Demokratin blir direkt

I Sverige har det hållits totalt sex folkomröstningar på nationell nivå. Var och en av dem har varit ett projekt av nästan samma omfattning som ett allmänt val. Miljontals människor går till vallokaler och lägger röstsedlar i kuvert. Processen förbrukar enorma resurser så av rent praktiska skäl har det varit nödvändigt att vara sparsam med folkomröstningarna.

I takt med den tekniska utvecklingen blir dessa praktiska överväganden irrelevanta. Om 25 år bör vi ha ett it-system på plats som låter den enskilde medborgaren rösta om vilket riksdagsärende som helst.

Engagerade, välutbildade medborgare kommer inte i längden att acceptera att de utestängs från beslutsprocesserna. Därför måste det skapas ett system som låter aktiva medborgare rösta i sakfrågor, samtidigt som mindre engagerade invånare kan överlåta hela sitt inflytande till representanter precis som i dag. För att tillgodose både aktiva och passiva medborgares önskemål behöver vi ett flexibelt system, som varken är renodlat direktdemokratiskt eller renodlat representativt. Detta är lika naturligt som att en aktieägare antingen kan gå till bolagsstämman och rösta eller överlåta sina röster till ett ombud.

Utan de praktiska invändningarna mot folkomröstningar är det omöjligt att försvara att all makt mellan valen koncentreras till riksdagen och regeringen. Försvaret av den representativa demokratin är detsamma som försvaret av forna tiders elitstyren – en liten grupp i samhället anser sig särskilt lämpad att fatta de stora, komplicerade besluten. Det är en uppfattning utan förankring i verkligheten. Studier har visat att länder med starkare inslag av direktdemokrati har lägre utgifter, mindre budgetunderskott och högre produktivitet.

Inte heller säkerheten är ett avgörande hinder mot en teknikdriven demokratisering av det politiska beslutsfattandet. Bankerna har utvecklat system som betraktas som så säkra att kunderna vågar göra ekonomiska transaktioner över internet. Det går även att starta företag och deklarera över nätet. Staten kan med samma teknik skapa delaktighet i den demokratiska processen. Ge vare medborgare tillgång till ett system som ger möjligheten att direkt delta i de beslut som i dag fattas av riksdagen. Systemet ska självklart bygga på öppen källkod som var och en kan granska.

Exakt hur ett system för it-driven direktdemokrati ska utformas går inte att planera i förhand – det måste få växa fram stegvis – men att vi har en demo­kratiseringsprocess framför oss är ofrånkomligt.

Publicerad i Computer Swedens jubileumsnummer den 4 juni 2008

Advertisements

147 thoughts on “Demokratin blir direkt

 1. Instämmer helt, men den som tror att politikerna kommer avveckla sig själva och den makt dom förskansat sig bedrar sig nog. Med eventuella få undantag så kommer protesterna vara enorma och folket kommer säkert inte lita på andra har samma omdöme som dem själva, så hotet omförändring gör annolikt att till och med röstarna själva kommer vara emot det till stor utsträckning. Vi har ju demokrati just för att man inte litar på andras omdöme att vara goda utan att Staten tvingar oss.

 2. Det finns ett problem med e-demokrati som varken är ett IT eller ett demokrati problem. Hur garanterar du att den personen som röstar är fri från yttre påverkan? Det finns en orsak till varför man skall ensam gå in bakom en grön skärm och stoppa ner röstsedlar i ett kuvert. Om folk sitter vid sina datorer finns det ingen garanti för att det inte står en man med pistol bakom. Detta kommer du inte runt med någon form av IT åtgärd.

 3. Äntligen!
  En modern politiker som inser att RD endast är en parentes på vägen till reell demokrati!
  Du gör en fullständigt KLOCKREN analys, och jag vill gärna tro att du läst på vår hemsida, aktivdemokrati.se, om hur det politiska livet i informationsåldern borde kunna utvecklas!
  När jag studerar de övriga frågor du driver blir jag ännu mer imponerad.
  Det är sådana politiker som har en framtid, reaktionära gamlingar har gjort sitt, nu börjar vi 60- och 70-talister att ta ut vår rätt.
  Informationssamhället kommer att bli betydligt mer omvälvande än vad väldigt många i Sverige har insett, den saken är helt klar för debattörer som du, Karl Sigfrid!
  Visste du inte om att det i Sverige finns ett helt direktdemokratiskt parti på riksplanet, med just de möjligheter till delegering av svåra eller för den enskilde ointressanta frågor så vet du det nu..
  Vårt partiprogram finns här:
  http://www.aktivdemokrati.se/ads%20websida/partiprogram.html

  Till Jerker Montelius och andra DD-skeptiker har vi svaret:
  Med AD:s demokratikonstant (se partiprogrammet, under “Kontinuerliga omröstningar”), vill vi skapa ett röstningssystem där en röstköpare inte har en chans att veta om det han köper verkligen levereras, eftersom man dels kan gå in hur många ggr man vill och ändra sin röst, dels inte kan veta exakt när en omröstning är över. (Vilket beror på hur många som röstar och hur opinionen svänger)
  Dessutom är problemet i praktiken litet med tanke på hur otroligt svårt det skulle vara för en röstköpare att organisera sig utan upptäkt bland tusentals online-röstare.
  För det tredje vet vi ju att det finns möjligheter till manipulation av även dagens pappersbaserade system, och i ett helt öppet kontrollerbart it-system så skulle manipulationer av data gå att upptäcka på ett helt annat sätt än i tusentals lådor med röstsedlar i tusentals lokaler runt om i landet. (Vi vill ge möjlighet till vem som helst att sätta upp en rösträkningsserver med validerad mjukvara, och alla sammankopplade röstservrar på nätet måste komma till samma resultat bl.a.)
  För det fjärde är en riggad omröstning en en enskild fråga betydligt mindre allvarlig än om man skulle få en orättmätig regering i 4 år med allt vad en sådan skulle kunna ställa till med.
  I varje fall så länge man har en demokratisk konstitution som omöjliggör koncentration av makt på det sätt som är allt för enkelt i de flesta länder idag. (Däribland Sverige, tyvärr)

  Till Hanna vill jag säga:
  Vi vore naiva om vi trodde att övergången till direktdemokrati kommer att bli helt smärtfri, det troliga är att vi som Karl förutspår, kommer att få se en rad attacker ifrån elitister som inte vill erkänna att medborgarna själva skulle klara av sitt eget bästa.
  AD:s strategi för detta är lika enkel som självklar; genom att vara en öppen DD-organisation som blir invald på det traditionella sättet i riksdagen, så kan väljarna i den takt de finner det lämpligt, i de allmänna valen till riksdagen, i ökande grad överföra mer och mer makt till DD-partiet, där de frågor man finner lämpliga kommer att avgöras, säkerligen i samarbete med övriga aktörer i riksdagen, enskilda riksdagsmän, eller delar av den övriga parti-opinionen.
  De makthavare som inte vill acceptera detta kommer att få det svårare och svårare att uppätthålla sin illusion om deras egna förträfflighet, till slut faller de oseriösa bort i processen, och endast vad man kan kalla “open-source”-politiker med förmågan att jobba politiskt helt öppet, utan korridorsnack och nattliga uppörelser bakom stängda dörrar som är så vanligt idag.
  Sneglar just när jag skriver detta på ett program (SVT2, “Det nya Kina” del 3/4 med Yahoo och den kinesiska brandväggen etc) där man får se de kinesiska myndigheternas försök att bromsa it-utbytet för de som jobbar inom opinionen i landet.
  Precis som de försöken till sist kommer att misslyckas så ser jag framför mig liknande krumbukter bland traditionellt tänkade politiker i “demokratiska” länder som Sverige.
  Det kommer inte att gå att bromsa den här utvecklingen emot politisk transparens, lika lite som fildelning eller folkets revolt mot FRA-avlyssningen.
  Det senare fö ett fullständigt panikartat förslag, som redan innan införandet troligen spelat ut sin roll som brottsbekämpningsverktyg.
  De enda som kommer att fastna i FRA:s nät är aningslösa medborgare som riskerar att avslöja sina politiska planer (så lägligt…) medan alla med brott i sinnet (eller som av ideologiska skäl tycker att Gustav Wasas brevhemlighet, jag skall skåla för den imorgon!, är något man inte lättvindigt kan rasera med någon lag skriven av historielösa amatörer med öra till stormakternas kontrollbehov i nivå med Kinas elitstyre), naturligtvis ser till att kommunicera på mer avancerade sätt än via okrypterade mail- och telefonsamtal.

  Än en gång, tack för att du finns, Karl Sigfrid!
  Om inte Moderaterna tar till sig av dina ideer så vet du var vi finns…;-)

 4. Tack, Karl, för ett utmärkt CS kronika! Det kommer till dig årets upplaga av D2D’s lilla skrift, ”Med- eller motborgare, Quo Vadis 2.0?”

  D2D är En grupp forskare och experter som kallar sig D2D lanserar i deras skriftserier en rad förslag till en demokrati där medborgarna har större inflytande än idag.

 5. Om det vore decesiva omröstiningar ja, men spelar mindre roll då alla våra folkomröstningar har varit konsultativa.

 6. Apropos demokrati och så, det är dags med en ny fråga till Justitieminister Ask nu, sedan det blivit känt att Keyzer var jävig.


  Jag gör bedömningen att Jim Keyzer hamnade i en beroendeställning till Warner den 21 januari 2008. Då är han anställd, i vart fall har man kommit överens då, säger Håkan Roswall.

 7. NineK:
  Beslut som fattas inom ett parti har inget med Sveriges lama folkomröstningslagar att göra.
  Och om partiet tillsammans med andra eller självt bildar en majoritet i riksdagen så blir ett beslut inom partiet där alla myndiga, svenska medborgare har rätt att bli medlemmar, just en verklig, beslutande folkomröstning.

