Upphovsrätten viktigare än saklighet i skolan

Justitiedepartementet har för 120 000 kronor tryckt upp 20 000 skolbroschyrer om upphovsrätten. Materialet ska delas ut till lärare och elever på gymnasiet och högstadiet. Syftet är att ändra ungas attityd till fildelning.

Problemet är att påståenden som saknar vetenskaplig grund presenteras för skoleleverna som fakta. Bland annat hävdar broschyren att ”upphovsrätten är grundläggande för det kreativa skapandet.” De studier som har gjorts har tvärtom visat att upphovsrätten effekter på innovation är svåra att belägga.

Bland annat den amerikanske ekonomen David Levine har sammanställt studier(se kap 8) av upphovsrättens betydelse för musikskapandet, och menar att det inte finns ett klart samband mellan upphovsrättens omfattning och innovationstakten i ett samhälle. Med anledning av detta har jag ställt en skriftlig fråga till skolminister Jan Björklund om vilka åtgärder skolministern tänker vidta för att säkerställa att skolelever får objektiv och allsidig information:

Justitiedepartementet har gett ut ett informationsmaterial om upphovsrätt – Att kunna leva på sitt skapande. I det argumenteras för upphovsrätten såsom den i dag är utformad. Förbudet mot fildelning av upphovsrättskyddat material beskrivs som bra och nödvändigt. De problem som upphovsrättslagstiftningen medför nämns däremot inte med ett ord. Det ges en bild av att produktion av exempelvis musik och film skulle minska som en följd av en upphovsrättslagstiftning som medger fildelning av skyddat material. Informationsmaterialet är tänkt att användas som läromedel på främst gymnasienivå men även på högstadiet.

I läroplanen, Lpo 94, framhålls dessutom att skolundervisningen ska vara saklig och allsidig för att alla föräldrar ”med samma förtroende [ska] kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”.

Det är viktigt att material som används i skolundervisningen inte innehåller påståenden som saknar grund i vetenskapliga fakta. De empiriska studier som har gjorts för att mäta sambandet mellan upphovsrätt och innovation har visat att något tydligt sådant samband inte existerar. Bland annat den amerikanske ekonomen David Levine har sammanställt studier av upphovsrättens betydelse för musikskapandet, och konstaterat att skapandet ibland till och med minskar till följd av en utvidgad upphovsrätt, detta eftersom en strikt upphovsrättslagstiftning ökar kostnaden för det skapande som bygger på redan existerande verk.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att statens läromedel som används inom grundskola och gymnasium är sakliga och allsidiga?

Advertisements

16 thoughts on “Upphovsrätten viktigare än saklighet i skolan

 1. Hej Karl,

  Helt orelaterat till ovanstående artikel, men jag vill ändå passa på att tacka dig för motionen du lagt om öppna program i offentliga sektorn. Jag hoppas verkligen man tar den på allvar. Det är skattepengar det handlar om. För min del tycker jag att skattepengar passar bättre i den svenska skolan eller vården än i Microsofts kassavalv. Jag tror dessutom att många håller med mig, men ändå görs INGENTING. Vi måste kräva öppna standarder och öppna program! Det behövs fler politiker som du!

 2. Hej Karl,
  Jag har varit inne på riksdagens hemsida och läst vad du lagt för motioner i år och jag måste säga att jag är mycket nöjd med vad du skrivit både om öppen källkod, ACTA och upphovsrätten (de andra är också bra men mer utanför mitt intresse område). Fortsätt så!

  ps skriv gärna om dina motioner på din blogg, de läses nog av fler personer då än om man får leta själv på riksdagen.se.

 3. Du gör ett väldigt bra arbete! Faktiskt är du en av de få, eller kanske den ende, i ditt parti som jag har någon som helst respekt för.

  BRA *hatten av!*

 4. Tack, Karl!

  Jag förstår att FRA-lagen var jobbig för dig, och att behöva stå ut med det som du gjorde ska ingen behöva göra, även om det kommer från statsministern.

  Kämpa på!

 5. Läste också nyligen motionen till riksdagen om öppen källkod och va varm jag blev i hjärtat och när jag sedan tittar in här och ser att du lämnar in skiftlig fråga till skolministern om vinklade av fakta breder sig ett stort leende!

  Fler som du till Riksdagen!

  Håller för övrigt med Kristian skriv om sånt i bloggen mycket bättre informationsmedium om även om det bara är en länk.

 6. mm kan inte tænka mig att en broschyr som delas ut till kidsen spelar så stor roll, kommer bara befæsta deras syn på etablissemanget som fildelningsfientliga. nada mas. sen så ær det bara 120 000 som det handlar om, en droppe om man jæmfør med føljande høgst remarkabla och meningsløsa åtgærd som kostade 18 miljoner!!
  http://sydsvenskan.se/bil/article377548/Vagen-till-framgang.html
  Artikeln handlar om nær Vimmerby kommun øvertygade vægverket om att skylta om riksvægarna i småland… dvs byta nummer på vægarna før att “de skulle få lättare att marknadsföra sig”.
  http://www.vv.se/templates/Pressrelease____22580.aspx

 7. Men nonsenssvaret från Jan Björklund, nöjer du dig med det? Han försöker ju inte ens besvara din fråga på allvar.

 8. Tack ke4ra du ff6r din fina kommentar pe5 min blogg. Duhar sje4lv en fin blogg tycekr jag, har du precis bf6rjat blogga?Nu vet jag inte hur gammal din son e4r men vi le4mnade bort ve5r son att sova ff6rsta ge5ngen tror jag ne4r han var fem me5nader. Men de5 sov han inte borta hela natten utan till dess vi kom och he4mtad honom ganska sent. Sen har vi le4mnat bort honomganska ma8nga ggr Det har ge5tt bra och hanhar verkat ve4ldigt glad och nf6jd ne4r vi he4mtat honom. hanbrukar sova hos farmor och farfar och e4r trygg med dem och trivs bra de4r. Tror det blir lite till vad man sje4lv gf6r det till ockse5.Lycka till =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s