Nu börjar det bli dags för ett besked

Följande fråga om integritetsskyddet i den kommande fildelningspropositionen har jag ställt till justitieministern. Svaret kommer någon gång under nästa vecka:

I juli 2007 presenterades utredningsförslaget Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19). Utredningen innehöll bland annat ett förslag om att försvaga integritetsskyddet på Internet genom en möjlighet för upphovsrättshavare att via domstol begära ut identiteten på Internetabonnenter. I januari 2008 meddelade EG-domstolen att medlemsländerna med hänsyn till skyddet för enskildas personuppgifter kan avstå från att ge upphovsrättshavarna denna möjlighet.

Fredag den 14 mars 2008 uttalade justitieministern och kulturministern att regeringen trots EG-domstolens beslut avser att ge privata upphovsmannaorganisationer rätten att begära ut integritetskänsliga uppgifter om enskilda. I anslutning till detta förklarade justitieministern att uppgifter bara ska kunna lämnas ut om allvarliga lagöverträdelser har ägt rum, och att målet inte är att komma åt enskilda fildelare. Statsministern sade att enbart de som tillgängliggör material i stor skala ska kunna få sina personuppgifter utlämnade.

I utredningsförslaget från juli 2007 (Ds 2007:19) finns ingen begränsning av vilka upphovsrättsintrång som ger upphovsrättshavaren rätt att begära ut känslig information, vilket skulle innebära att staten i samband med just upphovsrättsbrott frångår de normala kraven på proportionalitet som annars gäller när integritetsintressen vägs mot intresset av information.

Hur avser justitieministern att förverkliga löftet om att endast den som i stor skala tillgängliggör upphovsrättsskyddat material kan få sina personuppgifter utlämnade till upphovsrättshavare?

Advertisements

3 thoughts on “Nu börjar det bli dags för ett besked

 1. Vad jag undrar är närmast hur man definierar “stor skala” på ett område där mängden data som delas stegrar sig närmast exponentiellt.

  Det går inte att definiera stor skala i antal Gb, för en sådan definition vore förlegad i samma stund som lagen stiftas.

  Jag kan inte se att det slutar på annat sätt än med att man visst kommer sätta åt ideella fildelare. I synnerhet om det är mediabolagens definitioner man lyssnar på, de kräver ju miljonbelopp så fort någon fildelat ett tiotal låtar/filmer.

 2. Jag håller med om att storskalighet inte är något bra villkor att använda sig av för att avgöra vilka som ska få sina personuppgifter utlämnade.

  Bäst vore det naturligtvis om vi helt slapp den planerade lagen som tvingar Internetleverantörer att lämna ut kundinformation. Tyvärr har alliansen redan gjort en överenskommelse på den punkten, som knappast kommer att omprövas.

  Givet att persondata lämnas ut bör villkoren vara så hårda som möjligt. Exempelvis ett krav på kommersiellt syfte skulle göra lagen ganska harmlös. Möjligheten att genomdriva ett sådant villkor är dock närmast obefintlig.

  Storskalighetskravet, hur långt ifrån perfekt det än är, bedömer jag som den enda väg som eventuellt kan vara framkomlig. Detta eftersom både justitieministern och statsministern har uttalat sig i de termerna.

 3. Varför är det omöjligt att få tillbaka kravet på kommersiellt syfte i UhRL? Det var ju just det den en gång i tiden kom till för. Eller för att citera vår allra första UhRL:

  “Ingen mä till försäljning eftergöra originala konstwerk.”

  Läs och begrunda en föredömligt kort och koncis lagtext. Något för moderna ordbajsare att ta efter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s