Wikipolitik

Chicagoekonomen Milton Friedman brukade använda en blyertspenna som exempel när han förklarade varför den fria marknaden är överlägsen en planerad ekonomi. För att skapa en blyertspenna krävs kunnandet hos tusentals människor runt om i världen, och tack vare den fria marknadens prismekanism samverkar de, ofta utan att veta om det, och skapar en produkt som ingen skulle kunna skapa på egen hand.

Den samlade kunskapen hos medborgarna är alltid långt större än den samlade kunskapen hos regeringskansliet. Därför har informationssystem som sammanför medborgare ett värde som är svårt att överskatta. Prismekanismen är ett sådant informationssystem och internet ett annat.

Programmerare har på nätet organiserat sig för att bygga open-source software. Vem som helst med rätt kunskaper kan bidra. Som ett resultat av detta kan den som så önskar kan köra sin dator med enbart gratis mjukvara. Det här blogginlägget skriver jag med hjälp av Ubuntu och Firefox. På Wikipedia ser jag att WordPress, som publicerar texten, är fri mjukvara som bygger på PHP och MySQL.

Mårtensson
och Henrik Alexandersson har uppmärksammat att internet även ger upphov till denna typ av samarbete mellan bloggare som vill påverka politiken. Så här skrev Henrik Alexandersson om FRA-motståndet:

Utan att det finns någon plan, ledare eller finansiering bjuder bloggarna ett motstånd som, faktiskt, skakar regeringen. Hundratals bloggare gräver fram information, analyserar och bygger argument. Allt detta arbete länks sedan, bokstavligen talat, samman. Fakta, argument och synpunkter utvecklas och finslipas i en dynamisk, spontan process som har snudd på något organiskt över sig.

Man skulle kunna kalla detta fenomen för “open source-politik”.

Jag funderar på att skapa en wiki som samordnar dessa fakta, analyser och argument i strukturerade dokument, som sedan kan kanaliseras in i det politiska systemet. En konsoliderad version av bloggsfärens och nätanvändarnas input vore inte bara en bra faktabas, utan även en möjlig grund för remissvar och motioner som kanaliseras in i det politiska systemet.

Syftet är inte att skapa en ren informationssida av det slag som finns på Wikipedia, utan att sammanställa något som snarare kan beskrivas som en mycket lång, välbearbetad debattartikel.

Jag har ett par specifika wikiprojekt som jag skulle vilja utveckla, exemeplvis riksdagens första wikimotion, men först vill jag höra synpunkter som finns kring idén. Vilka möjligheter finns som jag har förbisett och och vilka utmaningar har jag eventuellt missat?

Vilket vore ett bra Wiki-hotell att använda?

Alla synpunkter uppskattas.

Advertisements

21 thoughts on “Wikipolitik

 1. För det första behöver du inget speciellt “wiki hotell”, det räcker med en webbserver med PHP, och beroende på val av wiki även en databas, oftast då MySQL. En klassisk LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), vilket de allra flesta webbhotel världen runt erbjuder. I många fall behövs inte ens en databas, utan wiki-programmet använder vanliga text-filer för detta ändamål.

  Men man kan också tänka sig en vanlig mailinglista kombinerat med ett versionshanterssystem på samma vis som utvecklingen av program brukar ske.

  Men ett allvarligt problem är nog att ni redan skrämt bort väldigt som skulle kunna bidra med politik, insikter åsikter m.m. Detta genom FRAs massavlyssning, datalagring osv.. Själv har jag redan sagt upp alla mailasresser och kan inte ens maila någe mer, allt engagemang jag har haft i olika projekt runt om i världen är avslutade, för många människor dog jag den 18:e juni. Med den avlyssningsregim som nu är införd så kan jag helt enkelt inte ha kontakt eller ens minsta kopplingar med folk jag inte känner IRL, och dessutom existerar inte privat elektronisk kommunikation längre, så någon informell åsiktsbildning kan inte ske. Så skall du lyckas måste du sätta upp ett system där man kan bidra med åsikter fullständigt anonymt, precis som denna kommentar iom. att jag kan använda mig av TOR-nätverket när jag postar den.

