Voteringsmatematik, partilinje och samvete

Huvuddelen av kommentarerna på min blogg den senaste veckan har handlat fildelningslagen och mitt beslut att acceptera partigruppens ställningstagande. Så här uttryckte jag saken i mitt tidigare inlägg:

”Vi har varit överens om att vi ska landa i en gemensam linje, som vi sedan alla får leva med. Det har riksdagsgruppen nu gjort, och det fanns en tydlig majoritet för det förslag som regeringen har lagt fram. Jag hoppades kunna vinna gehör för en bättre proportionalitet mellan upphovsrätten och respekten för internetleverantörernas tystnadsplikt. Det lyckades jag inte med.”

Varför, undrar då några, försöker jag inte i stället fälla de propositioner som jag ogillar i kammaren?

Alliansen har i riksdagen 178 mandat och oppositionen 171 mandat. Om alla är närvarande och kommer ihåg att trycka på knappen – vilket i och för sig sällan är fallet – har vi sju mandats övervikt. Om oppositionen är enad och fyra alliansledamöter röstar nej vinner oppositionen med 175-174. Om åtta alliansledamöter lägger ned sin röst i motsvarande situation vinner oppositionen med 171-170.

För oss som har gått till val på alliansens program är utgångspunkten självklart att detta program ska genomföras, och att vi ska hitta en gemensam linje i de frågor som inte hanteras i valplattformen. Samtidigt går det i många enskilda frågor att hitta några stycken alliansledamöter som har en avvikande mening. Utan partilinje – eller med en partilinje som inte följs – skulle det snarare vara regel än undantag att oppositionen styr, med en hoppande majoritet bestående av olika alliansledamöter. För den som inte vill ha en alliansmajoritet i kammaren är detta oproblematiskt – eller kanske rentav bra. Men för den som gick till val för ett alliansparti är fri röstning i kammaren en omöjlighet med dagens valsystem, annat än i undantagsfall.

Ett alternativ till fri röstning i kammaren – som ändå ger enskilda ledamöter inflytande – är att ha en intern process i partigruppen. Detta är, såvitt jag vet, den modell som alla riksdagens partier använder sig av. I den interna processen kan varje ledamot efter en diskussion ta ställning, och dessa ställningstaganden resulterar i en gemensam linje. När den gemensamma linjen är fastslagen får den som har en avvikande uppfattning ändå leva med beslutet. Hade jag fått gehör för min linje i IPRED-frågan hade jag förväntat mig att resten av partigruppen skulle acceptera den linjen i kammaren. Det vore inkonsekvent av mig att inte själv följa samma princip.

Jag kan hävda att just mina intresseområden är så viktiga att jag inte behöver följa de överenskomna reglerna, men vad hindrar då andra – centerpartister mot kärnkraft, folkpartister mot vårdnadsbidrag eller kristdemokrater för en konservativ familjepolitik – från att göra detsamma? Det är inte alltid kul att rösta med partilinjen, men valet mellan en stabil alliansmajoritet och en opposition som styr är ändå ganska enkelt.

Jag valdes in i riksdagen på plats 11 för moderaterna i Stockholms län. De väljare som såg till att jag blev vald röstade i första hand för ett starkt moderat parti i en alliansregering. Oavsett vad jag anser i en enskild sakfråga har jag det mandatet att förvalta.

Man kan ha olika uppfattningar om hur riksdagsarbete ska bedrivas. Jag har nu förklarat hur jag agerar, och kommer att agera. Den som tycker att mitt förhållningssätt är fel bör naturligtvis rösta på någon annan.

Advertisements

116 thoughts on “Voteringsmatematik, partilinje och samvete

 1. Det är ju förståeligt att du följer det system som ni kommit överens om, på ett vis.

  Särskilt när det gäller frågor som finns med eller åtminstone berörs i valmanifestet – då lever man ju bara upp till det man redan lovat väljarna. ‘

  Men bör partierna verkligen driva frågor så hårt som man inte gått till val på? Inte står det något om vare sig IPRED eller FRA i alliansens valmanifest (i vissa fall kan man ju läsa in ett motstånd till och med).

