Nej, det blir inte kommunism den här gången heller

Vänsterpartisten Mikael von Knorring skriver att immateriell produktion inte är som att fabricera brödrostar. Medan varje ny brödrost kostar pengar är det i stort sett gratis att mångfaldiga en film eller ett musikaliskt verk. Av detta följer, enligt Knorring, att immateriella verk ska släppas fria och att kulturen ska finansieras med skattemedel.

Knorring har har skrivit ett antal uppmärksammade motioner om informationsproduktion till vänsterpartiets kongress, och motionerna har tagits väl emot av partistyrelsen. Motionerna argumenterar för att vänsterpartiet ska ta ställning för fri icke-kommersiell kopieringsrätt, för fri programvara, mot DRM och mot mjukvarupatent. Knorring vill dessutom att vänsterpartiet byter fot i frågan om bredbandsskatt och tar avstånd från en sådan. Istället ska kulturen ska finansieras genom generella skattehöjningar.

Representanter för piratpartiet har uttryckt stor entusiasm för Knorrings förslag. Det är något svårbegripligt, för Knorring gör precis samma analys som den stelbenta upphovsrättslobbyn: Utan den kontroll över kopieringen som upphovsrätten ger faller marknadsekonomin ihop, och staten måste ta över ansvaret för att försörja kulturarbetare.

Skillnaden mellan von Knorring och upphovsrättslobbyn är inte att de bedömer utvecklingen på olika sätt. Skillnaden är att medan upphovsrättslobbyn varnar för marknadsekonomins kollaps välkomnar Knorring densamma, och ser fram emot att ersätta marknaden med ett statligt ersättningssystem. Biblioteken står som förebild. Kulturarbetaren skapar, konsumenten har gratis tillgång och skattebetalarna tar notan.

En bieffekt av biblioteksmodellen blir att staten bestämmer vilka som ska ha betalt, hur mycket betalt de ska ha och vilken kulturproduktion som ska gynnas. Det är knappast en modell som uppmuntrar självständigt skapande. I teorin går det kanske att bygga ett system som simulerar marknaden, men i praktiken skulle de politiker och tjänstemän som administrerar betalningarna använda sin makt till att styra kulturskapandet.

Knorrings agument för fri tillgång till immateriella verk är delvis korrekt. I hans exempel med brödrostarna kostar varje brödrost tio arbetstimmar att producera. Prismekanismen gör att utbudet anpassas till efterfrågan. Om priset sätts under marknadspriset blir efterfrågan större än utbudet, och den som vill ha en brödrost får ställa sig i kö. Om priset sätts till noll tillverkas inga brödrostar, annat än någon enstaka för eget bruk.

För redan existerande immateriella verk är marginalkostnaden för att framställa nya exemplar noll, och därför är noll också det pris som ger störst samhällsnytta. För att det ska skapas ny kultur behövs drivkrafter, men det krävs inga ekonomiska drivkrafter för att uppmuntra arbete som redan är utfört. Milton Friedman lär på detta tema ha sagt att det är hål i huvudet att förlänga upphovsrätten för redan existerande verk. När verket väl finns är det tillgängligheten som är intressant. Större tillgänglighet ger konsumenterna bättre möjligheter att ta del av verket samtidigt som andra kreatörer till lägre kostnad och med mindre byråkratiskt krångel kan använda verket i skapandet av nya verk.

Ovanstående gäller alltså för redan existerande verk. För att det ska skapas nya verk är det däremot viktigt med ekonomiska drivkrafter som komplement till mer personliga drivkrafter. Eftersom Knorring inte ser en fri marknad för kreativt skapande som möjlig i IT-samhället måste staten i hans ögon tillhandahålla dessa ekonomiska drivkrafter i form av skattefinansierad ersättning till kreatörer.

Som marknadsliberal hade jag oroat mig för den utveckling som både Knorring och upphovsrättslobbyn förutspår, om jag hade trott att analysen var riktig. Nu är den lyckligtvis inte det. Marknaden är redan på god väg att anpassa sig till en verklighet där upphovsmän inte kan kontrollera hur deras verk sprids. Så tyvärr, Knorring. Den kriminaliserade fildelningen är inte startskottet för det socialistiska samhället.

