Mitt första wikipolitiska projekt – Upphovsrätten i kunskapsekonomin

EU-Kommissionen presenterade den 16 juli 2008 grönboken ”Upphovsrätten i kunskapsekonomin”. Syftet med grönboken är att stimulera till debatt om hur upphovsrätten kan reformeras och kunskap spridas via Internet. En grönbok från EU-kommissionen är ett diskussionsunderlag, och vem som helst kan komma med synpunkter.

Ett remissvar på EU:s grönbok om upphovsrätten blir mitt wikipolitiska pilotprojekt. Jag har på sigfrid.bluwiki.com, min wikiportal, lagt upp en länk till ett remissvar. Eller rättare sagt början på ett remissvar. Texten är långt i från fullständig och behöver en hel del arbete innan den kan skickas till EU-kommissionen senast den 30 november. Framför allt skulle jag uppskatta tillägg om upphovsrätten som ekonomiskt incitament. Inspiration finns i rapporten “Patent och copyright, behövs det?” av Karl-Henrik Pettersson. Rapporten är publicerad av Forum för Småföretagsforskning.

Med hopp om en hög aktivitetsnivå och intressanta diskussioner.

Advertisements

6 thoughts on “Mitt första wikipolitiska projekt – Upphovsrätten i kunskapsekonomin

  1. Mycket bra och spännande initiativ.
    Om vi bara tillsammans får hejd på alla repressiva krafter som vill FRA, IPRED1 osv så kan det mycket väl hända att vi med tiden suddar ut onödiga gränser i tänkandet mellan höger och vänster.

  2. och jag ursäkta om jag upprepar mig här för jag postade denna information i det inlägg som först drog mig hit. Jag tycker att det skulle vara bra om någon faktiskt tittade på vad den skapande upphovsrättsägaren har för egentliga förutsättningar att hävda sin rätt i praktiken.

    I denna artikel har Christian Engström kämpat för att beskriva hur lätt man som musikskapare förlorar sin upphovsrätt när STIM försöker skydda den åt dej. Jag ber er att läsa den.
    http://christianengstrom.files.wordpress.com/2008/11/upphovsmannens-ratt-att-forvalta-sina-verk-pa-lika-villkor.pdf

    Vem är det egentligen som ska tjäna pengar på skapandet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s