 8. Jag tycker att Jerker Montelius framför en nog så viktig aspekt här ovan, som verkligen är värd att tänka på. Du gjorde också en jämförelse med banker och penningtransaktioner, men det finns en mycket avgörande skillnad som är näst intill fundamental. Med penga-överföringar vet folk resultatet, man kan räkna själv i sitt noteringshäfte och själv kontrollera att det stämmer, detta kan man inte göra vid elektroniska omröstningar. Det finns inget sätt för den enskilde att kontrollera hurvida resultatet egentligen var 49/51 istället för 51/49, och då kokar allt ihop ned till förtroende, och den sortens “lita på oss” blir då egentligen “lita på våra sysadmins”. Hela röstningsförfarandet hamnar i händerna på tekniker, det finns inga papperslappar att kontrollräkna bakefter om misstro reses. Det är ju inte heller som idag att många människor landet runt är involverade i räkningen. Det räcker inte med två tre korrupta rösträknare för att förändra ett val idag.

  Än värre om maskinerna inte använder program med publikt öppen källkod då något företag kan komma med lämplig uppdaterings patch lagom till någon viktig omröstning som gynnar dem, deras ägare eller någon annan av deras kunder. Även om jag är en verklig datornörd av värsta sort som tom bygger ihop mitt eget operativsystem av fria program, så ställer jag mig mycket tveksam till mer almänna val utförda över nätet. I mindre sällskap där kontrollräkning låter sig göras genom att helt sonika fråga dem som var med och tröck på knappen så ser jag däremot inget problem. Det kan jämställas med att räkna papperslappar. Men för almänna val tror jag det är en dålig idé där i värsta fall en enda korrupt sysadmin kan förändra valutgången utan att det kan kontrolleras på ett säkert sätt.

 9. steelneck:
  Du slår in öppna dörrar. Alla som jobbar med dessa frågor idag inser att säkerheten är ett problem, många olika tekniker finns dock för att göra ett internetbaserat demokratisystem betydligt säkrare och förtroendeingivande än dagens manuella system.

  Jag citerar AD:s partiprogram under “Demokratisystemet, säkerhet”:

  “Det viktigaste är att försvåra intrång som kan förvanska den uttryckta folkviljan, men det är också viktigt att en medborgare kan vara anonym i demokratisystemet. Det senare är viktigt för att förhindra åsiktsregistrering och röstköp.

  Dagens Internetbanker har bevisat att det går att skapa Internetbaserad mjukvara med tillfredställande säkerhet. I det första skedet så kommer också vårt demokratisystem att ha en motsvarande säkerhet. Men vi vill också garantera att inte ens korrupta partifunktionärer ska kunna göra intrång i demokratisystemet; folkets samanställda åsikt är nämligen långt mer värdefull än pengar någonsin kan vara.

  För att uppnå exceptionella krav på säkerhet kommer vi därför på sikt att införa flera oberoende demokratiservrar som drivs av oberoende organisationer och som kontrollerar varandra. En enskild demokratiserver ska inte ens kunna röja en medborgares identitet. Som jämförelse kan nämnas att vår planerade säkerhet kommer att vida överstiga den som omgärdat USA:s atomvapen under kalla kriget; då vilade världens öde i händerna på bara ett fåtal individer.

  Slutligen kommer på vanligt sätt oberoende klassiska opinionsundersökningar bekräfta den statistiska riktigheten eller oriktigheten i resultaten. En trygghet och säkerhetsventil för viktiga frågor som kan fungera oberoende av den digitala världen.”

  I tillägg vill jag poängtera att all mjukvara som används förstås skall vara öppen, sk “black-box”-röstning, med kommersiell mjukvara, hör till 1900-talet och är ju i princip samma sak som våra pappersomröstningar idag. Att påstå att några valarbetare i varje skola ihop med ett antal tjänstemän på valmyndigheten skulle ha en bättre chans att kontrollera riktigheten i sammanräkningen av miljontals avgivna pappersröster, än datorer är endast giltig i sådana föråldrade “black-box”-system.

  En parallell till bankväsendet som är betydligt mer relevant är att detta i stor grad redan gått över till öppen mjukvara, just för möjligheten till kontroll och ytterligare förbätringar.
  Man kör Linux på många håll och uppgraderingar av den typ steelneck beskriver är inte möjliga. Lika lite som det plötsligt kan börja florera en manipulerad version av Linux-kärnan, lika lite kommer det att bli möjligt att plötsligt lägga på en “patch”.
  Efter ett iniial utvecklingsskede med den öppna mjukvaran kommer ytterligare uppdateringar att hanteras mkt restriktivt och endast efter öppna och väl genomlysta beslut kommer uppdateringar att ske.
  Med AD:s system med distribuerad servermjukvara blir sedan dessutom alla former av avvikande röstresultat omedelbart avslöjade och kan analyseras.

  Paperballots som vi använder idag är mkt enkla att även generera elektroniskt för senare användning och kontroll. Sådana kvitton skickas ifrån t.ex. Skattemyndigheten eller F-kassan efter uträttade ärenden mha bank-id etc.
  Det blir därmed inga problem att köra om omröstningarna eller räkna om röstsedlarna helt manuellt om man skulle finna det nödvändigt.

  Dessutom skall den enskilde röstaren ha möjlighet att själv kontrollera alla röstmängder för att se att den egna rösten har lagts i korrekt delmängd.
  Eftersom alla röster är krypterade blir bara egna rösters avgivare synliga, övriga blir anonyma (om inte resp röstare valt öppen röstning)

  Jämför det med dagens papperssystem..

 10. När det gäller deltagande demokrati så är ju självklart detta det ultimata tillvägagångssättet.Hanna skriver att folket nog inte skulle kunna lita på andras omdöme. Jag ser ingen som helst skillnad mot dagens system när det gäller att kunna veta exakt med bestämdhet vad en representant tycker och vilka röster han ger i riksdagen! Dessutom har vi i Aktiv Demokrati skrivit in de Mänskliga rättigheterna i partistadgarna och det är väl en väldigt viktig bit tycker jag, för att garantera att samhället inte blir en diktaturstat eller något annat eländebetonat!

  Jag arbetar som lärare för invandrarelever och nu den sista tiden har vi tagit emot ensamkommande barn från Irak och Afghanistan, deras öde vilar nu hos Migrationsverket och i sista ledet hos högste ansvarige Migrationsminister Tomas Billström. Tänk om vi vanliga medborgare kunde ha något att säga till om i t.ex en sådan här fråga så är jag nästan säker på att många som jag ömmar för dessa ensamkommande ungdomar och förhållningssättet skulle ha varit annorlunda när det gäller avvisning av flyktingar från verkligen krigsområden som Irak och Afghanistan! Alltså policybeslut av den här typen skulle kunna avgöras av folket på ett mer direkt sätt.

 11. Det är inte utan viss ironi som jag konstaterar att en medlem av ett parti som kommer genomföra historiens största avlyssning av folket bland annat just via datornät, sitter och siar om hur elektronisk röstning ligger i framtiden och kallar det demokratiseringsprocess.

  Det är ju helt onödigt att rösta öht när staten redan registrerat medborgarnas åsikter och politiska sympatier.

 12. @Magnus Gustavsson: Jag skrev “Med penga-överföringar vet folk resultatet, man kan räkna själv i sitt noteringshäfte och själv kontrollera att det stämmer” Det är därför du vet att det fungerar, inte för att banken påstår sig ha så mycket säkerhet.

  Vad i ditt svar omkullkastar det resonemanget, jag tycker mest det var en återupprepning av att “bankerna är säkra” och inget som hade med röstkontroll att göra. Jo förresten, en sak “flera oberoende demokratiservrar som drivs av oberoende organisationer och som kontrollerar varandra” Utveckla gärna det, för det var det enda jag kunde hita ditt svar som hade relevans.

  Å vad beträffar linuxkärnan så kan den förändras av vem som helst när som helst. Alla större linux-distrbutioner distribuerar en kärna som är modifierad av dem, vissa för tom. proprietär kod i den i form at drivrutiner för grafikkort, wireless osv.. Så manipulerade linuxkärnor är inget ovanligt alls.

 13. Rikard:
  Ironi kan vara mktunderhållande…
  I AD:s system kan man givetvis vara anonym, både som röstare och som debattör.
  Ironiskt…kan jag ju då jämföra med deras situation som sitter i riksdagen idag.
  Skulle deras röstning vara så mkt mer meningsfull?

  Steelneck:
  Min tilltro till internetbanker handlar givetvis även om att jag känner mig någorlunda säker på att ingen annan än jag själv kommer åt mina pengar.
  Har jag några tusen på ett konto är det dessutom oftast mer värdefullt för ev. brottslingar, än vetskapen om hur jag röstat i en speciell fråga.
  Med kryptering av varje enskild röstning är det enkelt att höja säkerheten till mkt hög nivå om man vill behålla sin valhemlighet.

  För att vara datanörd visar du en del brister gällande hur Linux kärnan administeras…
  Även om det finns ett oräkneligt antal Linuxdistributioner ute så är det inget som stör t.ex. en internetbank.
  Man har där en utprovad mjukvara som man har full insyn i.
  Inget annat än egna missgrepp kan leda till problem. Givetvis kan det uppkomma säkerhetshål men idag har vi så mkt erfarenhet av säkra internetsystem att det finns fog för att påstå att säkerheten går att lita på vid professionell hantering.
  Med öppna system kommer dessutom en kontinuelig utveckling åt rätt håll kunna ske.
  De oändligt många rösträkningsservrar AD tänker sig kommer sedan att ytterligare öka dubbelkontrollen på ett sätt som är omöjligt för t.ex. en internetbank.
  Alla röstare kommer att ha ett eget virtuellt konto för att hantera alla sina röster.
  Detta konto kan vara krypterat så att det bara är läsbart av röstaren själv.
  Samma sak gäller för de enskilda rösterna som i praktiken betår av krypterade mail som skickas till alla inkopplade rösträkningsservrar.
  Regelbundna samkörningar säkerställer sedan att alla röster räknas likadant överallt. En manipulerad server avslöjas omedelbart och kan kopplas bort.
  En misstänksam medborgare skall kunna kontrollera vilken server som helst, liksom samkörningsresultaten löpande.