När Knorring säger att ”högern kan ta sina brödrostfabriker och lägga sig på historiens hatthylla” kanske han med ”höger” syftar på de konservativa krafter inom alla partier som värnar rådande affärsmodeller. I så fall är han inte helt fel ute. Det finns visserligen ingenting som tyder på att klassisk exemplarförsäljning av bilar, datorer eller för den delen brödrostar kommer att försvinna, men immateriella verk blir svårsålda när informationen flödar fritt.

Att affärsmodeller omprövas betyder inte att marknadsekonomin som sådan förändras i någon större utsträckning. Grunden för informationssamhällets marknadsekonomi är inte upphovsrätten eller de affärsmodeller som baserar sig på den. Grunden för marknadsekonomin är innovatörernas frihet, konkurrensen och den spontana ordning som uppstår när var och en får pröva sina idéer.

Öppna affärsmodeller förutspås växa på mjukvarumarknaden medan brödrostmodellen är på tillbakagång. Öppen källkod, eller fri programvara som det kallas i motionen till vänsterkongressen, har länge funnits både som ett ideellt fenomen och som en kommersiell affärsidé. Det fria databassystemet MySQL är ett exempel på det senare. Inom upplevelseindustrin ser vi ett växande antal kommersiella gratistjänser växa fram. Youtube och Yahoo Launchcast är bara två exempel. Inom dataspelsindustrin visar World of Warcraft och andra onlinespel att spelföretag kan tjäna mer pengar på prenumerationstjänster än på exemplarförsäljning av spel. En fördel som kommer alla berörda branscher till del är de väsentligt lägre distributionskostnaderna.

Betyder då detta – nya och framtida affärsmodeller i kombination med lägre kostnader – att ingen som skapar kultur kommer att få problem? Naturligtvis inte. Precis som i andra utvecklingsfaser kommer somliga att tjäna massor av pengar medan andra tvingas lägga ned sin verksamhet. Så fungerar en marknadsekonomi till skillnad från en biblioteksekonomi – eller planekonomi som det vanligen kallas.

Advertisements

24 thoughts on “Nej, det blir inte kommunism den här gången heller

 1. Pingback: Missvisande påhopp av Karl Sigfrid (m) « Christian Engström (pp)

 2. Sorry, men du projicerar en hel del egna idéer på mina motioner. Den motion som handlar om kultursatsningar, A100, börjar så här:
  “Oberoende av hur vi lagstiftar kommer fildelningen att fortsätta växa. Det har hittills inte lett till några katastrofala problem alls – vi ser till exempel att intäkterna från konserter ökat med 20 procent årligen under de senaste tio åren. Däremot är det mycket möjligt att kultursektorn och mjukvarusektorn borde ha ökat sina intäkter mer än de gjort. Det här är ett bra läge att kräva kultursatsningar.”
  Det är svårt att få det till att jag förutspår marknadsekonomins sammanbrott. Sakfrågan är inte knepigare än att av samma skäl som biblioteksersättningen finns – och stöds även av den moderata partistyrelsen – så vore det bra med liknande lösningar i de delar av ekonomin som fildelas.
  I övrigt blandar du friskt med utdrag från en text jag skrev 2001. På den tiden tror jag det var riktigt att behandla den svenska högern som entydiga fildelningsmotståndare.

 3. Det är ganska läskigt när en av våra folkvalda riksdagsledamöter pratar om att i teorin så skulle det nog gå att bygga ett rättvist system men i praktiken så kommer politiker och tjänstemän använda sin makt till att styra saker och ting så som dom själva vill. Är du seriös? Har du någon tro på öppenhet och demokrati över huvud taget?

  Jag undrar också vad marknadsekonomi har med tex dagens musikindustri att göra över huvud taget. Det är ju skivbolagen som bestämmer vilka artister som skall pumpas ut på MTV, som skall synas på reklamaffisher osv, och därigenom bli kända och ha förutsättningar för att sälja mycket. Det är ju ganska långt ifrån någon sorts teoretisk “marknadsekonomi” där alla artister skulle konkurera enligt lika villkor.

 4. Som vanlig internetanvändare och fildelare bryr jag mig inte om politisk käbbel. – Huvudsaken är att upphovsrätten ändras så att den tillåter vanliga internetanvändare att både upp- och nedladda vilka digitala filer de vill – så länge det sker på ideell basis.

