EU bygger community för politiker

Krafter inom EU-parlamentet vill införa skatt på hemsidor som Youtube, och de vill dessutom registrera alla bloggare. Förslagen är i sig anmärkningsvärda, men än allvarligare är den verklighetsbild som många EU-parlamentariker tycks ha. I Bryssel, på säkert avstånd från väljarna, sitter de och förhandlar fram regleringar som få utöver de själva uppskattar. I processer utan insyn hinner förslag beredas och beslut fattas innan medborgare och journalister kan reagera.

EU:s kulturutskott har behandlat ett förslag om att bloggare ska registreras och att anonyma blogginlägg ska förbjudas. I september tar Europaparlamentet ställning och sätter förhoppningsvis stopp för detta förslag. Alla som vet vad en blogg är förstår det orimliga i att göra ett bloggregister. Att dessutom föreslå en replikrätt på bloggar visar hur dålig förståelse de har av modern kommunikation.

När dagstidningen var den enda kanalen till allmänheten var det kanske rimligt med att få rätt till en replik. EU-politikerna måste kunna inse att en blogg inte är en webbaserad tidning utan något helt annat.

Att sådana här förslag kan arbetas fram beror på EU:s slutenhet. I en offentlig debatt överlever inte vansinniga idéer. EU:s kultur av hemlighetsmakeri fortlever dock, och blir allt värre. För ett par veckor sedan offentliggjordes idén om att EU ska använda 40 miljoner kronor till en egen community. Bara politiker får vara med i detta EU-Facebook men notan går till allmänheten.

I stället för att europeiska politiker ger sig ut i verklighen där människorna finns, på riktiga Facebook och på bloggar, bygger Brysseletablissemanget en egen värld. I denna politikerbubbla finns det mängder av forum för diskussion men medborgarna släpps inte in.

En politiker i EU:s ekonomiska utskott som också vill kontrollera bloggandet lämnar en varning till allmänheten: ”Föreställ er påtryckningsgrupper, yrkesmässiga intressen eller andra grupper som använder bloggar för att få fram sina budskap”. Förhoppningsvis har han rätt. Om bloggarna skapar tillräckligt stort tryck kan vi tillsammans stoppa det här EU-förslaget och slippa se vår yttrandefrihet beskäras. Kanske kan vi samtidigt göra EU mer öppet och demokratiskt.

Publicerad i Aftonbladet den 13 juli

Advertisements

4 thoughts on “EU bygger community för politiker

  1. Pingback: Monopoltid för ljudinspelningar utökad till 95 år - Peter Krantz

  2. Jag skulle säga att motiveringen, hur mycket expert personen var, för att kräva att bloggar är icke-anonyma, vilket någon kallade avsändarlegitimitet, visar klockrent att den som ställer kravet inte kan skilja på sak och person.

  3. Pingback: Tomas sida

  4. Det finns många goda skäl till varför man inte skall ha replikrätt men ett är att man ju faktiskt inte har det någon annanstans heller så varför i allsin dar skulle man ha det i just en blog?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s