Öppen källkod som politisk fråga

Den 21 maj klockan 16.45-19 har jag tillsammans med Open Source Sweden ett seminarium i riksdagen om öppen programvara och öppna standarder. Alla intresserade är välkomna.

Vilka politiska aspekter finns det då av öppen källkod? Den politiska ledningen för offentliga organisationer är formellt ansvarig för valet av mjukvara, men det faller i praktiken på IT-enheterna att fatta sådana beslut. Politikerna är intresserade av att förvaltningen har de verktyg som krävs för att fullgöra uppgifterna på ett effektivt sätt, men de är ofta inte mer intresserade av vilka operativsystem som används än av vilka kopiatorer som köps in.

Det kan finnas anledning för politiska beslutsfattare att anta en övergripande policy för öppen källkod, givet att den är försiktigt hållen och ger flexibilitet. Finns det öppna alternativ som är mer eller lika ändamålsenliga som de proprietära alternativen så bör dessa övervägas i enllighet med de initiativ som Verva och Sveriges Kommuner och Landsting tagit. Öppenheten kan i sig vara ett argument eftersom anpassningar av en öppen produkt kan upphandlas på en konkurrensutsatt marknad medan bara leverantören har rätten och möjligheten att anpassa en proprietär produkt. I vilket fall som helst bör upphandlingsbeslutet fattas utifrån vad som är bäst för den egna organisationen.

Öppen källkod handlar mer om konkurrens och kontroll än om licenskostnader. Min egen ingång har dock mindre att göra med företagsekonomiska hänsyn och mer att göra med friheten att kommunicera oövervakad. Affärsmodellerna som byggs runt fri programvara förutsätter i allmänhet inte att leverantören kan kontrollera hur programmen sprids. Därför kräver de inte heller den statliga kontrollapparat som upphovsrättsindustrin efterfrågar.

Advertisements

12 thoughts on “Öppen källkod som politisk fråga

 1. Andra aspekter på öppen källkod kan ha med öppenhet och demokrati att göra. Öppna program tenderar att främja öppna filformat, t ex program för att skapa dokument skrivna i öppen källkod ger möjlighet att spara i exempelvis ODF.

  Varför är det en politisk och demokratisk fråga? Om staten publicerar information och dokument så som blanketter osv, så bör detta ske i ett format som inte kräver av medborgarna att de köper in och använder endast viss programvara eller ens kör ett visst operativsystem.

  All offentlig publicering bör ske på ett så teknikneutralt sätt utan att gynna enskilda mjukvaruföretag samt utan att utestänga medborgare som valt det ena eller andra operativsystemet (drar mig till minnes dina umbäranden med den elektroniska deklarationen).

  Samma sak gäller publicering av ljud och video av stat och myndigheter. Används öppen och fri programvara för att skapa ljud- och videodokument främjas troligen fria ljud- och videoformat. Publicerar exempelvis riksdagen en debatt så är troligen syftet och förhoppningen inte att endast de medborgare som kör Windows Vista och senaste Windows Media Player skall kunna ta del av debatten, för att ge ett specifikt exempel.

  Därför bör även filformat tas med i en diskussion om öppna programvaror utifrån politiska bevekelsegrunder.

 2. Jag kompletterar med ytterligare en aspekt på öppen källkod och öppna format.

  FRAMTIDSSÄKRA DOKUMENT

  Det är viktigt att vi framtidssäkrar de dokument vi producerar. Om vi producerar dokument i låsta företagsägda format, så blir det problem i framtiden med att kunna läsa dessa dokument.

  Problemen kan vara allt i från ringa till snudd på oöverstigliga. För att eliminera dessa problem bör dokument skapas i öppna format. Problemen drabbas både näringsliv och stat.

  PS. Jag ger ett trivialt exempel, som kan ifrågasättas och lösas men som ändå belyser frågeställningen. Redan idag har många människor problem med att kunna läsa Word-dokument skapade av den senare versionen av Microsoft Word. Den har ett annat format än de föregående versionerna (Word 97-2003). Många kör Word 2003/Office 2003, och får problem när de fått och skall försöka öppna Word 2007/Office 2007-dokument. Detta problem kan givetvis lösas, men redan här skapas friktion, onödig tidsspillan, merkostnader, försvårande, osv. Och detta är ändå fortfarande aktiva filformat! Med öppna filformat så slipper vi mycket av detta trasslande.

  /T

 3. Egentligen kan man bara säga en negativ sak om öppen källkod och det är att det är inte bra för en fascistism totalitär stat som vill kontrollera sina medborgare. Detta för att öppen källkod kan granskas och göras betydligt säkrare då det inte går att smyga in en bakdörr någonstans i ex. en lösning som förlitar sig på kryptografi. Misstänker man att en bakdörr finns så kan man alltid ladda ned källkoden, granska den och kompilera sina egna binärer. I en korrupt stat som t.ex. sverige (rättssäkerhet pfft) tycker inte korrumperade polismän som Jim Keyzer om att öppna system finns, för det gör det lättare för folket att skydda sig för fascistiska intrång och beslagtaganden och kräver att poliserna har mer kompetens än vad som krävs för att bara spela minröjaren, vilket är den nivå deras kompetens ligger på idag rent generellt.

  Summa sumarum så innebär öppen källkod frihet, tillgång och säkerhet, och då inte bara mot virus utan även mot totalitära regimer.

 4. Pingback: Karl Sigfrid - öppet brev angående FRA. | joinsimon.se

 5. “och mer att göra med friheten att kommunicera oövervakad”

  Det hjälper inte hur mycket fri mjukvara du eller jag använder om du röstar igenom FRA-lagen, vi kommer ändå inte kunna kommunicera oövervakade.
  Tänk dig för innan du trycker på knappen. Rösta NEJ.

 6. Den viktigaste orsaken till att gå över till öppen källkod är man då kan vara säker på att det inte finns inbyggda dolda bakdörrar i mjukvaran. Läser man Pär Ströms välresearchade bok Övervakad finns det starka indikationer på att IT-företag från USA har gett efter för påtryckningar från NSA om detta.

  Detta är särskilt allvarligt för brandväggar och virusprogram och om mjukvaran används för våra hemliga regeringsfunktioner eller av storföretag som konkurrerar med företag från USA.

 7. Läser utskottsprotkoll från 2009, då verkar det som om du röstar för avslag för Fri programara.

  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3154&rm=2008/09&bet=TU11

  Flera av dina parti och allians-kamrater uttalar sig positivt om fri programvara men yrkar ändå på avslag eftersom man anser att det inte är en politisk fråga eller att Fri programvara kan bli “dyrt”. Lars Axel Nordell (kd) inleder med att redogöra för stora investeringar i Fri programvara som skett i historien i positiva ordalag och fortsätter med att berätta att utskottets rekommendation är avslag.

 8. Although this pill has been proven to be very effective in treating erectile dysfunction, it can cause certain side effects in men such as headaches,
  back pain, facial flushing, stuffy nose and an upset stomach.
  While time and the general wear and tear on the body are
  major factors in why men can no longer “get it up”, ED should not be seen as something as inevitable as copious amounts of nose hair or the sudden craving for
  prunes. There are actually techniques that have been used
  for thousands of years by men but are not passed on to us by our fathers as they once were.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s