MUF säger ja till fri fildelning

Jag har tillbringat helgen i Göteborg, på Moderata Ungdomsförbundets stämma. Där diskuterades, bland mycket annat, ett förslag om att avkriminalisera fildelning för icke-kommersiellt bruk. Nivån på debatten var imponerande. Ombuden penetrerade frågeställningar om upphovsrättens förhållande till äganderätten, statens ansvar för att skydda föråldrade affärsmodeller och konfliken mellan dagens upphovsrätt och rätten till ett privatliv. Efter…

Om man tar det där med pirater bokstavligt

Att lagar inte ska vara retroaktiva tycks alla vara överens om. Jag kommenterar dagens utspel bland annat i Metro. I samma tidning uttalar sig Kristina Ahlinder från förläggareföreningen om pirater: – Det handlar om enskilda författare som arbetar i åratal med sina verk och vars arbeten läggs upp på Pirate bay och Student bay. Det…

Telekompaketet, varningsbrev och MonoBook

Gårdagens riksdagssseminarium, anordnat av bland annat Erik Josefsson, var alldeles utmärkt. Jag har tidigare uttrycks min åsikt i sak – ingen ska stängas av från nätet eller utsättas för sanktioner utan domstolsbeslut. Dock är det fortfarande ett problem att ingen av telekompaketets kritiker kan peka ut de skrivningar som behöver ändras. Några konkreta idéer, som…

Riksdagsseminarium om telekompaketet

Lagstiftning som reglerar internet samverkar ofta på ett sätt som är svårt att förutse. När vi nu ska ta ställning till telekompaketet måste vi veta vilka effekter detta kommer att få tillsammans med IPRED1 och datalagringsdirektivet. Nästa vecka hålls ett seminarium i riksdagen som kanske svarar på den frågan. Jag ska gå dit och lyssna…

Telekompaketet och wikiincitament

Bland kommentarerna på bloggen Departementet – om livet i maktens korridorer för Henrik Hansson och IT-juristen Daniel Westman en intressant diskussion om telekompaketet. Henrik Hansson hävdar att vi kan vara lugna eftersom E-handelsdirektivet garanterar att internetoperatörer inte kan hållas ansvariga för innehållet i abonnenternas kommunikation. Daniel Westman påpekar att detta inte nödvändigtvis hindrar enskilda kunder…

Obama vinner, regeringen svarar på frågor

Det är för tidigt att säga om Obamas seger ger den förändring som amerikansk politik behöver efter åtta år med George W Bush. Vissa av mina partikollegor har lyft fram Obamas motstånd mot frihandel som ett stort problem för omvärlden. Jag delar den uppfattningen, men konstaterar att det även finns andra ställningstaganden som är av…

Mitt första wikipolitiska projekt – Upphovsrätten i kunskapsekonomin

EU-Kommissionen presenterade den 16 juli 2008 grönboken ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin”. Syftet med grönboken är att stimulera till debatt om hur upphovsrätten kan reformeras och kunskap spridas via Internet. En grönbok från EU-kommissionen är ett diskussionsunderlag, och vem som helst kan komma med synpunkter. Ett remissvar på EU:s grönbok om upphovsrätten blir mitt wikipolitiska pilotprojekt. Jag…