Bloggarna – en välkommen maktfaktor

De senaste veckorna har bloggarna blivit en maktfaktor i debatten om integritet och yttrandefrihet. Förr kunde någon enstaka bloggpost snappas upp av traditionell media och i bästa fall fått ett litet omnämnande i en artikel. Nu talas det om en “bloggbävning”, och nätupproret ger stora tidningsrubriker. Bloggarna kan tvinga traditionella makthavare att se den opinion…

EU bygger community för politiker

Krafter inom EU-parlamentet vill införa skatt på hemsidor som Youtube, och de vill dessutom registrera alla bloggare. Förslagen är i sig anmärkningsvärda, men än allvarligare är den verklighetsbild som många EU-parlamentariker tycks ha. I Bryssel, på säkert avstånd från väljarna, sitter de och förhandlar fram regleringar som få utöver de själva uppskattar. I processer utan…

FRA-debatten visar behovet av demokratireform

Svenska Dagbladet har med FRA-beslutet som utgångspunkt skrivit ett par artiklar om de svenska politiska beslutssystemen. Framför allt intresserar de sig för personvalets betydelse och riksdagsledamöternas självständighet gentemot partiorganisationerna. Det är bra att konstitutionella frågor ibland kommer fram i den offentliga debatten. Det sker alltför sällan. Givet riktigheten i public choice-teorin om att aktörer på…