  Hoppas att det klarnade lite nu?

  Gällande rösthemligheten är givetvis sedan all kryptering iaf i teorin möjlig att knäcka, men ingen lägger ner energi på sådant om inte det man kan vinna genom att komma åt hemligheten är mer värt än vad dekrypteringen kräver i resurser.
  Kanske kan enstaka röster någon gång spåras i teorin (av utomstående), men vad är det värt om tusentals andra röster ändå bildar en majoritet?
  En förmögen persons bankkonto kan däremot vara värd att lägga ner en hel del energi på för att komma åt. Och vad jag vet så är bankerna någorlunda nöjda med den säkerhet de har nu i form av nätattacker mot specifika konton.
  Alltså kommer den nuvarande säkerheten hos bankerna att vara mer än tillräcklig för enskilda medborgares röstningskonton.

  Jag ser egentligen en större risk att en rösthemlighet röjs i det nuvarande poströstningssystemet.
  Där sparas ju alla röstningar fram till valdagen och man har möjlighet att gå tillbaka och ändra sin avgivna röst.
  Den som jobbar på posten/kommunen där poströsterna sparas har ju inga problem att öppna en viss medborgares kuvert och titta efter.
  Det är sedan en smal sak att fixa ihop ett nytt, obrutet kuvert så att saken inte skall upptäckas.

 14. Dina pengar är en irrelevant jämförelse som jag redan påpekat, just efterom du kan räkna dem själv och jämföra din beräkning av summan med den summa som bankens system ger dig. Väljaren kan inte beräkna valutgången(summan) utifrån den det enda denne har tillgång till, sin egen röst. Det spelar ingen roll hurvida väljaren kan kontrollera sin egen röst när denne inte kan kontrollera alla andras och lätt se att beräkningen av summan stämmer. Man hamnar då i en situation där man tvingas lita på systemets tekniker. Då väljer jag hellre dagens stenålders-system där det inte krävs specialister med systeminsyn för att kontrollera att slutsumman av beräkningen stämmer. Detta då såvida ingen kan presentera ett trovärdigt system där det är lätt för öven oinsatta att kontrollera resultatet. Jag har inte sett något sådant ännu.

  Vad beträffar linuxkärnan så är det ett sidospår, jag påstod bara att det är gott om modifierade kärnor i omlopp, du påstod att det inte kan börja florera en manipulerad version av Linux-kärnan. Nu påstår du att jag inte vet hur linuxkärnan administreras, och att många olika distributioner inte stör internetbanker. Que? Jag har inte påstått att det skulle störa internetbanker, inte någonstans. Således framför du ett argument som jag inte påstår och använder således ditt eget argument som om det vat mitt argument du slår omkull. Den retoriken kallas att slå omkull halmgubbar och är synnerligen oärlig. Det är mycket tänkvärt enär jag påstår att systemet du förselår hänger upp demokratin på hurvida man kan lita på några tekniker. Nu är det dig jag inte litar på genom din retorik..

  Jag vet också att om man laddar ned Linus kod från kernel.org, då är det Linus kod man får, och den har kan vem som helst ha insyn i och kontrollera och öppet rapportera fel om. Vilket då ger bekräftelse på att det fungerar som det skall genom samma peer review som inom vetenskapen. Det är denna peer review som gör att man kan lita på den, liksom med vetenskap som ingen slagit omkull och visat tokig. Men det förändrar inte det faktum att någon kan införa skadlig kod i modifierade kärnor i omlopp som inte undergått samma “peer review”.

 15. @Magnus Gustavsson

  Jag syftade naturligtvis på Karl, hans parti moderaterna och Karls artikel som är det vi egentligen förväntas kommentera här.

  Min reflektion var, eftersom du inte förstod det, att det är ironiskt att
  Karl, som sitter i riksdagen för moderaterna, kommer att rösta Ja till en lag som innebär massövervakning, åsiktsregistrering, lyssnandet på folks privata samtal, insamlandet av surfvanor, läsandet av folks privata brev och så vidare, när han i inlägget siar om hur elektronisk röstning kommer att vara en del av en demokratiseringsprocess.

  Möjligtvis skulle det gå att avskaffa riksdagsval och be FRAs fantastiskt intelligenta program räkna ut vad folket anser om alla möjliga frågor och lagstifta efter det. (nu var det min tur att vara ironisk)

 16. Rickard:
  Ja, jag missade tyvärr din ironi en del, även om den även kunde ses som riktad mot AD…
  Hur som helst så har jag förstått att Karl är emot FRA-förslaget och det enda man kan begära i det läget är förstås att han även röstar emot det när han har chansen i riksdagen!
  Gör han inte det så är iaf hans vision om DD en mkt trolig utveckling så det vore ju snyggt om han valde att rösta för ett övervakningsförslag..
  Att följa partipiskan med Karls insikter om demokratin vore väl magstarkt.

 17. steelneck:
  Dagens stenålderssystem bygger på 1 + 1, det skulle ett datasystem göra också. Några specialister behövs inte för den saken.
  Givetvis förstår jag att skeptiker som du vill se ett färdigt system innan ni ev. skulle kunna tänka er att godkänna hela ide’n. Och det kommer, var så säker.

  Linux: har jag påstått att det inte kan komma att florera manipulerade versioner? Nej, vad jag skrev var att en organisation som t.ex. en bank, har möjligheter att gardera sig emot sådana hot genom att ha kontroll på vilken kod som används.
  Analogin jag syftade på var att man om man vet hur, kan vara säker på att den version av kärnan man laddar ner, är en väl utprovad och tämligen problemfri mjukvara.
  När det gäller ett internetbaserat demokratisystem så innebär det att alla de ihopkopplade servrarna givetvis måste säkerställas köra samma i förväg kontrollerade och av samhället godkända kod (alltså ännu högre kvalitet än vad man kan förvänta sig av . Detta är inget problem då man kan använda sig av peer -review -teknik eller motsvarande som du själv känner till.
  Och vad som i varje given tidpunkt är den korrekta koden är som sagt en helt öppen och för alla intresserade (t.ex. skeptiker som du själv) påverkningsbar fråga.

  Det är alltså du själv som pysslar med halmgubbar då jag aldrig påstått att det inte kan bli fel med Linux.

  “någon kan införa skadlig kod…” Ja, men bara om man inte använder just Peer review, vilket alltså är vad som kommer att vara fallet.

 18. Du skrev: “Lika lite som det plötsligt kan börja florera en manipulerad version av Linux-kärnan” Något annat har jag inte påstått, och det var bara detta jag reagerade på beträffande linux. Låt oss avfärda det som en olycklig formulering och åtegå till ämnet.

  Jag är helt med dig i att man kan utveckla ett program helt öppet som alla insatta kan kontrollera (peer review) prova ut osv. Men.. Vad garanterar att det är samma kod i oförändrat skick i maskinerna när det är till å röstas? Hur fixar man förtroende-aspekten för den som skall garantera detta? Det måste ju ske av en part som inte har några intressen i valet, alternativt av de som står bakom alla valalternativen. Problemet med det senare är att de är politiker, inte programmerare. De kan således inte sköta kontrollen, och då är vi tillbaks på teknikerna. Problemet är alltså varken tekniskt eller logiskt, det kretsar istället kring kunskap och förtroende. Sådana problem löser man inte med kod.

  Sedan har vi valhemligheten – alla databaser läcker. Alla, finns inga som helst undantag. Det är en sådan sak man helt enkelt måste utgå ifrån, annars är man naiv. Du skrev själv att varje väljare skall kunna kontrollera sin egen röst, det innebär att väljaren finns registrerad tillsammans med sin röst, redan där är valhemligheten bruten oavsett säkerheten i systemet. För det finns ju alltid någon med systemaccess och root-privilegier.

 19. Karl, vid FRA-voteringen i fjol var du utkvittad, om jag minns rätt. Vågar vi hoppas på att du bekänner färg i år, och röstar NEJ?

 20. Steelneck:
  “Låt oss avfärda det som en olycklig formulering och åtegå till ämnet.

  Jag är helt med dig i att man kan utveckla ett program helt öppet som alla insatta kan kontrollera (peer review) prova ut osv. Men.. Vad garanterar att det är samma kod i oförändrat skick i maskinerna när det är till å röstas?”

  -OK, ingen anledning att hetsa upp sig ;-)
  Att det är korrekt kod kan ju kontrolleras på en rad olika sätt.
  Åter är ju internetbankerna ett bra exempel, vore inte bankerna säkra på att den rätta koden kördes lokalt i klienterna så skulle ju de riskera direktaccess till sina egna system på ett helt oacceptabelt sätt.
  Mao, den av samhället ök koden skall finnas på ett antal nedladdningsservrar precis som dagens certifikat eller motsvarande, fri för nedladdning av alla som vill sätta upp en server, t.ex en skeptisk medborgare eller en tidning.
  Samma sak med klientsidan förstås, som alla som vill kunna rösta behöver.

  “Problemet med det senare är att de är politiker, inte programmerare. De kan således inte sköta kontrollen, och då är vi tillbaks på teknikerna. Problemet är alltså varken tekniskt eller logiskt, det kretsar istället kring kunskap och förtroende. Sådana problem löser man inte med kod.”