  Tydligen så gäller inte principer tvärs över alla frågor heller. Lissabon? Könsneutrala äktenskap? Varför är det inte samma principer som gäller där plötsligt?

  Ditt försvar av principen blir lite ihåligt när den inte tillämpas konsekvent. Man får intrycket att de frågor som man använder “framtvingad konsensus” på är noga utvalda.

  Jag tycker faktiskt man kan kräva att ni agerar konsekvent, precis som du själv säger (!). Det är inte så det ser ut.

 2. Vi var ratt manga som trodde pa lognerna om att ni skulle hjalpa oss bort fran bodstroms-samhallet, istallet sa bankar ni (tvars emot vad som lovades) ut forslag efter forslag som kranker varan integritet annu mera. Jag vet inte om jag ar glad att jag ar utomlands sa att jag slipper skiten dom kommande 3 aren eller om jag ska grata for att jag inte kan vara hemma och engagera sa manga som mojligt att motarbeta det monster som jag rostade fra i forra valet. Ni sviker era valjare nagot ofantligt och jag kan bara hoppas att det slar tillbaka riktigt hart mot er, tacka vet jag Ungdomsforbonden (kanner du inget ansvar gentemot dom som framst sag till att du blev vald?) och PP. jag kommer aldrig nagonsin kunna rosta for nagot av de nuvarande borgerliga partierna igen om inte detta rivs upp och vansterblocket har jag inte heller nagot intresse av att rosta for, darfor ar jag valdigt tacksam att jag inte kommer behova ligga pa sofflocket nasta val utan kan visa mitt missnoje klart och tydligt. sa som Alliansen beter sig just nu sa kan man verkligen inte saga att dom forvaltar sina valjares fortroende.

 3. Pingback: Karl Sigfrid vill bli arbetslös | Basic personligt

 4. Konsekvensen av ditt resonemang är ju att både personval och kanske riksdagen är betydelselösa. Besluten fattas inte där. Makten är delegerad till någon annan. En riksdagsman kan man i teorin utkräva ansvar från i allmänna val. Hur utkräver jag ansvar från en partiledning? Enligt Regeringsformen så intar en rikstagsman en fri ställning efter valet både gentemot sina väljare och sitt parti. Är inte själva tanken att en regering skall ha stöd i den folkvalda för varje enskild fråga grunden till vår demokrati? I annat fall så hade vi ju kunnat förenkla förfarandet avsevärt. Vart fjärde år så utser vi en regering. Regeringen får mandat att styra landet precis efter eget huvud inklusive landets upplösande och avskaffandet av medborgerliga rättigheter. Enklare, billigare men knappast demokratiskt.
  Om vi antar att riksdagsmän faktiskt representerar svenska folkets åsikter så får vi med din logik ett antal ganska skrämmande konsekvenser. Vi antar t.ex att vi har två olika frågor X och Y. Det finns ingen majoritet för varesig X eller Y varken hos folket eller hos deras valda representanter men det är jämt säg 49% för 51% mot. Dock är bilden inte homogen så en person som är för X kan vara emot Y och tvärt om. Nu inträffar det märkliga: en representan för “Ja till X och nej till Y” kontaktar en person i “Nej till X men ja till Y”. Om du vill rösta Ja till X så kommer vi att rösta Ja till Y. Poff, magi plötsligt så har man skapat majoriteter för förslag som egentligen aldrig skulle gått igenom.
  Du tar exemplen med kärnkraft, vårdnadsbidrag och familjepolitik. OK, om det nu verkligen är en majoritet i kammaren för en annan hållning än den som drivs , är det då inte dags för förändring? Varför antar du föresten att oppositionen alltid kommer att vara samlad? Om nu kärnkraftsmotståndare inom centern motionerade om att lägga ned kärnkraften i morgon dag så tror jag nog att några socialdemokrater skulle ta sitt förnuft till fånga. Det kunde vara ganska befriande att tvinga oppositionen till att bekänna färg i emellanåt. Perslonligen är jag intresserad av hur socialdemokraterna verkligen kommer att rösta om det står klart att det är upp till dem. Vill ni vinna nästa val så kan ni ju se till att det är upp lill Mona om vi skall ha privatpolis i det här landet.

