Obama vinner, regeringen svarar på frågor

Det är för tidigt att säga om Obamas seger ger den förändring som amerikansk politik behöver efter åtta år med George W Bush. Vissa av mina partikollegor har lyft fram Obamas motstånd mot frihandel som ett stort problem för omvärlden. Jag delar den uppfattningen, men konstaterar att det även finns andra ställningstaganden som är av stor vikt för oss i Sverige. USA:s syn på Internetreglering till exempel.

Obama har gått till val på en genomarbetad plattform för innovation och teknisk utveckling. Han beskriver tillgången till bredband för alla som en demokratisk nödvändighet. Det kan diskuteras vilken roll staten ska spela, om någon, i bredbandsutbyggnaden. Obamas förståelse för att internettillgång är en nödvändig del av tillvaron, i kombination med hans ställningstagande för nätneutralitet, visar i vart fall ett engagemang för att bevara nätet öppet.

Får detta konsekvenser för framtida internationella avtal, som ACTA-avtalet? Att Hollywoods favoritpolitiker skulle göra tvära vändningar om upphovsrätten är knappast att vänta. Tvärtom uttrycker hans plattform en vilja att med hjälp av just internationella avtal skydda amerikanska rättighetsinnehavare utomlands. På längre sikt kan vi kanske ändå kan se något gott komma ur Obamas utfästelse att med hjälp av ny teknologi släppa in medborgarna i beslutsprocessen. Redan under sin kampanj samlade han in rekordsummor från ett stort antal mikrodonatorer på nätet, och det säger sig självt att ju mindre beroende politiker blir av lobbyistpengar desto mindre makt får de organiserade intresseorganisationerna, däribland upphovsrättsindustrin.

Här hemma i Sverige har regeringen svarat på mina två frågor:

Datalagringsdirektivet och den personliga integriteten – frågasvar

Telekompaketet och tillgången till Internet – frågasvar

Advertisements

One thought on “Obama vinner, regeringen svarar på frågor

  1. Therefore, you can use this chance to your benefit as well as win
    from it. Emma Madison has been an online bingo fanatic
    for over 7 years. 5 million; $9,443 for retirement pension savings as well as $9,893 in
    perks and other compensation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s