  -Nej, systemet skall absolut inte skötas av vare sig intressenter i politiken, eller några få tekniker.
  Iof kan ju alla korrumperas men det kan man kontrollera genom att alla i operativ roll (flera samtidiga operatörer ala kärnvapen kontrollen etc är ju en ytterligare säkerhetsmöjlighet) är tillsatta med immediate recall, de kan omedelbart avsättas i händelse om misstanke om tvivelaktigheter. Men det ä mkt osannolikt att det i praktiken skulle behöva gå så långt.
  Eftersom insynen är total skulle en enskilt tveksam åtgärd som t.ex. byte av ngn rutin bli upptäckt direkt.
  Eftersom alla ALLA, förändringar ifrån låst version av all mjukvara, måste beslutas om gemensamt först, efter noggrann testning av alla som anser sig ha ngn form av kompetens på området, så blir den korrumperade teknikern utan handlingsutrymme.
  I praktiken kommer mkt få uppdateringar av själva rösträknings algoritmerna ske så snart man nått fram till stabil funktionalitet.
  Skulle ändå (visst kommer det att ske) buggar ngn gång börja påverka resultatet så finns ju alltid möjligheten att räkna om manuellt.
  Alla anonymiserade röster skall ju sparas som enstaka poster, med separata kvitton. Alltså betydligt högre redundans än dagens papperssystem.

  “…
  redan där är valhemligheten bruten oavsett säkerheten i systemet. För det finns ju alltid någon med systemaccess och root-privilegier.”

  -Nej, redan i dagens forumsystem o liknande finns tekniker för att hålla pw o liknande krypterade så att endast de enskilda användarna kan använda informationen. Vill man så kan man höja nivån ytterligare genom assymetrisk kryptering till för odemokratiska krafter helt ointressanta nivåer.
  Vad en root skulle se i ett valsystem enligt AD:s modell är endast konton och kontaktuppgifter till innehavarna.
  Var resp konto sedan lagt röster är krypterat, så att resp valalternativ endast har fått ett antal anonyma röster.

 21. @Magnus Gustavsson: Vad en root skulle se i ett valsystem enligt AD:s modell är endast konton och kontaktuppgifter till innehavarna.
  Var resp konto sedan lagt röster är krypterat, så att resp valalternativ endast har fått ett antal anonyma röster.

  Det där köper jag inte. Så länge systemet ha möjlighet att visa väljaren sin egen röst, så har systemet allt som behövs för att dekryptera för den med full systemaccess. Lite som med kopieringskydd där attackern (kunden som köpt) förses med det krypterade, kryptot och nycklarna annars skulle ju inte kunden kunna se/höra verket i sin utrustning. Attackern är den med systemaccess inte någon utifrån, och detta på röstningsmaskinen, inte där mjukvaran utvecklas. Då är vi tillnaks på det där om kunskaper och förtroenden, alltså sådant man inte löser med vare sig teknik eller datorkod. Detta ser jag inte någon som presenterar trovärdig lösning på.

  Jag är nog rädd att vi inte kommer så mycket längre här..

 22. steelneck :
  -Nej, jämförelsen med kopieringskydd haltar, där har ju givetvis sysop tillgång till själva materialet, iaf idag.
  (Just därför läcker det kanske ut förr eller senare…)
  Men assymetrisk kryptering är det endast brute-force dekryptering som kan knäcka krypteringen, och med tillräckligt bra nycklar så kan det ta åratal med datorhjälp.
  (Det är alltså dels hemligheten om hur resp konto röstat, och dels i vilka frågor.)

  Gällande förtroende så ser jag heller inte varför ett elektroniskt system i sig skulle tvingas åtnjuta lägre förstroende än dagens datoriserade valmyndighet.
  Det får du gärna förklara för mig.

 23. @Magnus Gustavsson: Den lokale rösträknaren kan bakefter gå in på valmyndighetens webbplats och se att det som de räknat stämmer. Detta på samma sätt som du kan se att bankens summering stämmer med ditt noteringshäfte i byrålådan.

 24. Sådan efterkontroll kommer alltså att bli möjligt med anonymiserade röster i en databas, också.
  Ingen skillnad således i trovärdighet.

  Dessutom erbjuds tillägget att även enskilda röstare kan kontrollera om deras egna röst finns med i delmängden för det alternativ han/hon röstat på.

 25. Hade vi haft detta system hade politikerna inte haft en chans att driva igenom lex Orwell som gör det möjligt för FRA att läsa vår e-post och lyssna på våra telefonsamtal.

  Hur går det föresten i den frågan? Får du med dig några andra moderater på att stoppa vansinnet eller står du ensam i partiet?

  Om förslaget skulle gå igenom skall du i alla fall ha all heder för att du vågade stå upp för frihet och integritetsskydd. Du får väl gå över till piratpartiet om m inte vill ha dig kvar sedan.

 26. Nej, det är riktigt!
  En så omvälvande och samtidigt dåligt debatterat och genomlyst förslag hade fått skrivas om från grunden, oavsett hur skickliga agitörer som försökt torgföra eländet.
  Troligen skulle ingen ge sig på det när man såg vad folket tyckte.
  (Nu är det ju bara osäkra opinionsundersökningar som man kan bortse ifrån)

  Vi behöver politiker som Karl Sigfrid i AD… ;-)

  (För vi vill som sagt inte avskaffa politiker, bara ge dem och alla andra som vill engagera sig, en fungerande och sund miljö)

 27. Med tanke på vilka fiender Karl Sigfrid skaffat sig genom att stå upp mot hela den organiserade upphovsättsindustrin tror jag han tål lite partipiska.

  Vi kan nog lita på att han står upp för integriteten och röstar nej till FRA-lagen även om han skulle bli ensam.

  Karl borde utses till hederspirat.

 28. Våga skriv om FRA-lagen. Våga rösta nej. Gå i maskopi med de du vet vill rösta nej, slut avtal med pressen så får du folkets beskydd. Ingen kommer våga röra er!

 29. Karl – jag inser att du antagligen står under mycket hård press internt inom partiet just nu, men din inställning till integritet och insikt i IT-frågor var den i särklass viktigaste anledningen till att jag både röstade moderat och kryssade dig i Solna 2006.

  Jag behöver självklart inte förklara för dig vad voteringen nästa vecka innebär, och vilket hyckleri det är av (S) att nu låtsas vara emot.

  Dock – trots att jag är ärkeliberal (eller snarare, just därför) är det omöjligt för mig att 2010 lägga min röst på någon som röstar igenom FRA-lagen. Den här frågan är tio gånger viktigare än skatter eller företagsamhet.

  I oktober 2010 kan vi ha en S-regering som har rätt att avlyssna all elektronisk kommunikation till/från dig. Kommer du att kunna se dig i spegeln om DU hjälpte till att rösta igenom den lagen?

 30. Det är nog bara att konstatera att inte ens Karl går att lita på när de verkligt viktiga frågorna kommer upp till omröstning i riksdagen. Låt oss inte glömma att han inte röstade NEJ första gången frågan var uppe…

  Nä, de som trodde på alla locktoner, som vissa förmenta försvarare av våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter spelade på sina Hameln-flöjtar, får nog acceptera att de kastade bort sin röst 2006. Det finns bara ett enda demokratiskt parti i Sverige, som anser att dessa frågor är så viktiga, att de aldrig går att “förhandla” bort. Synd att inte fler väljare insåg det redan då… :(

 31. Inför FRA-omröstningen:

  Jag hoppas att du inser att det här är den i särklass viktigaste omröstningen under den här mandatperioden. Det är viktiga saker som står på spel. Grundlagstryggade rättigheter. Personlig integritet.

  Det här är ingen vanlig skitomröstning som kan kohandlas bort – och för mig som moderat väljare är det fullkomligt obegripligt att det parti jag trott mig sympatisera med ställer sig bakom det mest vansinniga lagförslaget på den har sidan millennieskiftet. Hur kan ett frihetsälskande parti som värnar om individens rätt ställa sig bakom det potentiellt värsta övergreppet på den personliga integriteten i Sverige genom tiderna?

  Men jag predikar för de redan omvända här. Jag vet ju att du håller med mig i sakfrågan. Därför är det än mer förvånande att jag läser att du tänker rösta ja till förslaget.

  Alltså är inte bara förslaget i sig ett direkt hot mot demokratin. Processen med vilket det drivs igenom stinker minst lika illa. Jag vill påminna om några viktiga principer i vårt demokratiska system:

  Demokratisk grundprincip 1:
  Ditt ansvar som riksdagsledamot ar mot dina väljare, inte mot någon “partipiska”.

  I varje riksdagsomröstning representerar du dina väljare, inte din partiledning. Om såväl du som dina väljare tycker att FRA-lagen ar idiotisk så finns det bara ett alternativ.

  Demokratisk grundprincip 2:
  Regeringen svarar inför riksdagen, inte tvärtom.

  Regeringen kan aldrig tala om hur du skall rösta. Det kan inte heller ditt parti göra. Det ar helt grundläggande for demokratin att vi inser att det ar riksdagen som ar lagstiftande instans, inte regeringen. Annars har vi verkligen stora problem.

  Så ta ditt förnuft till fånga och rösta som dina väljare och ditt eget hjärta säger att du skall rösta.

  Det här är ögonblicket du blev politiker för. Nu kan du verkligen påverka. Verkligen göra nytta.

  Så gör det rätta. Stå upp för demokratin, grundlagen och oss, dina väljare. Delta i debatten med huvudet högt. Lägg din röst med stolthet.

  Det finns bara ett alternativ. Det vet du.

 32. steelneck:
  Etymologiskt sett är en diktator en person som dikterar sina beslut, utan att efterfråga de underlydandes samförstånd.