 5. Jag tolkar Fredriks uttalande från valet på ett sådant sätt att det är din och dina kollegors plikt att rösta nej till IPRED. Innan valet sade ni att ni inte skulle jaga en hel ungdomsgeneration och det betraktade jag som ett allmänt vallöfte. Det är just det den här lagen gör – och den jagar alla andra med.

  Därför kan du gott rösta nej, och dina kollegor med. Det är nämnligen vad er partiledare har sagt att ert parti ska göra.

 6. Karl, en sak till:

  Med det system du alltså försvarar så har vi en situation där ett förslag som har stöd av en majoritet av varje allianspartis riksdagsgrupp kan drivas igenom.

  Alltså, med 49 moderater, 15 centerpartister, 13 kristdemokrater och 15 folkpartister kan man driva igenom vad som helst. Även mot en samlad opposition!

  Det räcker att samla drygt 26% av riksdagens ledamöter! 74% kan vara emot, ÄNDÅ går lagen igenom.

  Är det i själva verket inte det vi ser ibland? Är det bra? Är det att representera folkviljan? Tänk om.

 7. Man skall sålunda tolka ditt inlägg som att du på förhand sagt till partiledningen: “bry er inte om vad jag säger – jag kommer ändå aldrig gå emot er”

  Intressant förandlingsstrategi

 8. Alltså, på frågan om var du drar gränsen är svaret: där paritledarna drar gränsen. Om Reinfeldt vill införa åsiktsregistrering imorgon röstar du för?
  Det finns inte med i valplattformen, men det finns inte heller IPRED eller FRA.
  Om du nu röstats in för att genomföra alliansens gemensamma valplattform, och IPRED eller FRA inte ingår i den, och folket är emot båda två, hur kan du då rättfärdiga att rösta emot både dina egna principer och folkets åsikter?
  Och som Mikael säger, varför tvingas inte kd rösta för könsneutrala äktenskap? Det känns väldigt mycket som att partiledarna väljer de frågor de tycker är viktiga, oavsett om de finns med i valmanifestet eller inte, och genomför dem, oavsett åsikterna från deras egna väljare. Är detta demokratiskt? Vi kan ju förlora vilka grundläggande fri- och rättigheter när som helst med det system du beskriver.
  Partiledningarna, eller snarare Reinfeldt, blir till en vald diktator.

 9. “För oss som har gått till val på alliansens program är utgångspunkten självklart att detta program ska genomföras…”

  Fanns IPRED med i det programmet? Om inte så är det ju inte precis något bra argument. Är inte lagen tillräckligt oacceptabel för att rösta emot den trots partitillhörighet? Var går gränsen? Hur fruktansvärd måste en lag bli innan partitillhörigheten blir underordnad?

 10. Hej Kalle,

  du ser så ung ut så du kan nog få jobb någon annanstans, dock inte med samma villkor som du nog vet så har ledamöter inkomstgaranti som vi andra kan se röken av.

  Lycka till med nya jobbet!

 11. Är det nu inte så, att dylika människor som enskilda personer – innan de kommo till makten – ha följande karaktär: antingen vilja de vara tillsammans med smickrare, som äro beredda att lyda dem i allt, eller också, om de själva ha behov av något, ödmjuka de sig och tveka ej att spela vilken roll som helst för att markera sin förtrolighet, men när de väl ha fått, vad de ville, stå de där som främlingar?

  I högsta grad.