  Snacket om alla dessa sk artister – kulturarbetare – kreatörer mm har föga med fildelningsproblemet att göra. – Finns det överhuvudtaget några indikationer på att artist/kulturarbetar/kreatör gruppen lider av den sk “olovliga fildelningen”? – Inte! – Den gruppen har inte ens stått upp för sig själv och i organiserad form protesterat mot fenomenet – varken här i Sverige eller utomlands – Det verkar alltid vara “andra” som av dunkla anledningar ser sig kallade att stå upp och försvara artisternas/kulturarbetarna/kreatörernas intressen.

  Det är dags för den stora majoriteten av politiker att vakna upp och sluta lyssna på- och låta sig påverkas av Antipiratbyråns och IFPIs lögner och propaganda. – Dessa organisationer foreträder i huvudsak AMERIKANSKA intressen och vill i Sverige pracka på oss deras rättssytem och syn på rättvisa.

  Har någon av er politiker överhuvudtaget kastat några blickar på andra sidan av Atlanten och tittat på hur branschen går fram som en slåttermaskin där? – Hur de hotar att dra ensamma mödrar – studenter – barn och åldringar inför rätta för att därefter utpressa dem att betala höga summor i en sk “förlikning”?

  Har någon av er politiker frågat sig hur den lilla människan i Sverige skulle kunna uppbringa dom resurser – orken – tiden och tålamodet att stå upp mot dessa ekonomisk och politisk starka bjässar i en civilrättslig strid? – Vem kommer att hjälpa “David” i striden mot “Goliat”? – Om den föreslagna lagen kommer att gå igenom så blir det slutet för den traditionella svenska rättssynen och rättstraditionerna.

  Politiker i Sverige – förena eder och värna den lilla människan istället för att gå dom amerikanska särintressens ärenden. – Bunta ihop Antipiratbyrån och IFPI och förpassa dem dit de hör hemma – till USA – now no longer the land of the free!

 5. “Den gruppen har inte ens stått upp för sig själv och i organiserad form protesterat mot fenomenet”

  Hmm… Lögn.

  “- varken här i Sverige”

  Umm… Lögn.

  “eller utomlands -”

  Öh… Lögn.

  “Det verkar alltid vara “andra” som av dunkla anledningar ser sig kallade att stå upp och försvara artisternas/kulturarbetarna/kreatörernas intressen.”

  Mja… Lögn.

  “Dessa organisationer foreträder i huvudsak AMERIKANSKA intressen”

  Njaaaee…. Lögn.

  “de hotar att dra ensamma mödrar – studenter – barn och åldringar inför rätta för att därefter utpressa dem att betala höga summor i en sk “förlikning”?”

  Sant. Och inte bra.

  “Har någon av er politiker frågat sig hur den lilla människan i Sverige skulle kunna uppbringa dom resurser – orken – tiden och tålamodet att stå upp mot dessa ekonomisk och politisk starka bjässar i en civilrättslig strid? – Vem kommer att hjälpa “David” i striden mot “Goliat”? ”

  Inte bra. Fast “David” har faktiskt valat att sluta med olagligheterna så försvinner den risken.

  “Huvudsaken är att upphovsrätten ändras så att den tillåter vanliga internetanvändare att både upp- och nedladda vilka digitala filer de vill – så länge det sker på ideell basis.”

  Där håller jag med. Och en bredbandsskatt vore utmärkt för att se till att upphovsmännen får en proportionelig slant för det som de icke-kommersiella nedladdarna snyltar på. Åt kreatören vad kreatören tillkommer.

 6. vb:
  Istället för att bara skriva lögn, får du gärna ge exempel.
  Men jag ska hjälpa dig på traven dessa är några artister har öppet proklamerat för sin upphovsrätt och problematiken med denne:
  Per Gessle (båse som Roxett och i andra sammanhang)
  Metallica (en av de första kända fallen)
  Petter (och tyckte att dödstraff var var rätt påföljd för upphovsrättsintrång)
  …sedan kommer inte jag på fler, men de finns.