 33. Karl, det skulle onekligen vara en seklets paradox om du efter en artikel som denna, om demokrati, går och röstar ja till Lex Orwell.
  Isåfall är du absolut ifrågasatt ifrån AD:s sida…ska vi verkligen få rätt i ditt fall?
  Att du som så många yrkespolitiker innan, sällar dig till precis de vi vill bli av med?
  De självupptagna, som ser till att hålla ihop regeringar före själva sakfrågorna, oavsett om de innebär radikala förändringar i strid med egna övertygelser elller tom grundlagen.
  Skulle lagförslaget gå igenom kommer ju anmälningarna till europadomstolen för mänskliga rättigheter att stå som spön i backen.
  Är det ens värt den nesan?
  Vilka argument skulle kunna få er som nu ryggradsmässigt tänker rösta ja, att ändra er?
  Svara, någon!
  Just denna tystnad och ovilja till debatt med andra än opinionspartier (till skillnad från debatt med vanliga medborgare) är ju det värsta.
  Sådana politiker har verkligen ingen framtid.

 34. Jag förstår att du befinner dig i en jobbig sits, Karl. Men FRA-lagen är så hemsk att den bara inte får röstas igenom. Därför ber jag dig av hela mitt hjärta: Rösta nej!

 35. FRA…Detta är då en myndighet att lita på…?
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=779515

  Och här hör man ju den totala naivitet och skämmande okunnighet som råder bland de som tagit sig till maktens tribuner:
  [audio src="http://stoppafralagen.nu/p4-intervju.mp3" /]

  Nej, ni som har någon ambition om fortsatt politisk karriär, försitt inte er chans genom att rösta igenom Lex-Orwell, lagförslaget som när jag tänker efter ordentligt nog faktiskt saknar motstycke i svensk politiks historia, alla kategorier!
  För er äldre som representeras av ledamoten i radio P4 intervjun, har jag inga större förhoppningar och kanske ni helst följer partipiskan på gamla dar.
  Har ni minsta råg i ryggen; bli sjuk, kom för sent till voteringen, diskutera iaf frågan med några mer insatta, vad som helst…

 36. Vill du verkligen ha en mer direkt demokrati som du skriver här så kan du börja med att lyssna på dina väljare. Du sitter i riksdagen tack vare dem, för att representera dem, inte partiledningen.
  Visa att du lyssnar på dina väljare, annars förlorar du kredibiliteten i allt annat du gör och säger.
  Rösta NEJ till FRA-lagen.

 37. Kar om du tror på att demokratin blir direkt, så kan du tänka om den dagen FRA-lagen röstas igenom. Ingen vågar rösta “fel” när ens åsikter övervakas. Det kommer bli som på den gamla öst-tiden alla röstade och alla röstade för det staten ville, men grävde man lite under ytan var det väldigt få som stod upp och röstade som dom ville.

  ÄR DET SÅ DU VILL HA DET?

  I annat fall RÖSTA NEJ TILL FRA-LAGEN!

 38. FRA följer inte de regler och lagar som finns redan nu, varför tror ni att de kommer att följa dem ni föreskriver i den nya lagen?

  Ärligt talat, fildelningen är en struntsak jämfört med massavlyssning. Just risken för integritetskränkande massavlyssning är ju ett av de starkaste argumenten för att tillåta privat fildelning.

  Hur i hela friden kan du då som varande påstått liberal gå med på det?

  Om man står upp för sin övertygelse kan det vara jobbigt och obekvämt ett tag, om man inte gör det så för man leva med det resten av sitt liv.

  Vill du om 20 år tänka:”Jag hjälpte till att stoppa detta vansinniga förslag” eller “Jag kanske kunde stoppat detta, men jag avstod för jag tyckte det var för jobbigt.”?

  Det är inte alltid så bekvämt att vara riksdagsman, men ibland måste man stå upp för sin övertygelse om man vill ha sin stolthet kvar.

  Dessutom, förhoppningsvis blir ni några stycken, så ni behöver inte vara ensamma.

 39. Det är nog tom otänkbart att t.ex. Reinfeldt, KD- eller Center-ledningen skulle plocka fram frysboxen i detta läge…Vilken debatt skulle inte det kunna leda till…
  “Reinfeldt mobbar själv ut oppositionella!”

 40. Det finns ingen som helst chans i världen att jag i vare sig nästa val eller valen därefter kommer att lägga min röst på partier som stödjer denna groteska avlyssningslag.

  Denna fråga kommer inte att dö ut, och stormen kommer inte att bedarra efter ett tag, även om avlyssningslagen införs. Denna fråga kommer att hänga kvar till nästa val därför att det är unga datorvana som vet vad det innebär i praktiken, och de blir alltfler. Du har ju redan nu sett den formidabla bloggexplosionen i frågan.

  Det parti eller de partier som i framtiden kämpar för att riva upp avlysssningslagen (om den införs) kommer att locka allmer väljare.

  Avseende din egen framtid så får du nog räkna med att betraktas som en paria av de som trott på dig om du röstar för att avlyssningslagen skall införas, och frågan kommer då att hänga kvar på dig som en stor belastning i fortsättningen av din politiska karriär.

  Om du däremot röstar mot lagen (som de som röstat på dig har tagit för givet!) så kanske du hamnar i en “frysbox” ett tag men du har då ett rent samvete och du kommer igen, var inte orolig! Du kan dessutom se de som röstat på dig i ögonen – rakryggad!

  PS. Statsministern satt ju själv i frysboxen när det var som värst under bunkergängets härjningar, och han klarade sig bra. Det kommer du också att göra.

 41. Ja, det var inte många rätt här heller:
  http://www.expressen.se/nyheter/1.1198593/spelet-bakom-lagen
  (tänk vad media kommit igång nu äntligen!)
  Hur är det i en modern, öppen och allmänt erkänd demokratisk stat idag möjligt att ett så omfattande anti-demokratisk lagförslag som upphävandet av t.ex brevhemligheten och en rad andra integritetskränkande övervakningsmetoder kan bluffas igenom dagarna omkring jul?
  Är ni som står bakom den hanteringen stolta för det?
  Vad rör sig egentligen i huvet hos en politker som inte tycker det agerandet är mer än upprörande?

  Själv var jag övertygad om att Bodströms förslag var ett uttryck för utarbetning och en kanske förvirrad arbetssituation när en rad önskemål från USA sköljde över världens alla demokratier, och att säkerligen skulle förpassas raka vägen till papperskorgen efter valet.
  Jag kunde aldrig tänka mig att en nytillträdd regering så bakslugt tänkte förtsätta det smutsiga arbetet med att resera de värden folk inbillar sig att våra folkvalda iaf innerst inne håller sig till.

  Som väl är fick vi denna gång se det smutsiga spelet innan det var för sent, och skulle förslaget nu trots allt gå igenom så kan alla vara säkra på att frågan kommer att ligga som en våt filt över hela riksdagen ända tills nästa val.

  Då blir det räfst och rättar ting, var så säkra!
  Fler och fler kommer fram till dess att inse det absurda i övervakningen ala öststat och en rad uttryck för den svarta humor som spirade bakom järnridån kommer att växa till.
  Troligen kommer små “frihets”-program att dagligen skicka något tiotal spamliknande mail till folk vi har i våra adresslistor, mail som givetvis är krypterade och som endast våra vänner kan dekryptera automatiskt och kasta utan att vi störs. Mailen kan även okrypterat innehålla diverse kända säkbegrepp som det läckt ut att FRA spanar på, typ “bomben har kommit, nu är det dags för några hjältar att bli lyckliga…”
  Så de får lite att spana på där på “sanningsministeriet”
  En rad nyspråks-utryck kommer säkert också att myntas, typ “tänk på våra mammor..” etc etc

  Ni glömmer väl inte att skriva på här förresten:
  http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2152
  över 1200 namn redan. Kan ju bli basen för en folkomröstning om inte annat..

 42. “Exakt hur ett system för it-driven direktdemokrati ska utformas går inte att planera i förhand – det måste få växa fram stegvis – men att vi har en demo­kratiseringsprocess framför oss är ofrånkomligt.”

  Jag hoppas verkligen att du röstar nej, Jag är inte moderat (röstade dock på dem i kommunal), men jag hoppas verkligen att du har bollarna att rösta nej. Om det blir ett ja så är ett system för it-driven direktdemokrati inte ens att tänka på.

 43. Detta var ett fullständigt lysande förslag. Jag har bott i Genève i Schweiz i ett par år och sett hur detta fungerar där. man har folkomröstningar om väldigt mycket flera gånger per år. Om det fungerat där i hundra år utan internet ska det väl kunna gå att få till i Sverige i 2008 också?

 44. Oj oj oj, kan inte hålla mer med dig. Läste att du nu går emot FRA-förslaget. Starkt jobbat och oavsett hur det går för dig nu i partiet spelar ingen roll, vi kommer ihåg dig Karl Sigfrid!

 45. Att du står upp för folket och förkastar ett sådant fruktansvärt lagförslag som FRA-lagen är starkt, modigt och helt rätt.

  Jag tror inte att din politiska framtid blir äventyrad av detta, snarare tvärt om!

 46. Du kommer precis som de som kämpade mot Hitlers avskaffande av demokratin att hedras i all framtid för ditt agerande. Nu behöver jag inte skämmas helt för att jag röstade på ditt parti, för tydligen fanns det i alla fall en man som inte var karriärist och bara ville leva på folkets skattepengar utan det fanns en man där som utförde sitt jobb: att representera sina väljare.

 47. Läste precis att du tänker rösta NEJ. Jag hoppas att du står vid det beslutet. Att vara hemlös politiker är ju ingen fara på färde, och vem vet om allt skiter sig och du blir förpassad till det “blå skåpet” så tror jag starkt på att det finns andra jaktmarker för dig att spana på.