  I hela sitt liv äro de således aldrig vänner till någon, utan äro alltid antingen en annans herrar eller en annans slavar. Men sann frihet och sann vänskap får den tyranniska naturen aldrig smaka.

  Förvisso.

  Kunna vi ej ha rätt att kalla dylika personer för opålitliga?

  Jo visst.

 12. Detta gör det ju helt meningslöst att personrösta på någon med bra åsikter. Visst, Alliansens gemensamma program måste man acceptera om man röstar på Alliansen, men i andra frågor då?

  KD är det enda partiet i riksdagen med en konservativ familjepolitik – de har fått på tok för mycket gehör i könsneutrala äktenskapsfrågan p.g.a. det, istället för att ni kommit överens med ett eller flera av oppositionspartierna som står närmare i den här frågan.

  Ungefär samma samma sak gäller väl kärnkraften. I energifrågan borde det dessutom vara viktigt att vara överens med i alla fall något av oppositionspartierna för att föra en långsiktig politik.

  Det ni istället gör är att underminera hela syftet med ett flerpartisystem, genom att agera som ett parti.

 13. Avskaffa riksdagen.

  Efter man har tillsatt en ny regering kan man upplösa riksdagen.

  Eftersom det verkar som att riksdagsmännen har givit hela sin mandat till regeringen.

  Varför ska vi ha riksdagsmän som sviker sina principer och sina väljare?

  Varför ska vi ha en samling högavlönade personer som trycker på en ja eller nej knapp på kommando av regeringen?

 14. Carl Bildt: ” Sverige ska stå i främsta ledet för att slå vakt om informationsfriheten”

  Sarkastiskt?
  Taskig humor?
  Vet inte vad som händer i Sverige?

 15. Kan ju bara säga att jag kommer rösta på piratpartiet… skrämmande att man skall behöva rösta på ett parti som i princip bara har en valfråga, med det är klart mindre skrämmande än alternativet! Privata företag som skall kränka den personliga integriteten och agera poliser på nätet… kommer lagen (IPRED) gå igenom så kan vi vanliga medborgare som någon gång laddat eller laddar ner förvänta oss utpressningsbrev från privata bolag med syfte att skrämma befolkningen till ett åldrat och förlegat system….
  Det som sker är en del av utvecklingen man kan inte förvänta sig att en produkt, speciellt inte i samma tappning, skall fortsätta att bringa in pengar i århundraden med ständigt stigande marginaler!
  Bort med dem som skriker mest och som inte utvecklas med samtiden, alltså filmbolags styrelserna och musikbranschens pampar, de är bara ute efter att kriminalisera halva världen ändå! T.ex inför ett system där man har obegränsad neddladning för typ 200 kr i månaden som oavkortat går direkt till artisten/regisören eller vad det nu må vara distribuerat efter antal nedladdningar. De artister som bjuder oss medmänniskor på upplevelser vi är intresserade av, kommer alltid att få sin beskärda del, fildelning eller ej! Biograferna kommer fortsätta rulla, radiostationerna kommer fortsätta ljuda, scenerna kommer fortsätta att ha en intresserad och betalande publik osv! Bort med mellanleden, nej till företagsstyrd stat och nej till det förhatliga IPRED.

 16. Tack för en bra beskrivning av spelreglerna ni måste leva efter, och att du rakryggat redovisar dem. Sen kan man alltid tycka att det är trist att svensk demokrati hamnat i en spelteoretiskt stabil punkt där lobbygrupperna endast behöver övertyga 26% för att få igenom sina önskemål (med xorbot:s strategi (se Mikaels länk ovan) räcker det antagligen med drygt hälften av moderaterna eller ännu färre om det finns informella grupperingar inom moderaterna).

  Men, oavsett hur du röstar så gör du ett himla bra jobb där du är. Fortsätt att lyfta fram sjuka saker (typ ACTA) och argumentera för de frågor du brinner för. På sikt måste de goda argumenten vinna även om det känns fjärran just nu.

