Telekompaketet och wikiincitament

Bland kommentarerna på bloggen Departementet – om livet i maktens korridorer för Henrik Hansson och IT-juristen Daniel Westman en intressant diskussion om telekompaketet.

Henrik Hansson hävdar att vi kan vara lugna eftersom E-handelsdirektivet garanterar att internetoperatörer inte kan hållas ansvariga för innehållet i abonnenternas kommunikation. Daniel Westman påpekar att detta inte nödvändigtvis hindrar enskilda kunder från att bli avstängda från nätet efter domstolsbeslut. Dessutom säger artikel 8.3 i Infosoc-direktivet från 2001 så här:

“Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”

Sverige anser inte att EU:s regelverk ger en skyldighet för medlemsstaterna att stänga av fildelare från nätet, men andra stater gör motsatt tolkning och till dess att EG-domstolen yttrar sig lever vi i ovisshet. Därför vore det önskvärt med ett förtydligande om att ingen medlemsstat är skyldig att stifta lagar som begränsar medborgarnas tillgång till internet.

Henrik Hansson anser inte att tilläggen 138 och 166 från Europaparlamentet är tillräckligt välformulerade för att Sverige ska kunna stödja dem. Jag saknar själv den juridiska kompetens som krävs för att bedöma de ganska snåriga formuleringarna, och tycker inte heller det finns ett egenvärde i att försvara tilläggen exakt så som de ser ut. Men det är inte en godtagbar anledningen att vägra driva själva sakfrågan: Det ska framgå tydligt i EU:s regelverk att inget medlemsland ska tvingas stifta lagar som fråntar medborgarna tillgången till internet. Även om detta ligger utanför telekomplaketets tänkta syfte kan vi kostatera att upphovsrättsindustrin aldrig drar sig att skjuta in tillägg som begränsar medborgarnas frihet och integritet på nätet. Om vi som vill försvara det öppna nätet ska nå framgång måste även vi kunna ta sådana strider, trots att andra säger att vi är ute i fel sammanhang.

Rätt sammanhang för att påverka hur upphovsrätten som sådan är utformad är EU:s grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. Jag har fått viss hjälp med mitt wikibaserade remissvar, men vill gärna ha förslag på hur aktivitetsnivån för detta och liknande projekt kan bli högre. Incitament är ett nyckelord, och ett viktigt incitament för dem som bloggar, kommenterar och på andra sätt producerar information på nätet är att de får credit för sin insats. Den som skriver en lång, genomarbetad kommentar på en blogg kan sätta sin signatur vid kommentaren och på så sätt kan alla se vems insatsen är. På en wiki blir det mer anonymt. Det kan vara ett problem för den som gärna vill att en hård arbetsinsats ska uppmärksammas. Min fråga är: Finns det ett bra sätt att identifiera dem som gör en stor insats i ett wikiprojekt så att de kan få credit för det de skrivit?

Advertisements

10 thoughts on “Telekompaketet och wikiincitament

 1. Vill man bidra med något av substans är det väl rimligt att man reggar sig på wikin man editerar.
  Jag är van vid att sätta “~~~” på slutet av mina kommentarer i diskussionen. Då kommer datum och anvnamn in vid visningen av sidan. Det kan även användas vid stycken man lagt till. Den exakta notationen kan variera med verktyget och jag har inte spenderat tid med att granska det du använder.
  Men det starkaste incitamentet är att det man gör gör skillnad, kanske inte alltid i första hand att man syns (även om jag tycker du är inne på rätt spår med cred). Kanske kan du prova med att uppmärksamma den hjälp du redan fått med mer detaljer, så kanske snöbollen kommer i bättre rullning.
  … mina 2c €

 2. “Jag saknar själv den juridiska kompetens som krävs för att bedöma de ganska snåriga formuleringarna”

  När en lagstiftare säger så lämnar han walk over och abdikerar hela sitt ansvar och borde därmed avgå eftersom han inte gör sitt jobb.

  Varför lägger du dig platt och låter dig trampas på som en dörrmatta Karl?

 3. Andreas, tack för bra synpunkter.

  Anders, jag förstår inte på vilket sätt du menar att jag lägger mig platt genom den mening du citerar. Oavsett vilken åsikt man har bör man respektera sakkunskap, och om experterna på regeringskansliet pekar på att en formulering är problematisk vore det märkligt att ignorera detta.

  Det betyder inte att jag abdikerar i sak. Jag anser att regeringen ska kämpa för tillägg som garanterar att vi inte behöver stänga av folk från nätet.

 4. Det är inte bara incitament som är viktigt, även att det är lätt att påbörja ett deltagande är viktigt. Så tex är det viktigt att tillåta anonyma/kontolösa/oinloggade bidrag.

  Som svar på din fråga så är det i grund och botten så att historik-funktionen berättar allt om olika deltagares bidrag i en wiki. Jag tror dock att det är att komma närmare det gemensamma målet med samarbetet som är den huvudsakliga belöningen, inte personlig credit för detaljer (även om de finns i wikins sidhistorik).

  Att vid slutförandet av dokumentet avsluta med lite credits till de som så vill, alternativt du själv anser har bidragit på ett positivt sätt och i tillräcklig omfattning är nog annars mer än fullt tillräckligt.

 5. För att få mer liv i wikiprojektet är det nog snarare så att det är marknadsföring som behövs, kanske några kommentarer hos bloggare som engagerat sig i frågan kan generera lite insatta människors tid och kraft?

 6. Jag tycker wiki-initiativet är lysande – En vinkling (talar kanske för mig själv här :) med problemet med att få folk engagerade just nu är nog tidsbrist helt enkelt – folk som annars skulle kastat sig i det har fullt upp med alla andra “intressanta” saker som pågår IPRED, FRA, datalagringsdirektiv och annat kommande.. Dvs, det flesta gör det på sin fritid delat med andra intressen,, och det debatterna som pågår/gått inverkar nog. Men med det sagt – fortsätt med att prova metodiken – jag tror du har en framtida vinnare i detta Karl!

 7. Kanske vore det idé att ändra skin till MonoBook? Fördelen med MonoBook är att folk känner igen sig från Wikipedia vilket gör det enklare att komma igång med skrivandet. :)

 8. En sak jag har provat för att locka in bidrag är att skriva något som är väldigt uppenbart enkelt att ändra på/lägga till eller rätta. Det kan vara en tom rubrik eller att det står “ett, tre, fyra” istället för “ett, två, tre, fyra” Det är ganska subtila förändringar man åstadkommer och inte helt lätt att förklara men om någon lätt kan bidra så kommer dennes intresse antagligen att öka litegranna vilket kan öka sannolikheten för ett mer produktivt återbesök eller att någon som ingår i dennes sociala nätverk uppmärksammas. Man kan se det litet som att man fiskar och ibland nappar små fiskar som är mer intressant för de litet större fiskarna… Det handlar ju om att skapa en känsla för det man producerar hos fler.
  Jag tittar tex väldigt ofta tillbaka på de blogposter som jag själv kommenterat och nu har jag petat litet på wikisidan.
  Hm. Gick det att förstå?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s