  Stå på dig!

 48. Jag läste ditt mail till dina arbetskamrater på politikerbloggen och blev minst sagt lyrisk. Tusen tack, du inger hopp!

 49. Härligt att läsa ditt mail där du förklarar att du kommer rösta nej till FRA! Har följt dig i upphovsrättsfrågorna och hoppades på att du skulle inse hotet med FRA-lagen och ha ryggrad. Det hade du! Stort tack!

 50. Kan bara instämma med flertalet som redan skrivit. Karl Sigfrid, om du röstar NEJ imorgon så är du inget mindre än en sann frihetskämpe, jag hoppas innerligt att ditt ställningstagande öppnar ögonen på fler tvivlare!

 51. Sveriges liberaler kommer aldrig glömma dig om du röstar nej imorgon. I så fall kan du räkna med min röst i nästa val.

 52. Karl: ledsen att jag är off topic, men jag hörde att era e-postadresser var avstängda så jag skriver istället här.

  Jag ville bara säga att jag blev så otroligt glad över att läsa citatet: “Att förhindra det trådbaserade övervakningssystemet är viktigare än min politiska framtid.”

  Det är etiska politiker med ryggrad vi vill ha i parlamentet! Det här är en större fråga än FRA, det handlar om hela vår demokratiska process. Och även om du kommer straffas av partiledningen över det här kortsiktigt så kommer du långsiktigt vinna på att visa att du är en representant för folket, så som det är tänkt.

  Tack Karl. Tack!

 53. Att tänka rätt från början är stort, men att tänka om är större. Mycket större.

  Att stoppa avlyssningslagen står inte i konflikt med din politiska framtid, utan det är det som är din politiska framtid. Dina partivänner kanske inte inser det just nu, men det hedrar moderaterna att ha en företrädare som dig i sina led. En verklig vän vågar säga ifrån när man gör fel, och du har visat dig vara en sådan vän av ditt parti och den regering du har medverkat till.

  Jag har röstat på moderaterna förr, och jag kommer kanske att göra det igen någon gång i framtiden, när det som händer nu är historia. Då hoppas jag att ditt namn står högt upp på valsedeln.

  Tack!

 54. Ang. dina visioner om “direkt demokrati”:

  Jag kan inte annat än tacka dig!
  Så jävla skönt att se politiker med nya fräscha tankesätt bland dina inskränkta hycklare till kollegor (jag talar inte om något vist parti, utan politiker generellt). Jag funderade i just dessa banor för runt 10 år sedan när jag började frågasätta hur politiken fungerade.

  Ang. ditt uttalande om FRA:
  “Att förhindra det trådbaserade övervakningssystemet är viktigare än min politiska framtid.”

  Jag är mållös. Jag är skakad. Jag är uppriktigt rörd.
  Jag har så länge letat efter en politiker som står upp för vad han tror på utan att tveka. En politiker som fullföljer vad som vanligtvis inte brukar vara mer än tom retorik. Jag trodde uppriktigt att du inte fanns.
  Jag hade fel.

  Jag kommer inte glömma dit namn Karl och jag kommer följa framtida förslag från dig. Du kommer givetvis ha mitt framtida stöd och röst!

  Kriga vidare Karl!

  Vänligen Nicklas.

 55. Tack Karl för att du vågar trotsa partipiskan för folkets bästa! Jag kommer definitivt att komma ihåg dig vid nästa val!

 56. Tack karl, tack för att du lyssnar på väljarna!
  Jag var så arg på moderaterna igår men nu känner jag att det faktiskt finns hopp.

 57. Självklart är både du och vi fullkomligt medvetna om att utkvittning i praktiken får samma resultat som att rösta ja. Att inte rösta nej imorgon innebär att du stöttar ja-sidan.

  Det är en sak att du i så fall förlorar mitt personkryss i nästa val, men som liberal kan jag inte stötta ett parti driver igenom FRA-lagen, så i det läget blir jag tvungen att rösta på miljöpartiet trots att det bär mig emot. Mona Sahlin som statsminister och Lars Ohly som socialminister är katastrof, men inte lika illa som ett svenskt Stasi.

 58. Att kvitta ut sig innebär att ta den fegaste utvägen. Man kan låtsas vara emot men är egentligen för men behöver inte stå för beslutet. Om du verkligen kvittar ut dig är sannolikheten stor att din politiska karriär ändå är slut. Var det i så fall värt det gentemot att ha avslutat den politiska karriären genom att stå fast vid en tydlig ståndpunkt?
  Jag ser fram emot en förklaring här på bloggen. Om du är tvingad/piskad att kvitta ut dig så borde du använda dig av din meddelarfrihet (medan den ännu finns kvar) så att samtliga media får veta vilka ledarprinciper som präglar vårt lands statsminister.
  Om du väljer att kvitta ut dig för att slippa stå för din åsikt så hoppas jag du istället väljer att avgå som riksdagsledamot eftersom dina principer visade sig vara ohyggligt böjliga.

  Stå för det du står för. Rösta och rösta Ja (om du är böjlig) eller nej (om du har principer) men kvitta inte ut dig Karl, det är totalt principlöst.
  Slutligen, jag vet att du sitter i en mycket svår sits och jag avundas dig inte, men hög svansföring kräver sina offer, stå på dig och slåss för dina (och mina) rättigheter.
  Mvh erik.

 59. Om det är sant att du inte vågar stå för din åsikt och rösta Nej till övervakningslagen utan väljer att kvitta ut dig i morgon så får det följande konsekvenser för dig:

  Din politiska karriär går mot sitt slut. Du är ansedd som opålitilig av det nuvarande ledargarintyret inom partiet.
  Du kommer inte att kunna se oss som trott på dig i ögonen. Du kan helt glömma framtida framgångar inom personval.

  Om du däremot röstar Nej i mrogon, så kommer du att mötas med högaktning och stöd av en stor del av Sveriges befolkning. Detta kommer att gagna dig mycket i framtiden, även om du hamnar i “frysboxen” en tid framöver som jag skrev i ett tidigare inlägg.

  Valet är ditt.

 60. Stå rakryggad och rösta i enlighet med de människor som gett dig sitt förtroende. Det kommer ge dig personröster som säkerställer den framtida karriär. Tyvärr kommer ditt partis pinsamma ståndpunkt troligtvis att kosta alliansen makten, men då står i alla fall du med ryggen fri (och rak).

  Jag förstår att Rysslands trafik går genom Sverige, och att USA gärna vill ta del av denna information, men detta förslag är direkt pinsamt i vårt demokratiska samhälle.

  Jag har inget att dölja, men det har inte staten med att göra! Därför går all min trafik via starkt krypterade servrar runt om i Europa. Det tog mig en halv dag att ordna. Det kommer ta eventuella terroristceller ungefär samma tid. Ingen dator i världen, inte ens alla världens datorer tillsammans, kan läsa informationen. Det är vad jag kallar sann frihet och demokrati.

 61. Stort av dig att gå emot partiet och rösta NEJ! Bra gjort. Röstade själv på ett Allians-parti men FRA-lagen är jag starkt kritiskt till.

 62. Hej Karl!!
  Tack för att du sätter oss svenska medborgare främst. Jag vet att du får utstå massiv kritik från ditt parti men det är sådana som du som gör att vi “vanliga människor” får förtroende för er poliker.

  Fortsätt kampen för ett demokratistk Sverige och ett Sverige utan integritetskränkningar. Du har mitt fulla förtroende.

  Mvh
  Erik Bouvin

 63. Nu är det upp till bevis. I morgon så vet vi. Då är det handling i stället för ord som gäller.
  Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim.

 64. Den moderata partiledningen verkar minst lika hårdför som xxxxxx..(välj själv din despot):
  http://www.politikerbloggen.se/2008/06/17/9163/
  Alltså, här försöker man piska fram ett ja till varje pris.
  Ska väljare verkligen ta dessa “företrädare” på allvar?
  En typisk svensk kompromiss skall nu alltså gjuta olja på vågorna som vanligt. Och så blir vi övervakade iaf.

  På Aktuellt 21.00 idag förklarade FRA:s fd chef att hela anledningen till Lex Orwell egentligen är att Sverige skall kunna dela med sig av spaningsresultat för att få värdefull information i utbyte, information som skulle kunna vara viktig för rikets säkerhet.
  Sverige och FRA är historiskt ngt av en stormakt på detta område. På 90-talet när större delen av internettrafiken gick via satellit, då spanade FRA helt fritt och kunde byta massor av information.
  (Detta tyckte inte FRAchefen var riktigt fair trots allt utan han ville ha laglig rätt att efter tillståndsgiving, på ett ordnat sätt, spana istället.
  Dessutom ökade behovet när trafiken flyttade ner i fibrer i marken istället, onåbar för radioantenner.)

  Jaha…, tänkte inte på det….
  Då kan vi förstås inte motsätta oss att sälja oss!

  Allvarligt, vad har vi för inkompetenta rådgivare till våra “vanliga” förtroendevalda?

  Tyvärr är inte de få som stått upp för grundläggande demokratiska värden i kammaren idag, tillräckliga för att lexOrwell inte skall bli av.
  Den kommer ju igen, i lite snyggare kläder bara.
  Känslosamt för Federley, men tyvärr spelar hela makteliten i landet under täcket med främmande makt.

  DET, kan endast stoppas med ett radikalt förändrat politiskt system som bygger på transparens och verklig demokrati.
  Kanske endast en i riksdagen inser detta just nu.
  Tack för det iaf, Karl Sigfrid!