  Jag har haft stor nytta av dina offentliga frågor och motionen om att skattefinansierad kodutveckling borde vara open source. Min förhoppning är att den kod jag utvecklar på uppdrag av svenska myndigheter på sikt ska bli fri.

 17. @Karl

  Alltså visa B. Ask menade jag ju så klart :-) Du stöter väl på henne då och då. Alltså, inte “stöter på” utan träffar på… Ehhr… Ska nog sova nu.

 18. Bra skrivet.

  Röstpiskedebatten tar sig ibland nästan absurda uttryck. Oftast på grund av att många missuppfattat hur det politiska systemet i Sverige är uppbyggt. Ditt inlägg ger en god beskrivning av hur det verkligen ser ut med partilinjer och röstningssamvete.

  Nu röstar jag på PP, inte på moderaterna, men har största respekt för ditt engagemang för frågorna, och försöker bemöta alla “svek”-anklagelser närhelst jag möter dem.

  Följer för övrigt din blogg regelbundet, keep up the good work!

 19. Bra att du är ärlig med att du inte vill att vi som inte vill ha FRA, IPRED och Lissabonfördraget skall rösta på dig.

  Point taken.

  Det blir nog piratpartiet nästa gång. Eller Junilistan. Inte Moderaterna i alla fall.

 20. PS

  Fredrik Reinfeldt sade före valet att ni inte skulle jaga en hel generation. Det tolkade jag som att m inte tänkte införa IPRED och liknande lagar.

  Var Reinfelts vallöfte något värt eller skall man tolka det som att löftet är uppfylld nu när man inte bara jagar _en_ generation utan _alla_ generationer (och dessutom läser deras mail) ?

  DS

 21. Karl, jag tycker ditt resonemang är inkomplett. Det är helt rätt att rösta efter partilinje i alla frågor alliansen gått till val på. Något annat vore direkt ohederligt mot väljarna. I frågor som inte rör vad man gick till val på får man göra det bästa av det och rösta enligt vad väljarna kommit att förvänta sig är partiets ideologi.

  Det finns dock ett specialfall och det är när partilinjen i en fråga inte stämmer med det man gick till val på. Inför valet 2006 så sade ju Reinfelt sitt bevingade “Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration” och Centern lanserade en väldigt fildelningsvänlig politik. Detta vann alliansen en hel del ungdomsröster på.

  Jag tycker inte du kan försvara att rösta enligt partilinjen i IPRED frågan med att du måste leverera det som väljarna röstade på i valet 2006. Det många röstade på 2006 var att slippa de framväxande Bodströmsamhället och IPRED är så tvärt emot att hejda Bodströmsamhället att det nu kallas Bodströms & Ask samhället.

  Jag är väldigt nyfiken på vad du har att säga om detta.

  I

 22. Hahaha SO TRUE Maria E! skrämmande att kontroll samhället utökas så extremt när ny regering tillträder, får bara hoppas att IPRED inte går igenom! eller e det i praktiken redan klappat å klart? det som oroar mig mest är att om lagen går igenom, vad finns det då för möjligheter att få bort den.. för något som är säkert är att fildelning knappast kommer sluta och istället för att ha löst ett så kallat “problem” så har man istället skapat en flod av nya problem! orkar knappast med att rabbla upp uppenbara konsekvenser och möjliga konsekvenser och problem, men det är inte en rolig framtid vi går till mötes :(

 23. Jag har alltid röstat på moderaterna.
  Men vad ska man göra nu när “partiet” visar ett sådant förakt mot rättssamhället och mot folket ?

  Jag litar inte på sossarna. Vänsterpartiet och miljöpartiet har andra konstiga ideer.

  Piratpartiet som jag alltid har sett på som ett skämt blir plötsligt ett riktigt alternativ.

  Varför var det nödvändigt att iföra denna vidriga “lag” bara för en viss bransch tror sig förlora pengar?

  Det måste du fatta Karl att det blir ju i princip omöjligt att rösta på ett parti som inför en lag som innebär att oskyldiga kan få utpressningsbrev från företag/privatpersoner.