  Å en sak till, du har väl läst The cathedral and the basaar av Eric S. Raymond? Om inte så har du en svensk översättning här Katedralen och basaren. Det är inte helt utan anledning som det dokumentet blev berömt och har påverkat många beslutsfattare inom IT. Det var också där som ESR myntade “Linus Law”: With enough eyeballs, any bug becomes shallow

  Skall du försöka applicera “open source tänket” på politiken så bör du nog ha läst “katedralen”. Ett annat tänkvärt citat, av någon för mig okänd, är:

  It works like an ant colony, where the collective intelligence supersedes any single contributor.

 2. Eftersom du redan använder Ubuntu, så har du redan tillgång till alla program du behöver och skulle kunna använda din egen skrivbordsdator till ditt projekt för att lära dig. Experimentera lite med cvs så att du får grepp om det, installera webbservern Apache, PHP och MySQL osv.. När du fått lite grepp om det kan du sedan med lätthet implementera det på valfritt webbhotel och köra så det ryker.

  Du skulle också kunna engagera dig lite i något mindre programprojekt, gå bara med i dess mailinglista och i ett mail deklarera att du är en politiker med avsikt att lära dig hur utvecklingen går till, följ hur idéer diskuteras i mailinglistan eller programmets forum och sedan se hur koden växer fram i programmets versionshanterings-system. Jag tror att du skulle mötas av en oerhört positiv respons där någon i projektet lotsar dig på ett mycket positivt sätt.

 3. @Anders och Karl: Det där om att gå med i något mindre projekts e-postlista och tydligt deklarera avsikten är nog ingen dum ide. Men du bör nog välja ett projekt utan svenska deltagare, för hos svenska utvecklare har ni som Anders skriver redan bränt så många broar att du nog bara möts med misstänksamhet.

  Ett “lagom” stort projekt kan t ex. vara IceWm som är en fönsterhanterare, dvs. gränssnittet kring alla program, rullningslister, “startmeny”, aktivitetslist osv.. Det projektet har 7 utvecklare där ingen av dem så vitt jag vet är svensk. Projektet drivs på Sourceforge där de också har sina e-postlistor och versionshantering av koden.

 4. Kul idé! Jag har i mitt arbete följt ett flertal projekt där man utformat lagstiftning på ett kollaborativt sätt. Flera har varit wikibaserade, men andra har utformat en egen applikation för att tydligare strukturera upp textdelar och kommentarer. En wiki har en förmåga att bli oregerlig när det rör sig om större delar. Lite inspiration:

  * http://www.policeact.govt.nz/wiki/ – NZ utformade en ny lag och samlade förslag, kommentarer och länkar till media på ett och samma ställe.

  * I USA arbetade med uppdateringen till Section 508 på ett liknande sätt (webbplatsen numera stängd).

  * Inte direkt politik, men det finns flera myndigheter som gjort det lätt att föra en dialog för att påverka förvaltningsinriktning mm. Senaste exemplet är kommitén som upprättar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: http://msbkommitten.blogspot.com/

 5. Anders ;)

  Bara för att man börjar prata om open source så betyder det inte att man själv är beredd att börja knacka kod när man vill åstadkomma någonting.

 6. Anders, Tack för dina inspel. Nu har jag lyssnat på ett föredrag av ESR baserat på The Cathedral and the Basaar. Mycket intressant. Utmaningarna för ett politiskt projekt att nå resultat ser något annorlunda ut jämfört med utmaningarna för ett mjukvaruprojekt, men många av principerna kan nog fungera i båda fallen.

  Vad det gäller wiki-hotell/wiki hosting så har jag sett att det finns färdiga gratisalternativ som man kan komma i gång med på en minut. Exempelvis intodit.com . Eftersom jag hellre lägger min tid på strukturen och innehållet än på tekniken verkar detta vara det smidigaste alternativet (på samma sätt som wordpress.com är smidigare än att installera en egen bloggmotor.) Eller tänker jag fel?

  Peter, bra exempel. Jag har också tittat på Lawrece Lessigs wiki som en förebild, även om den inte har riktigt samma inriktning.

  William T, om situationen är så illa som du beskriver den har vi verkligen problem. Men jag hoppas att det fortfarande finns en vilja att pröva detta nya sätt att utarbeta seriösa politiska plattformar på områden som rör upphovsrätt på nätet, öppen källkod, etc.

 7. Det är en bra idé. Samtidigt finns det redan en Wiki (Frapedia). Tyvärr blev den rätt ostrukturerad och aktiviteten där är nu ganska låg.

  En wiki ska nog styras rätt hårt av sin adm. som ser till att man får en navigerbar struktur.

