Förtydligande

2008 06 19 Riksdagsledamot Karl Sigfrid karl.sigfrid@riksdagen.se Jag vill förtydliga att jag fortfarande anser att den nya FRA-lagen är oacceptabel. Massövervakning av svenska medborgare är en åtgärd som inte står i proportion till de problem som svenska myndigheter är satta att lösa. Jag vill också betona att mitt engagemang i frågor kring den personliga integriteten…

Demokratin blir direkt

I Sverige har det hållits totalt sex folkomröstningar på nationell nivå. Var och en av dem har varit ett projekt av nästan samma omfattning som ett allmänt val. Miljontals människor går till vallokaler och lägger röstsedlar i kuvert. Processen förbrukar enorma resurser så av rent praktiska skäl har det varit nödvändigt att vara sparsam med…

Fair use – rätten att anlita en advokat

Det är ibland skönt att komma ifrån partipolitiken och resonera i en mer öppen, stimulerande miljö. Det har jag fått göra under ett par dagar på den Schweiziska orten Steckborn, där Harvad Law School anordnade en workshop med namet ”Building a copyright curriculum for youth”. Deltagarna var bland annat från Harvards Cyberlaw-center och från MIT:s…