 65. Snälla Karl, rösta NEJ imorgon. Kvittera inte ut dig.
  Svenska folket står bakom dig, och jag behöver väl knappast beskriva vad som är fel med det nya förslaget… Speciellt som det tydligen ska behandlas snabbt och komma tillbaka till votering så fort som möjligt istället för att låta FRA-frågan utredas ordentligt först.

  Snälla, folket och dina väljare räknar med att du röstar NEJ imorgon.

 66. Nej, det duger inte med en snabbpolering.

  En 24-timmars återremiss kan inte ändra nåt i sak i ett från början ruttet förslag. Som Annie sa, det var Leni Björklunds förslag från början och det är bara en ny fasad.

  Visst, den är lite snyggare, men det står fortfarande på en rutten grund.

  Det blir en begagnad-bilhandlar-lösning, snygg lack ovanpå rost.

  Det är fortfarande inte utrett ifall det verkligen finns ett hot som behöver upptäckas eller vad detta hot består i.

  Inte heller om det är nödvändigt med den typen av massavlyssning för att upptäcka det.

  Inte heller om det ens är tekniskt möjligt att göra det på ett effektivt sätt.

  OM det hade funnits ett konkret hot OCH det varit av allvarlig typ OCH det hade varit tekniskt möjligt att avslöja det med signalspaning OCH lagen hade varit genomtänkt hur den skulle implementeras tekniskt OCH vi varit säkra på att FRA är att lita på, DÅ hade jag varit beredd att överväga det.

  Men så är det inte.

  Om till och med vanliga hederliga människor börjar självcensurera sig och undvika att använda media som de vet ens trafikdatalagras, hur kan man då inbilla sig att “the bad guys” ska kommunicera öppet? För mig är det bara ofattbart!

  Framför allt är det ofattbart att man på några villkors vis ens överväger att ge FRA tillgång till allting på förordningsbasis.

  Vad vet ni om vad en framtida regering anser vara hot mot Sveriges utrikes och säkerhetspolitik?

  Och hela in-blanco-förtroendet för FRA att lagra för “metodutveckling” och att oreglerat byta information med utländska underättelsetjänster.

  Det är ovärdigt en demokrati.

  Och ännu mer ovärdigt blir det ifall ni gör en quick-and-dirty fix bara för att visa att centern minsann kämpar för integriteten, utan att adressera de riktiga problemen med förslaget.

  Blir slutresultatet en halvmesyr så har ni kastat bort er chans att bli våra hjältar.

 67. Karl och andra politiker i Sveriges riksdag att kvitta ut sig betyder att ni röstar JA till FRA-lagen i praktiken. Det är ett politiskt självmord.

  Så mycket för direkt demokrati… vem vågar rösta”fel” när staten ser hur vi röstar?

  RÖSTA NEJ till FRA-lagen!

 68. Karl, rösta NEJ! Du har ju redan visat att du förstår frågans vidd. Få saker har varit så viktiga som detta.

 69. Nya uppgifter gör gällande att du har för avsikt att kvitta ut dig vid omröstningen. Det om något är politiskt självmord.

  Visa lite jävla civilkurage för en gångs skull. Man tappar ju allt förtroende för politikerna.

 70. He,, hoppas att du står upp för ditt nej. De artiklar och inlägg i samhäälsdebatten som jag har läst av dig har varit väldigt vettiga och klarsynta. Vi behöver fler politker med din integritet och mod att stå för dina åsikter. Expempelvis din väldigt sakliga kritik mot upphvosrätten var uppfriskande att läsa. Lycka till i FRA-frågan!

 71. Om det är så att utkvitteringen bara gäller omröstningen om propositionen vill jag uppmana dig att ändå vara där och rösta nej till återremitteringen. Det skulle det betyda mycket.

 72. Snälla Karl, säg att ryktet att du kommer kvitta ut dig inte stämmer. Du MÅSTE, MÅSTE rösta NEJ!

  Går lagen igenom flyttar jag nog till Ryssland (Привет!). Måhända är det ett lite osäkrare land, men FSB (fd KGB) och de andra slokhattarna har i alla fall inte så långtgående befogenheter som FRA kommer få i Sverige. Och händer nåt ändå, är jag rätt säker på att de går att muta…

 73. Fan, du var min hjälte i ett par timmar där. Synd att det räckte med någon timmes vuxenmobbing för att väcka mig ur drömmen.

  Jag tror inte att du kan lura dig själv. En snabbis tillbaka till utskottet ändrar ju inte på det grundläggande problemet – att proppen handlar om massavlyssning av medborgare som inte ens är brottsmisstänkta. FRA-lagen fortsätter att vara en Lex Orwell, även om ni förser den med några extra rosetter.
  Skulle Stasis övervakning ha varit mer försvarbar om den hade övervakats av ett par statliga myndigheter?

  Kanske kan ni lura några väljare, ja till och med ganska många. Men många borgerliga kärnväljare blir bara äcklade.
  Vi är inte dummare än att vi förstår att det här handlar om att rädda ansiktet – på regeringen, och på er dissidenter.
  Det som verkligen skrämmer mig är att vi har en statsminister som förefaller tycka att det är viktigare än sjäva sakfrågan – trots att den handlar om vilken typ av samhälle vi ska leva i.

  Okej, jag vet ju inte med säkerhet vad som kommer att ske i morgon.
  Men det ser sannerligen inte snyggt ut just nu.

 74. Det krävdes ju inte mycket för att du skulle ge dig… Mer än 50% av befolkningen vill inte ha lagen, 35% vill ha den.

  Som folkvald så går du då och röstar ja.

  Det här är inte ens majoritetens tyranni – det är bara tyranni.

  Men tack i alla fall för att du bidrog till att visa att Sverige bara är en light-variant av Sovjet.

 75. Glömde säga: Du får extra pluspoäng för att du skrev om direktdemokrati just innan du gick emot hela svenska folket. Stiligt.

 76. Starta ett nytt parti! Ett liberalt parti. Det finns många hemlösa borgerliga väljare just nu, och de borgerliga politiker i riksdagen som faktiskt ville rösta liberalt, jag tror att ni tillsammans skulle ha väldigt goda förutsättningar att komma in i riksdagen i ett nytt parti. Regeringen och partiledningarna har hanterat den här frågan förskräckligt utan respekt för vare sig väljare, gräsrötter och antagligen en hel del riksdagsledamöter. Vill du verkligen stödja din partiledning efter detta?

 77. Karl

  Förklara igen varför jag skall kryssa ditt namn på en valsedel?
  Varför är du bättre än andra moderater?
  Varför skulle jag stödja dig i ett provval?

  MVH
  Jerker

 78. Karl, du är den enda svenska politiker som jag hyser respekt för just nu! Du är bättre än det numera ondskefulla partiet moderaterna, ett parti jag djupt ångrar att jag röstat på.

 79. Jag håller med Erik om att ni borde starta ett nytt parti, tänk alla hemlösa liberaler som kommer att gå till soffan eller piratpartiet bara för sveket mot de demokratiska grundvärderingarna. Jag hoppas och tror att liberalismen kommer att komma tillbaka till riksdagen men det kommer inte göra det genom något av de nu sittande partierna utan att det klingar falskt i år framåt

  “Liberalismen är död länge leve liberalismen” må liberalismen återigen resa sig ur askan

 80. Jag kryssar Karl…

  Han har gjort en stor insats. Att gå emot är svårt och ibland inte helt möjligt. Detta gäller inte bara i moderaterna eller i regeringen det gäller dessvärre överhuvudtaget i större organisationer. det är avskyvärt. Läs på mon blogg om Tore Nilsson… Hangick emot och fällde regeringens förslag. Han blev kultförklarad.

  Det finns jobb utanför politiken – Du kommer att få goda referenser av många.

 81. Det finns bara ett enda parti jag kommer kunna rösta på i framtiden som det ser ut nu. I senaste valet velade jag länge mellan moderaterna och piratpartiet, idag vet jag, med facit i hand, att jag valde rätt även om PP inte kom in i riksdagen.

  Jag uppmanar alla andra här som nu fått se Karl och andra politiker inom alliansen sakta tystna en efter en och lydigt rätta in sig i ledet, rösta på piratpartiet. Se till att få in representanter från det enda svenska partiet som har ryggrad nog att försvara den personliga integriteten först in i EU och sen in i riksdagen.

  Både vänster- och högerblocket har visat hur mycket de skiter i era åsikter och hur lite demokratin är värd när det kommer till kritan, slösa inte bort era röster på att återigen rösta på partier som lovar runt i valtider, håller tunt när det gäller och som hoppas att ni ska glömma det till nästa val igen.

  Pissdåligt, Karl. Jag trodde faktiskt på dig, men nu vet jag bättre.

 82. Jag tror fortfarande på Karl. Hade han inte sagt NEJ så hade inte den här cirkusen uppstått och det var bra, annars kanske det hela förbigåtts med viss tystnad. Utom från oss som är emot lagen förstås…

 83. Den enda lösningen är att bli av med dessa allsmäktiga partistyrelser.
  De är själva roten till all ondska här i världen i princip.
  Oavsett “ideologisk hemvist” så kommer problemet förr eller senare upp till ytan, ledningen börjar tappa kontakten med sina undersåtar.
  I en del fall fötvinar partiet pga missnöje, i en del andra lyckas riktigt ljusskygga individer trampa sig upp till makten i något obevakat tillfälle, med det ena knivhugget i ryggen på misshagliga värre än det andra.

  Då spelar det ingen roll om medlemmarna bekänner sig till liberalismen eller kommunismen eller något annat omhuldad åsiktspaket, det finns det otaliga exempel på.

  Var skall det vara så svårt att ta in vad Karl skrivit ovan?
  Kan det vara så att Karls medicin är allt för besk för vissa “liberaler”?
  Att ni inte vågar släppa all makt till ett partis medlemmar?
  Ja, isåfall är ni inte ett dugg bättre än Stasi-Reinfeldt eller CIA-Maud.

