Telekompaketet och tillgången till internet

Det blir många frågor just nu. Den här gången är det Åsa Torstenssons tur att svara. Jag noterar att Max Andersson(mp) har författat en fråga med samma innebörd. Den 27–28 november behandlar ministerrådet det så kallade telekompaketet. När telekompaketet behandlades i Europaparlamentet lyckades svenska parlamentariker driva igenom tillägg som är viktiga för Sverige. För det…

Ska vi jaga fildelare med terrorlagstiftning?

Lagrådsremissen om sanktionsdirektivet föreslår en skyldighet för internetleverantörer att efter domstolsbeslut lämna ut abonnentsuppgifter till upphovsrättsinnehavare. Förutsatt att uppgifterna finns lagrade. Den internetleverantör som vill kan låta bli att lagra uppgifter om tilldelning av IP-nummer utan att därigenom bryta mot laget, och om alla internetleverantörer gjorde det skulle lagrådsremissens förslag bli verkningslöst. Ett orosmoln är…

Wikipolitik

Chicagoekonomen Milton Friedman brukade använda en blyertspenna som exempel när han förklarade varför den fria marknaden är överlägsen en planerad ekonomi. För att skapa en blyertspenna krävs kunnandet hos tusentals människor runt om i världen, och tack vare den fria marknadens prismekanism samverkar de, ofta utan att veta om det, och skapar en produkt som…

Lagrådet pekar på bristfällig integritetsanalys

I går kom lagrådets yttrande om den föreslagna antipiratlagen. Lagrådets uppgift är att bedöma bland annat hur ett lagförslag överensstämmer med grundlagen och annan redan befintlig lagstiftning. Några punkter ur lagrådsremissen är värda att lyfta fram: Lagrådet påpekar att förslaget går längre än vad direktivet kräver. Det innebär att lagrådsremissens förslag om informationsföreläggande inte bara…

Christofer Fjellner – vår vakthund i Bryssel

För någon vecka sedan startade moderaternas provval till Europaparlamentet. Ett provval inom moderaterna är ungefär som ett amerikanskt primärval. Partimedlemmarna röstar på kandidater, och de kandidater som lyckas bäst får toppa vår valsedel nästa sommar. Undersökningar från bland annat Tyskland och Storbritannien har visat att omkring 80 procent av de beslut som vi fattar i…

Lagrådsremissen är bara början av processen

Som flera flitiga bloggare har uppmärksammat skickade regeringen i går ett förslag till ny antipiratlag till lagrådet. Förslaget bygger på ett EU-direktiv från 2004, som egentligen skulle ha varit infört i svensk lag år 2006. Delar av detta EU-direktiv – det civilrättsliga sanktionsdirektivet – har vi en skyldighet att införa. Den mest kontroversiella delen av…

Upphovsrätten viktigare än saklighet i skolan

Justitiedepartementet har för 120 000 kronor tryckt upp 20 000 skolbroschyrer om upphovsrätten. Materialet ska delas ut till lärare och elever på gymnasiet och högstadiet. Syftet är att ändra ungas attityd till fildelning. Problemet är att påståenden som saknar vetenskaplig grund presenteras för skoleleverna som fakta. Bland annat hävdar broschyren att ”upphovsrätten är grundläggande för…