Lagrådet pekar på bristfällig integritetsanalys

I går kom lagrådets yttrande om den föreslagna antipiratlagen. Lagrådets uppgift är att bedöma bland annat hur ett lagförslag överensstämmer med grundlagen och annan redan befintlig lagstiftning.

Några punkter ur lagrådsremissen är värda att lyfta fram:

Lagrådet påpekar att förslaget går längre än vad direktivet kräver. Det innebär att lagrådsremissens förslag om informationsföreläggande inte bara är frivilligt. Det ligger dessutom delvis utanför det civilrättsliga sanktionsdirektivet:

“Förslaget innebär att en Internetleverantör ska kunna tvingas lämna
ut uppgifter om vem som innehar en viss IP-adress trots tystnadsplikten
i 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Den föreslagna bestämmelsen går längre än direktivets artikel 8.1,
där skyldigheten för tredje man att lämna information knyts till att det
finns ett slags samband med en rättegång om immaterialrättsintrång.”

(Lagrådets yttrande, s. 3)

Lagrådet slår sedan fast att lagförslaget medför en inskränkning av rätten till ett privatliv, och att denna rättighet borde ha ägnats större uppmärksamhet:

“Den i remissen företagna intresseavvägningen
utmynnar i att det är ett angeläget behov att införa en
inskränkning i rätten till privatlivet för att skydda andras immateriella
rättigheter och att regleringen är ägnad att tillgodose sitt syfte och
står i proportion till det som skall uppnås. Enligt Lagrådets mening
hade det varit önskvärt att intresseavvägningen vilat på ett fylligare
underlag såvitt avser förslagets betydelse för enskildas integritet.”

(Lagrådets yttrande, s. 4)

Yttrandet förändrar inte det politiska läget. Lagrådet pekar ut brister i analysen av medborgarnas integritetsskydd, men ytterst är det valda politiker som väger samhällsintressen mot varandra.

Hur propositionen kommer att utformas är fortfarande en öppen fråga.

SvD DN Aftonbladet Mark Klamberg Rick Falkvinge

Advertisements

22 thoughts on “Lagrådet pekar på bristfällig integritetsanalys

 1. Pingback: Nu stoppar vi antipiratlagen! « Christian Engström (pp)

 2. Pingback: Bra initiativ! « PiratJanne

 3. Pingback: Bloggtips « PiratJanne

 4. Pingback: Mitt mail till riksdagsledamöterna | Basic personligt

 5. En till aspekt, har lagrådet gjort sitt jobb när han inte tagit upp aspekten om införande av skamstraff, dvs. att den som fälls under lagen skall bekosta annonskampanjer som förkunnar att den åtalade har blivit fälld?

  Jag anser att lagrådet blivit så upptagen med att visa sin förtrolighet inför sin uppdragsgivare att han inte längre kan anses utföra sitt ämbete.

 6. Pingback: Nog nu! at andra sidan

 7. Pingback: opassande » Blog Archive » Nu har politikerna chans att lyssna

 8. Pingback: Några problem med antipiratlagen « PiratJanne

 9. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Efter FRA kommer IPRED1: dags att agera

 10. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Måste läsas: skivbolagens utpressning i Danmark

 11. Pingback: Jag tror Bloggbävning 2 är här nu | Kulturbloggen

 12. Du röstade ja till FRA? Är den här frågan såpass fundementalt annorlunda? Intigritet som intigritet kan man ju hävda.

 13. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Polisen ska vara polis

 14. Pingback: Kriget mot fildelningen « PiratJanne

 15. Pingback: Antipiratlagen förklarar krig mot barnfamiljerna « Christian Engström (pp)

 16. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Politiska svek

 17. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: Rättssäkerhet och utpressning

 18. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Antipiratlagen IPRED1: operatörernas ansvar

 19. jag kan notera att lagrådets kommentar inte finns i dess remisssvar utan bara i kommentarerna om det. är inte det anmärkningsvärt?

  “Enligt Lagrådets mening hade det varit önskvärt att intresseavvägningen vilat på ett fylligare underlag såvitt avser förslagets betydelse för enskildas integritet.”

 20. Pingback: Anna Troberg » Det är dags att kräva att kreatörerna bekänner färg i fildelningsfrågan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s