  Sedan nämns bredbandsskatt som en lösning för att upphovsmannens uppehälle. Frågan är bara ska det bara gälla musik som STIM föreslår? Hur ska fördelningen se ut? Kommer porrbranschen få sin beskärda del? Hur är det med de som sprider snuff och våldsporr, terroristens handbok eller anarkistens kokbok? Jag menar det sprids på nätet och har nått en verkshöjd som gör att de ska vara skyddade.
  Men om vi bara tittar på musik (och förenklar världen)? Hur mycket ska t.ex. inflames få? Är det beroende på hur mycket de säljer? Är det hur mycket de spelas i radio (som är måttstocken för kasettavgiften)? Eller ska rent utav titta på The Pirate Bay? Eller ska vi göra som biblioteksavgiften – det ges till en fond som betalar till enbart 181 SVENSKA författare en årlig lön på 166 500 kr.

  Hur vi än vrider på bredbandsavgiften kommer det endast att gynna en försvinnan litet fåtal individer, vilka inte är representativa för vad som laddas ned, alt. att TPB (eller liknande) anses vara representativt, vilket även det blir juridiskt knepigt.

  Bredbandskatt är således som Marx vetenskap, det låter bra i teorin, men faller platt så fort den försöks sättas i praktiken.

 7. VB

  Visa mig en enda artikel som har rapporterat en ORGANISERAD protest av artister/kulturarbetare/kreatörer – då menar jag inte några enstaka individer som har plitat ihop någon artikel – utan typ den sortens protest som t ex. manusförfattarna i USA nyligen genomförde. – Någon massdemonstration eller dylikt. – Skulle inte en grupp som ser hela sin tillvaro hotad av den “olagliga fildelningen” för länge sedan ha organiserat sig och högljutt protesterat?

  Så gott som alla är överens att hela fildelningsdebatten är styrd från USA – där det är främst dom 4 musikbolagen som för striden world wide och spelar ut den ena nationen mot den andra – Jag kan belägga mina påståenden – kan du?

  Notera att det är dessa främmande organisationer som missbrukar Upphovsrätten för sina egna syften – att det är fildelning av sk upphovsrättsskyddat material på ideel basis är olaglig beror främst på dessa organisationers intensiva lobbying av såväll den svenska pressen som våra politiker.

  Notera att tillslaget mot the Pirate Bay först hände efter att USA hade utsatt Sverige för påtryckningar på högsta nivå och kommit med hot om sanktioner och att amerikanska agenter har undervisat i konsten att jaga fildelare på polishögskolan – Ser du alls ingen samband här?

  Bredbandsskatt? – Ge mig EN enda anledning varför vi skall behöva betala ytterligare en skatt? – Ser du några långa köer av arbetslösa kukturarbetare hos arbetsförmedlingen? – Ser vi en drastisk minskning av kreatörer? – Du behöver bara beskåda uttagningen till den Europeiska Schlagerfestivalen där många nya och ivriga artister gör sina debut för att se att kulturlivet i Sverige mår utmärkt! – Vad eller vem skall vi betala för??

  Lägg fram några hållbara bevis för att den “olagliga fildelningen” är till skada för samhället – den berörda branschen eller ens artisten/kreatören/kulturarbetaren om du kan. – All tillgänglig forskning pekar på att den “olagliga fildelningen” skadar INGEN och därför faller alla argument som upphovsrättsivrare som du kommer med platt på marken.

 8. Flyer> Även om jag håller med dig i sak måste rätt vara rätt.
  Det finns tonnvis av arbetslösa konstnärer, inte bara musik, men de är kanske flest. Så har det varit innan fildelning och så kommer det vara 2050. Det finns med andra ord fler som vill leva på sin musik än makrnaden tillåter. Jag ska åter stryka under att milsköerna av arbetslösa musiker fanns innan internet också. Det är med andra ord andra faktorer än fildelning som skapar detta.

  Men som sagt finns det ingen minskning av vare sig kulturutbud räknat i antal utövare/per kapita eller antal verk, snarare tvärt om. Och det är _en_ anleding till att det inte säljs lika mycket skivor – jag menar vem köper sand i öknen eller is på grönland? Med marknadsföringstermer kan man säga att musikbranschen har mättat marknaden.

 9. Tack Christian E, Micke vK och andra för era reaktioner.

  Jag tycker det är kul och stimulerande att för en gångs skull få diskutera riktiga frågor, och att inte bara förklara självklarheter för lobbyister och politiker som har missat den tekniska utvecklingen. Till skillnad från upphovsrättslobbyns modeller är Mickes modeller praktiskt genomförbara, men i mitt tycke inte önskvärda. Därför är det angeläget att bemöta dem.