 84. @Mary:

  Jag är besviken på Karl. Det är tjusigt att snacka vitt och brett om vad som är rätt och fel, men det är när det verkligen gäller som man visar om man har en ryggrad eller om det bara är käften som glappar. När det verkligen gällde, när Karl verkligen kunde göra skillnad så fegade han ur och föll för partipiskan.

  Nä, den stora hjälten idag är Camilla Lindberg (Fp). Hon är den enda som faktiskt vågade ta ställning och rösta emot sitt eget parti och trycka på “Nej”-knappen. DET är civilkurage! Tyvärr var hon ensam om att våga så förslaget gick ändå igenom, men det finns i alla fall en rakryggad person i regeringen! Eller fanns, hon blir väl avpoletterad fort som fan nu kan man tro.

  Men Karl kan snacka han. Både på sin blogg och på TV. Mycket kan han snacka med, många fina åsikter kläcker han när han har fått upp farten. Frågan är hur många som kommer bry sig om att lyssna längre. Inte jag i alla fall…

 85. Jag vet inte om ni är medvetna om vilka enorma påfrestningar det kan innebära att gå emot en hel grupp när man är ensam?

  Frågan är om det inte var Karl som fick droppen att rinna över och det blev cirkus i Riksdagen. Om han inte varit rakryggad och stått upp för sitt NEJ från början hade han kanske inte blivit ansatt. Kalla honom inte feg. Det är lätt och sitta och snacka om vad andra ska göra i tuffa situationer. Jag är glad och det är säkert fp också. Men hade Camilla Lindberg meddealt sin avvikande åsikt från början. Om hon hade et så kanske hon hamnat i samma fälla som både Karl, Federly och Annie. Har ni tänkt på det.

  Jag kommer att kryssa Karl även i fortsättningen. det är viktigt att vi har politiker som kan något om det moderna samhället också och vet lit eom internet. Ge stöd nu stället för att sparka på den som ligger. Kraften och energin bhöver vändas åt annat håll.

 86. @Mary & Karl

  Karl ligger endast eftersom han la sig ner själv. Han kunde mycket väl ha stått rakryggad och röstat NEJ. Istället satt han hemma och visade vilken populistisk kappvändare han verkligen är.
  Även om han hade en grupp “partivänner” emot sig, så hade han ett helt land i ryggen. 90% av väljarkåren. Ändå sviker han. Det är bara tragiskt.

  Karl, du och resten av alliansen förtjänar inte att representera folket. Ni har fullständigt tappat förståelsen för demokrati. Om jag fick välja skulle jag mer än gärna skicka samtliga Ja-röstare till Ryssland eller Kina. Där hör ni hemma förbannade landsförrädare.

 87. Tyvärr tycker jag du förtjänar all kritik du får. Visst, det var säkert svinaktigt beteende från partiet, men du är inte vald till sveriges riksdag för att glida runt mens du lyfter en fet lön.

  När det verkligen blåste och ditt land och dina väljare behövde dig svek du. Du har satt karriären framför dina väljare, vilket jag i och för sig kan förstå, men både du och partiet har tyvärr förlorat min röst i nästa val.

 88. Jag tycker att ni tar i. Det fanns faktiskt bara en som sa ett tydligt NEJ. Men om båten kastar loss och man själv står kvar på stranden för att man hindrades attgå ombord så är det båtens skeppare som skall klandras.

  Alla moderater är inte likadana minns det. Visserligen är det en markering att lämna men hur kan man då förändra?

 89. 18/6-2008 – Dagen då demokratin dog.

  Pinsamt Karl.
  Du förådde det svenska folket. Och ännu viktigare: Du förråde demokratin.
  Du sålde också ut det viktigaste du har; dina egna principer. Du är nu överflödig. Jag ser bara en utväg, avgå.
  Se även till att få med dig dina hycklarkollegor. Ni är alla värdelösa.

  Och hoppas att varken du eller någon av dina förrädarkollegor får en god natts sömn för resten av era liv.

  Detta skrev jag tidigare och jag tar tillbaka varenda ord:
  “Jag är mållös. Jag är skakad. Jag är uppriktigt rörd.
  Jag har så länge letat efter en politiker som står upp för vad han tror på utan att tveka. En politiker som fullföljer vad som vanligtvis inte brukar vara mer än tom retorik. Jag trodde uppriktigt att du inte fanns.
  Jag hade fel.”

 90. “Jag vet inte om ni är medvetna om vilka enorma påfrestningar det kan innebära att gå emot en hel grupp när man är ensam?”

  Ensam? I tisdags eftermiddag fanns det NIO borgerliga ledamöter som avsåg att rösta nej till FRA-lagen. Därtill ytterligare ett stort antal som önskade att de hade haft mod att göra det.
  Karl var ganska tidig med att backa från sitt ställningstagande, och någon frklaring har vi inte fått.

 91. Jag är också ledsen, förbannad och besviken på Karl, Fredrick, och Annie.

  Men: Vad vet vi om de är sämre än resten av ledamöterna i borgerliga blocket? Det var bara en, Camilla Lindberg (fp), som hade mod att trycka på rätt knapp. Men hur vet vi att det inte var ett bondeoffer från fp för att ge bevis på att partipiskan inte finns, högt till tak och hundra andra floskler?

  Jag tror personligen på Camillas uppriktighet. Men efter senaste veckan så har jag så låga tankar om dugligheten i vår parlamentarism och sittande regering med partier att det faktiskt såtts ett frö av tvivel.

  Och varför gick inte Camilla ut offentligt och sa hur hon skulle rösta i god tid för att peppa andra att våga gå med?

 92. Ja, var fasen är Karl? Varför har han inte förklarat sitt handlande? Vi väljare är väl kanske inte så jädra viktiga trots allt…

  Direktdemokrati, bah.

 93. Kan bara säga att jag är *mycket besviken* över att Karl inte röstade mot datorstödd massövervakning av svenska folket. Inte ens i 1984 hade de statliga byråkraterna en superdator som hjälpte dem välja ut de snaskigaste bitarna för granskning.

 94. Alla som sitter o gömmer sig bakom en dator men som samtidigt väljer att i öpnna forum kritisera och håna den enda person i riksdagen som iaf gjorde ett ärligt försök att förändra någonting, det är i mina ögon feghet om nåt.

  Karl förtjänar bättre. En dunk i ryggen och så fortsätter vi mot nästa mål.

  Vänd era barnsliga aggressioner åt ett annat håll och helst mot er själva.

  Mycket bra jobbat Karl. Det var en obehaglig situation. Hoppas att du hänger ut din chef i media så fort du inte är beroende av hans stöd längre. Han har ju sålt ut dig något fruktansvärt.

  Rikta kritiken mot de verkliga svikarna. De som höll tyst o bara tryckte på knappen eller Bodström som själv utvecklat lagen men som nu röstar emot. Pinsamt.

  Bra jobbat Karl.

 95. Det finns direktdemokratiska partier som förespråkar precis det här, t ex Direktdemokraterna (www.direktdemokraterna.se). Den som strävar efter en IT-driven direktdemokrati gör klokt i att stödja något av dem.

 96. “Jerker Montelius Says:
  June 5, 2008 at 1:21 pm

  Det finns ett problem med e-demokrati som varken är ett IT eller ett demokrati problem. Hur garanterar du att den personen som röstar är fri från yttre påverkan? Det finns en orsak till varför man skall ensam gå in bakom en grön skärm och stoppa ner röstsedlar i ett kuvert. Om folk sitter vid sina datorer finns det ingen garanti för att det inte står en man med pistol bakom. Detta kommer du inte runt med någon form av IT åtgärd.”

  Hur garanterar DU att en riksdags/regeringsman är fri från yttre påverkan? Tänk efter lite innan du skriver massa strunt.

  Vilket är för övrigt enklast? Att sätta en pistol mot 9 miljoner svenskar eller 300:ish riksdagspersoner? :P

 97. Jag är böjd att hålla med “Bättre Says”s åsikt.

  En dunk i ryggen ska han naturligtvis ha men något “mot nästa mål” handlar det inte om…

  FRA-frågan är inte avklarad!

  “DOM” vann inte!

  FRA-lagen ska snarast: rivas upp, kastas, stampas på. De förrädare som på ett odmokratiskt sätt genomdrivit den ska: straffas, avlägsnas från något inflytande. De har missbrukat vårt förtroende!

  Varför inte undersöka om vi kan kan beröva dessa förrädare all pension. Varför inte lagstifta om att *namngivna personer* kan beläggas med 100.00% förmögenhetsskatt och ålägga dem 100% skatt på inkomster, gåvor osv. Ren hämnd helt enkelt – och helt “demokratiskt” skulle det ju dessutom vara.

  Kan de “demokratiskt” – mobba sig till en helt sjuk lagstiftning – varför ska andra vara sämre. De har liksom angivit “tonen” i “demokratin”.

  Karl ska visst ha en dunk i ryggen (en lätt en) men så fasen att vi ska gå vidare mot … Självklart finns andra frågor än FRA och IPRED men glömmer det gör vi inte!

 98. Pingback: Varför du ska rösta på Aktivdemokrati « Aktivdemokrati’s blogg

 99. Emergency lights have evolved from getting a single bulb encased within a revolving dome, to extremely sophisticated LED bulbs, which make the job of emergency cars simpler. Emergency lights have quite distinct requirements and specifications, and must be functional with a number of cars. The design dynamics of LED emergency lights need to be such that they should make the tasks of the security personnel easy. These lights are created in a number of sizes and structures, maintaining the varied requires of unique varieties of emergency response cars. Designing these lights require particular license, because you will discover strict guidelines concerning the intensity on the light emitted as well as the flash patterns.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s