  Sen ger det nog större inicitament att bidra om manvet att resultatet verkligen kommer att gå in den politiska processen.

  PS. Boken “Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations handlar” om wiki-samhället.

 8. Karl – bra idé.

  Jag är gärna med och hjälper dig i detta. Vi behöver modernisera partiet på många sätt.

  Jag har tillgång till teknisk expertis (min man)…

 9. Bra initiativ.
  Rent tekniskt bör du nog tänka lite vidare. Varken blogg, wiki eller versionshanteringssystem passar perfekt, snarast en kombination av den typen av system.
  Du bör sätta ett mål som du vill uppfylla så kan man lätt se om det fungerat eller inte. Fundera på vad du vill uppnå? Felfria texter och förslag, mesta möjliga engagemang i frågan. då skiljer det hur du skall utforma dina system.

 10. Bra initiativ, jag har saknat ett sådant system som fångar upp alla goda tankar och argument som susar förbi när det mullrar bland bloggarna.

  Innehållsmässigt har “Den nya välfärden” varit inne på samma spår med alternativa offentliga utredningar. Dessa kallades MOU “Medborgarnas offentliga utredningar”, se dessa exempel http://www.dnv.se/mou/mou1.html

  Att testa samma sak igen men med lite Web 2.0-teknik kan bli riktigt bra. Största jobbet blir antagligen att sålla och strukturera all information som finns ute bland oss medborgare så att en utredning inte landar på 20.000 sidor.

 11. Du jämför med fria datorprogram, och du vill använda en wiki trots att program inte utvecklas på wiki, och du vill inte skapa ett uppslagsverk a la wikipedia, vilket är vad en wiki lämpar sig allra bäst för. Ööhh.. jag tror inte riktigt du är klar över hur du vill åstadkomma ditt mål med t ex. riksdagens första *?*-motion.

  Hur utvecklas ett fritt datorprogram? Jo, någon skriver ett program, första releasen är i regel mycket rudimentär, saknar många funktioner och är ofta full av buggar. Koden (texten) ligger i ett versionshanteringssystem. Användare laddar hem och testar, många råkar ut för buggar och vissa hittar vad som är fel. De som bara råkat ut för en bugg rapporterar detta, de som dessutom hittat vari felet bestod skickar in en patch, en rättning av texten som programmet består utav. Utvecklaren granskar givetvis patchen och kanske diskuterar den först, utvecklaren är den ende som kan committa kod i versionshanteringen. För varje committ så kan man dra hem en ny revision och testa, och sådär rullar det på..

  Hur skulle jag gjort för att skapa en motion? Jo, jag skulle skriva ihop den mycket rudimentärt till att börja med, lite stolpar och några formuleringar, en inledning, något som talar om vad motionen skall handla om osv.. Lägga upp denna på cvs med varje paragraf/textstycke i var sin .txt-fil, och ur detta lägga upp en första “release”, dvs alla filerna “concatenated” i en sammanhållen PDF. En wiki kan också användas till detta. Skicka ut en blänkare på projektets tillhörande mailinglista eller forum om att en beta är släppt, givetvis med länk till filen. Invänta reaktioner…

  Det viktiga här är alltså återkopplingen och diskuterandet, de bästa verktygen för återkoppling och diskussion är inte en wiki, utan en mailinglista, news-kanal eller webbforum. En blogg kan också funka men i en sådan så kan det vara stökigt att hålla reda på olika trådar, i synnerhet om de forkar sig. Där är nog mailinglistan eller news-kanalen överlägsen (news läses ofta med e-postklient).

  Åsikter kommer, meningskiljaktigheter luftas, flamewar bryter ut, textförslag och ändringsförslag inkommer, formuleringar kastas än hit och dit. Ur detta blir det admins uppgift att extrahera det vettiga och committa “buggfixarna” och de nya textstyckena (jmf. nya funktioner). När admin anser att det börjar likna något “coherent” så meddelas ny version av den sammanhållna texten, v0.2. Nya diskussioner, nya fixar till var och en av filerna som uppdateras.. v0.3. Å så där håller det på, tills motionen är färdig och lämnas in. En skillnad mot ett program är dock att ett program aldrig blir färdigt.

  Själva utvecklingen av texten skiljer sig nog inte så mycket från hur ni gör idag. Skriver ett första utkast, låter någon läsa och lyssnar på vad den har att säga, funderar och ändrar lite, nytt utkast osv.. Skillnaden här är att det sker öppet med input från väldigt många engagerade. Det som ligger i cvs kan jämföras med att kika på motionen i din ordbehandlare, betaversionerna kan jämföras med utkasten.