  Jag medger att jag inte hade sett motion A100, som Christian valt att inte lägga upp på sin blogg. Kanske för att han instämmer i mina invändningar? Man kan ta fasta på följande citat ur motionen:

  ”Däremot är det mycket möjligt att kultursektorn och mjukvarusektorn borde ha ökat sina intäkter mer än de gjort. Det här är ett bra läge att kräva kultursatsningar.”

  ”Den utlåningen skulle kunna utvecklas till e-bibliotek som sprider böcker, film och musik

  över nätet, och kompenserar upphovsrättsinnehavarna ekonomiskt efter samma principer som idag.”

  ”Vi kan också införa generella stöd till inspelningsstudior, konsertlokaler eller biografer. Vänsterpartiets
  jobbsatsningsförslag – de 200.000 jobben – har dessutom alltid innefattat jobb i kultursektorn. Det finns
  säkert fler möjligheter.”

  ”Det vi kan göra är att ta tillvara på de stora fördelarna med det – en fri
  tillgång till all kultur – och börja bygga nya ekonomiska system som kan täcka upp för de gamla som håller
  på att ge vika.”

  Idén om statlig finansiering upprepas sedan i motion A101.

  Att dagens upphovsrätt är förlegad och måste begränsas är vi eniga om. Men hur ska man tolka yttrandet att intäkterna för upphovsrättsbranscherna ”borde” vara högre? Med vilken måttstock ”borde” en verksamhet vara mer lönsam än den är? Jag kan se två alternativ: Upphovsrättslobbyns alternativ (vinsten skulle vara större om kopieringsförbudet upprätthölls) eller det planekonomiska alternativet (staten slår fast att värdet av det som skapas är större än marknadsvärdet).

  Jag drog slutsatsen att Micke stod för det planekonomiska alternativet, eftersom förslaget är att staten ska finansiera glappet mellan å ena sidan kulturskapares faktiska inkomster och å andra sidan de inkomster som de ”borde” ha. Staten ska alltså ”bygga nya ekonomiska system som kan täcka upp för de gamla som håller
  på att ge vika.”

  Vad ”ekonomiska system” betyder i ovanstående är inte helt lättolkat. En försiktig tolkning skulle kunna vara att de ekonomiska system som åsyftas är de affärsmodeller som baserar sig på dagens upphovsrätt. I så fall håller jag med om att de håller på att ge vika. Jag tolkade dock uttalandet som att det marknadsekonomiska systemet inte klarar att hantera informationsproduktion, och varför så inte är fallet har jag förklarat.

  Jag har tidigare skrivit om biblioteksersättningen i samband med en riksdagsmotion av miljöpartiet. Se inläggets två sista stycken:
  https://sigfrid.wordpress.com/2007/10/09/fildelningsmotioner/

  Se även:
  http://copyriot.se/2008/04/06/biblioteksmetaforen-bor-tas-pa-allvar-av-bredbandsavgiftens-foresprakare/

  Beskrivningen av hur bibioteksersättningen betalas ut är bara delvis korrekt i copyriots inlägg, men att en stor del av ersättningen går till stipendier och inte direkt till författaren stämmer. Bland annat därför är biblioteksmodellen inte önskvärd.

  Frågan är om inte biblioteket som idé blir allt mer obsolet till följd av ny informationsteknik. Men den debatten förtjänar en egen artikel.

 10. Hans,

  Ja, jag är seriös när jag säger att politiker och tjänstemän använder sin makt till styra efter eget tycke. Det är för att balansera den tendensen som vi behöver öppenhet och starka inslag av demokratisk kontroll.

  Vi behöver också mer maktdelning och direktdemokrati för att motverka alltför stor maktkoncentration. Se Anne-Marie Pålssons utmärkta artikel på detta tema:

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=754411

 11. Hej,

  då tror jag att den faktiska meningsskiljaktigheten är ganska utredd. Att “staten slår fast att värdet av det som skapas är större än marknadsvärdet” sammanfattar bra vad jag menar. Det är dock inte mer planekonomiskt än att såväl klassisk nationalekonomi som Anders Borg utgår från att det är rimligt ;)

  Jag är den första att medge att biblioteksersättningen har sina problem, bland annat med risk för statsstyrning. Därför var jag också noga med att föreslå att också mer generella åtgärder skulle ingå i kultursatsningen.