  Och till bevis frågan.
  Lika omöjligt som det är att bevisa att någon är skyldig lika omöjligt är det att bevisa att man är oskyldig.

  “lagen ” är ju bara till för att “upphovsrättsägarna” ska kunna skicka ut utpressningsbrev till folk som ska bli skrämda och betala.
  “lagen ” är ju inte till för rättvisa för det går inte att bevisa att någon är skyldig och den drabbade kan inte bevisa att han/hon är oskyldig.

  Ett parti som inför en sådan “lag” har allvarliga problem.
  Moderaterna har tydligen tappat den demokratiska kompassen man vet inte vad som är rätt eller fel i en rättsstat.

  Det är deprimerande att konstatera detta faktum.
  Jag trodde att de riksdagsmän som är insatta i läget skulle stoppa detta stora rättsliga övergrepp mot folket.
  Men så blev det inte utan ni (riksdagsmän) går vidare som inget har hänt. Men det har hänt något i jag och andra har totalt tappat förtroendet för partiet och Sverige har blivit ett sämre land att leva i.

 24. Två ord dyker upp i huvudet: fegt och odemokratiskt.

  Ditt resonemang leder till att alla utom partiledningen kan stanna hemma från det att de valts in. Vajert, du.

 25. Kopierar min egen post från en annan Moderats blogg eftersom han valde att inte svara på den. Från början postat i Kent Perssons blogg.

  Karl Sigfrid, jag tror den nuvarande regeringen har lite metaforiskt petat på en sovande björn. Jag tillhör själv en generation som sällan engagerat sig eller ens röstat, men nu är jag ärligt talat förbannad, och många fler i min bekantskapskrets.

  Jag tror att 2010 kommer att bli ett bra år för Valdeltagandet, jag tror däremot inte att det är en vinnande strategi av den sittande regeringen att avfärda 65.000 personer på internet som “en liten men högljudd skara” medan man gnuggar axel med diverse artister.
  Det är om något dom artisterna som är den lilla skaran, men dom lyssnar ni på. Tyvärr.

  När regeringen först röstar igenom FRA, sedan visar sig positiva till en lag som beskriver samma tillvägagångs sätt för att jaga fildelare i Sverige som Amerika använder för att jaga terrorister (frysta banktillgångar etc). Och dessutom ger företag med egenintresse rätten att starta det hela, med en minst sagt vag teknisk bevisning.

  Då skär det lite i en att kalla sig Svensk.

  Om ni vore det minsta intresserade av att representera folket så kanske ni borde köpa en påse fikabröd, åka hem till en tvåbarns mamma ute i Täby och fråga henne om hennes åsikter på det hela, gå in på en högskola och fråga första bästa student, ta ett fikarum på Volvo Personvagnar. DET är folket, inte en skara upprörda artister.

  För det är väl så? Som folkvald politiker ska du väl se till folkets intresse? inte bara “Get in line”.

 26. Karl!

  Tack för information om hur det politiska systemet funkar i verkligheten här i Sverige!

  Vill återigen påminna dig om de frågor som är riktade direkt personligen till dig från riksdagssvar.se. Kopierar återigen min kommentar (som jag gett dig i två tidigare inlägg — har du missat den ännu en gång?):

  ——
  Karl!

  Riktigt cool idé med wikibaserade remissvar. Kan inte annat än önska dig lycka till med detta demokratiprojekt!

  .. och så vill jag flika in att vi på riksdagssvar.se ännu inte fått något mejlsvar ifrån dig på våra fem frågor. Du borde kunna svara på dem i ett nafs!

  Svara gärna till mig personligen olof punkt bjarnason at gmail punkt com!

