande som tidigare, och den fortsätter uppåt.

Advertisements

8 thoughts on “Renfors, proportionalitet och Finland

  1. Är det jag som uppfattar dig helt tokigt eller verkar du säga att du kan tänka dig rösta ja till detta förslag även om förslaget ser ut precis så som regeringen vill att det ska se ut? Alltså där uppgifter delas ut till intresseorganisationer för personer som inte fildelar i kommersiellt syfte?

  2. Det låter väl bra men hur kommer du att rösta när frågan verkligen kommer upp i riksdagen. Partipiskan svider.

  3. Frågan är bara hur det är tänkt att koppla en fildelares identitet till de abbonemangsuppgifter en internetleverantör har. Alltför ofta verkar man tro att det är ett 1:1-förhållande mellan olovlig fildelare och abonnemang. Vad händer med dem som delar ut sin trådlösa internetuppkoppling till kvarteret, eller FON?

    Det finns en stor risk att vi kommer att se en liknande utveckling som i USA där upphovsrättsorganisationer brukat skrämseltaktik för att klämma medborgare på pengar. Det finns flera fall där man pressat oskyldiga abonnemangsinnehvavare.

  4. En annan sak är ju att operatörerna (i dagsläget) inte alls är skyldiga att spara denna information, det är väl t.o.m. så att det är förbjudna att göra det om det inte krävs för debitering, säkerhet o.s.v. (eller blandar jag ihop det med telefonnummer?)

  5. Joakim Svensson skriver i sin uppsats “Intrångsundersökning vid upphovsrättsintrång” att: “Vid en intrångsundersökning finns det en risk för att företagshemligheter eller ett anonymitetsskydd röjs. En intrångsundersökning kan även ses som integritetskränkande, inte minst om den görs i en privatpersons bostad. Därför är det nu domstolarnas uppgift att vid ett yrkande om intrångsundersökning även pröva om det råder tillräcklig proportionalitet för en intrångsundersökning. Upphovsrättsinnehavarens behov av att intrångsundersökningen genomförs skall vägas mot den olägenhet intrångsundersökningen innebär för den som misstänks för upphovsrättsintrånget.”

  6. Jag skickade mailet till dig innan jag läste det här. Och min åsikt står fortfarande fast. En enkel jämförelse jag skulle vilja göra är det som inträffade förra helgen hos mina föräldrar. Jag förklarade för dem vad Bittorrent var och vad det KUNDE innebära för skiv- och filmindustrin… och för kulturspridning och maximering av försäljning. Min far, som är revisor och skattekonsult, och som för 1 år sen lärde sig skicka SMS, fattade faktiskt galoppen och tycker mitt stöd för piratpartiet är helt i sin ordning. Trots att han är moderat. Min halvmorsa däremot, tycker det är “synd och jobbigt” att skivbutiker kommer försvinna. Jag ser min halvmorsas tjuriga feja i hela alliansriksdagen… tyvärr. Det är ett sorgligt gäng du jobbar med.

  7. Pingback: Sagor från livbåten » Bloggarkiv » “Generationsklyfta” a.k.a baklänges in i framtiden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s