 12. Pingback: opassande » Blog Archive » Politik är helt beroende av fungerande kommunikation

 13. Pingback: Lite av varje » Wikipolitik

 14. Tack för alla konstruktiva kommentarer.

  Objarni, jag har kollat på googles system, men det verkar inte tillåta vem som helst att redigera sidorna. Varje användare med de rättigheterna måste läggas in manuellt på en lista.

  Just nu lutar jag åt bluwiki.com, som använder mediawiki som mjukvara. Detta efter att ha testat diverse wiki-siter som alla har sina svagheter. Vissa kan inte hantera svenska tecken och andra tillåter inte oregistrerade användare att redigera.

  Anders, du har rätt i att mina planer inte är helt kristallklara. Min strategi är inte att först utveckla ett perfekt system och sedan implementera det, utan att testa mig fram. Hittills ser jag inget alternativt som är uppenbart bättre än en wiki. Syftet är inte att exakt kopiera den process som används för att utvecka öppen programvara, utan att låta alla med kunskap kan medverka till att utveckla mina politiska dokument.

  Mitt första wikiprojekt blir troligen ett remissvar till EU-kommisionen, som har skickat ut en grönbok (en typ av diskussionsunderlag) om upphovsrättens utformning. En ny bloggpost om detta kommer nog senare i veckan.

 15. Fantastisk förslag! Har väntat länge på en sådan möjlighet. Äntligen!

  Du och jag är på samma frekvens, Karl. En wiki är enligt mig det bästa sättet att fånga upp alla intresserade och även The Long Tail. Jag har provat ett par olika wiki-mjukvaror och Mediawiki är den jag gillar bäst. Den har även fördelen att många som någon gång besökt Wikipedia kommer känna igen sig.

  Du bör räkna med att de som deltar inte kommer vara överens i alla frågor och att meningsskiljaktigheter om både sakfrågor och formuleringar kommer dyka upp. Om systemet inte anpassar sig till att hantera dessa konflikter bör du själv ha funderat över hur konflikterna ska kunna lösas på bästa sätt.

  “låta alla med kunskap kan medverka till att utveckla mina politiska dokument.” Du bör kanske uttryckligen förbehålla dig rätten att välja ut endast delar av de färdiga dokumenten/motionerna. Det får inte hända att du står där med något du känner att du inte kan driva.

  Självklart behöver inte resultatet bli perfekt första gången, men det är viktigt att säkerställa att första projektet rors i hamn och att man ger metoden fler än en chans. Jag vill inte se några löp på Aftonslasken med rubriken “Nytt larm: Skandal och nakenchock när folket släpps in i politiken. Hela listan!”. Som med alla nya saker får man prova sig fram tills man hittar ett arbetssätt som fungerar bra och som man trivs med.

 16. Anonym här ovan har rätt. “uttryckligen förbehålla dig rätten att välja ut endast delar av de färdiga dokumenten/motionerna.”

  Jag kan återigen jämföra med utvecklingen av program. Vem som helst kan inte committa kod, vem som helst kan dock ladda ned och komma med förslag. Det är admin som avgör vad som committas och används. Vad händer då om admin inte är på samma våglängd som användarna och de som bidrar med kod och kunnande? Jo, admin blir ensam. Projektet kanske forkas eller helt sonika dör ut. Samma sak kommer att hända ske i detta, ingen vill bidra till något som inte stämmer överrens med sin övertygelse, så klart.

  Om du läst “Basaaren” nu, så har du kanske kommit till insikt om att Torvalds “geni” egentligen inte är som programmerare, utan som en ledare i just denna miljö, det är där han verkligen kommer till sin rätt. Samma sak kommer att behövas i ditt experiment. Är du en sådan ledare? Linus har förresten skrivit en rolig essä om sin ledarstil som är mycket underhållande och faktiskt rätt lärorik (texten låg ursprungligen som en textfil i källkoden till några versioner av kerneln) Det är många, inom vitt skilda brancher, som skulle må bra i sin ledarroll om de kunde ta till sig det han säger. Å som sagt, är det något han är bra på, så är det att leda. För de som betvivlar, han är som en diktator som kan avsättas av vem som helst, var som helst i världen, när som helst. Ändå sitter han där..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s