  Frågorna, och vad andra RLMer svarat, hittar du här:

  http://riksdagssvar.se

  Mvh

  /Olof
  ——

 27. Pingback: opassande » Blog Archive » Bloggpriser, röstboskap, utpressningsbrev och kollektiv upphovsrätt

 28. Du är en trevlig kille. men du har blivit korrupt av att sitta i parlamentet. det drabbar alla tyvärr.

  Seriöst, är det inte dags för dig att gå ur ditt parti för du röstar ju ju emot dom hela tiden, så hatar dom dig för att du inte tycker som dom och folket hatar dig för att vi vet att du vill men inte gör det.
  Bästa vore ifall du hoppade av eller att moderaterna sparkade ut dig.

  Reinfeldt sa att man INTE skulle jaga fildelare, det precis det dom ni gör nu. Det är så otroligt tragiskt att ni är så falska och beter er som småbarn genom att frysa ute folk som inte tycker som alla andra.

  Bete er!

 29. personvalet är helt verkningslöst när man argumenterar som du gör, egentligen skulle vi kunna skippa systemet med riksdagsledamöter, varför inte bara låta regeringen bestämma direkt, eller kanske statschefen?… vi är många som känner att vi har gått en lång väg från “folkstyre” – vilket demokrati någonstans skulle vara – när ni gör såhär…

 30. Jag kan bara instämma med en del av de föregående. Efter att ha röstat moderat i hela mitt vuxna liv (är över 40) så skör det i en när man ser vad det blivit av partiet. Frihetshatande, övervakningsbesatt och moralistiskt. Och som socker på laxen för man in korporativa facistlagar (IPRED). Det här partiet är numera så icke-borgerligt och såväl antidemokratiskt som anti-frihetligt att man som borgerlig och frihetlig väljare bara kan säga farväl. Ett parti som säljer ut den svenska demokratin kommer aldrig någonsin mer att få min röst. Det blir piratpartiet 2009 och 2010.
  Dessutom kommer jag aktivt att arbeta för ett alliansfritt sverige.

 31. Nja, jag tror snarare att det är dags att bestraffa lögnarna och svikarna i alliansen och se till att de 1) förlorar de EU-mandat de har 2009 och därefter förlorar såväl regeringsmakten (hela alliansen) och riksdagsplatsen (kd och centern). Det vore en nåd att stilla bedja om. Min röst 2006 på moderaterna skäms jag för idag.

 32. Jag har varit medlem i moderaterna sedan jag var 13 och är nu 38. Jag sitter i kommunfullmäktige och är vice ordförande i lokalföreningen. På onsdag, efter årets sista KF kommer jag att gå ur moderatena och kommer inte att komma tillbaka så länge moderatena inte står för grundläggande demokratiska principer och för oskyldiga individers rätt att inte bli övervakade.
  Jag förstår att du har ett tufft läge, men du har rätt i sak, se till att rösta för dina åsikter i riksdagen.

 33. Har röstat på M de senaste fyra valen men nästa gång blir det PP. Maken till flathet inför svenska folket har jag aldrig varit med om. Att bara lägga sig på rygg för mediamaffian så där är ynkligt.

 34. Jag har också röstat M i 20år men inte längre, PP får min röst i båda kommande val. Jag tycker dock att du gör ett bra jobb Karl, men det blir ju som en del andra redan sagt, helt meningslöst när du ändå tvingas följa partilinjen.

 35. När du nu insett att du inte kan påverka inom Moderaterna varför går du inte ur. PP kan få sin första riksdagsledamot, det vore att skriva historia. Du skulle också bli historisk om du sade nu är det nog, jag ställer inte upp på övervakningssamhället längre. Skall ni ha det får det bli utan min medverkan, och lämnade dina uppdrag.

  Man skulle i båda fallen komma i håg dig som en hedersman som gjorde det som var rätt och inte det som husse sade.

  Nu riskerar du att bli ihågkommen som Reinfelts coh Asks dörrmatta.

 36. 1. Det är faktiskt den som röstar för fildelningsförbud och övervakningssamhälle som sviker partilinjen. När ni senast sökte ett mandat från väljarna var det bland annat med krav på nej till att jaga fildelare och nej till Bodströmsamhället.