  Orsaken till att jag lyfter fram bibliotekstanken är inte för att det skulle vara det slutgiltiga svaret, utan framförallt för att det visat sig vara en väldigt bra ingång i diskussionen. Folk som är skeptiska till fildelning men kulturintresserade lyssnar en extra gång när man visar att de egentligen redan tycker alla de här sakerna men försöker övertyga dem om. Ekonomiskt, juridisk och ideologiskt svarar biblioteksmodellen på samma sorts frågor som dyker upp i fildelningsdebatten.

 12. Apropå att inga upphovsmän skulle klagat på den illegala fildelningen, läs t ex KLYS uttalande inför riksdagen:
  http://www.klys.se/upphovsratt_pa_internet_anforande_riksdagen_3_april_08.htm
  För de som inte vet så ingår i KLYS de flesta organisationer som företräder upphovsmännen i Sverige.
  Filmalliansen som företräder upphovsmännen specifikt på filmsidan ska den 28 april ha ett seminarium med titeln “Varför snor de från mig” ..
  Så visst finns det organiserade aktioner från upphovsmännen.

 13. Jag skall kanske inte snöa in på detta allt för hårt men dina ord var faktiskt starkare än att ni använder eran makt till att styra som ni själva vill. Du sa att i teorin så funkar det inte så men i praktiken så är det _oundvikligen_ så.

  Det är det som jag tyckte var skrämmande eftersom du själv sitter mitt i smeten och ju är en ibland dom som du uttalar dig på det viset om.

  Ifall det verkligen är så illa så kanske fler personer borde skrika i högan sky och ägna sig åt dom frågorna istället, för det är faktiskt ännu viktigare att sparka ut all sådan korruption ifrån _ALLA_ tänkbara maktpositioner än att ha frihet på nätet.

 14. Johan, Tack för tipset. Jag ska försöka ta mig tid att skriva en liten bloggpost om centerseminariet, och bemöta Dick Erixons inlägg.

  Hans, att politiker (liksom alla andra människor) utnyttjar sin makt för att styra processer i den riktning de själva föredrar är inte i sig korruption. Det är en del av den mänskliga naturen att vilja förverkliga sina preferenser. Ibland leder denna mänskliga egenskap dock till att marknader i för stor utsträckning styrs av makthavares preferenser och i för liten utsträckning styrs av den enskilde medborgarens beslut på marknaden.

 15. Tack. Jag håller med till 100% om maktkoncentration och människors tendenser att vinkla saker till sin fördel. Det är för mig ett stort nöje att det finns en riksdagsman som förstår det.

  Det är därför Internet är så fantastiskt. Information är makt. Med Internet blir makten över informationen decentraliserad. Makt blir decentraliserat. Ur händerna från tidningar, nyhetskanaler, politiker, företag, direktörer och andra pampar till folket.

 16. Pingback: opassande » Blog Archive » Mänskliga rättigheter och FRA förenligt?

 17. Pingback: Karl Sigfrid - öppet brev angående FRA. | joinsimon.se

 18. Ex: Om alla har ett konto med e-legitimation på statliga servrar där alla invånare får ladda hem både böcker, filmer, musik och spel etc utan direkta kostnader. Det lagras procentuell statistik över populariteten hos materialen som sedan finansieras med skatter av en viss budget för kultur.

  Vad tror ni om detta förslag?

 19. @Leonard:

  Jag säger lycka till att få riksdagen att rösta igenom ett statligt kulturstöd som till största delen skulle gå till porrindustrin. =)

  Eller menade du att staten dessutom skulle sitta och bestämma vilket material som skulle få spridas via servrarna?

 20. Det är inget som sprids, det finns en upphovsman ett (bolag) och sedan staten. Tänk hur det var på 70-talet inte var det porrindustrin som sålde bäst gentemot annat material. Idag har vi dessutom porrsidor på många andra servrar, jag tror många skulle välja det snabbare, lättare, bekvämare alternativet med sitt större innehåll. Men om många väljer att till större delen ladda hem porr filmer så skall inte det ha någon betydelse. Om ett porrparti i ett all demokratiskt val fick majoritet i riksagen skulle det vara lika demokratiskt.

 21. Pingback: Anna Troberg » Liza Marklund biter den hand som föder henne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s