  2. Om du tycker att man aldrig skall gå emot partilinjen, tycker du då att Sven Bergström (centern) och Camilla Lindberg (folkpartiet) gjorde fel när de röstade emot Lissabonfördraget och FRA?

  3. Glöm inte bort att det var de svenska väljarna som röstade fram dig (och ditt parti), inte upphovsrättslobbyn och EU-byråkraterna. Det är oss ni skall representera, inte de (de har inte ens rösträtt).

 37. Jag har röstat på M sedan jag gick på teknis i början av 80-talet. Jag har nu beslutat mig att aldrig göra det igen. (det är inte ditt fel men ditt agerande visar på vad som gör det omöjligt att stödja detta parti).

  Jag borde kanske ha insett detta tidigare, även om jag röstade på er 2006 skall ni inte räkna med mitt stöd. Ni må ha rösten i teknisk mening men moraliskt är den tillbakadragen.

  Korporativism är fascism och sosseri, övervakning är kommunism. Jag röstar inte på fascister, sossar eller kommunister.

  Från och med idag är jag piratpartist.

 38. Om man skall tänka som du skriver i inlägget, finns det då något skäl att ha fler än en representant per parti i riksdagen? Utom ett bredare diskussionunderlag och trevligare kaffepauser? Utskottsarbetet kan man ju lägga på tjänstemän, det skulle säkert många i partierna bli nöjda med.

  Antingen finns det en fri röstningsmöjlighet och då bör man ju utnyttja det vapnet om man har värderingar som kräver det, eller så finns det inte och då är det onödigt att avlöna 349 personer som ändå bara agerar på order uppifrån.

 39. Jag är övertygad om att Karl Sigfrid verkligen vill stoppa vansinnet, men att de andra inte lyssnar på honom. Enda sättet att få moderaterna som helhet att lyssna på interna röster som Karl Sigfrid, är en massiv framgång för piratpartiet i EU-valet. Det är både i vårt och Karl Sigfrids och andra kritikers intresse.

 40. Pingback: MMN-o » Blog Archive » Riksdagen beslutar, Regeringen gör. Kommer ni ihåg det från grundskolan?

 41. Har i alla val röstat på moderaterna.
  2006 var det i stor utsträckning för att slippa Bodströmsamhället.

  För min del var FRA droppen som fick bägaren att rinna över. Sen har det bara blivit värre.

  Framöver röstar jag på Piratpartiet.

 42. Med tanke på IPRED finner jag det lustigt att du som foto valt ett med en keps som har texten “Hollywood”. Karl för sin hatt?

 43. Har läst din text “Voteringsmatematik, partilinje och samvete.” Din lojalitet med moderaterna som nu utan något som helst folkligt mandat inför FRA, IPRED, datalagring, ACTA men – nota bene – gick till val på en helt motsatt politik, är obegriplig. Du har ju faktiskt torgfört att du är EMOT den här lagstiftingen! Tror du verkligen någon kommer att rösta på dig igen? Kryp tillbaks under stenen och håll dig där i fortsättningen tillsammans med Federley och Johansson. Yngryggar.

 44. Det är inte ofta man ser så här stort intresse för konstitutionella frågor. Många av synpunkterna som har kommit fram här är fullt rimliga, och jag ska kommentera några punkter.

  Först vill jag betona att det är partiernas riksdagsgrupper som själva bestämmer vilken linje de ska välja. Partiledningarna och ministrarna kan argumentera för sin uppfattning, men grupperna gör sina egna ställningstaganden. Varje ledamot avgör själv hur stor vikt han eller hon ska lägga vid partiledningens uppfattning när gruppen fattar sitt beslut.

  Är personvalet i en sådan situation meningslöst? Det tycker jag inte. Om en majoritet av de moderata riksdagsledamöterna delade min uppfattning om IPRED hade utfallet blivit ett annat.

  Som jag skrev i min bloggpost finns det frågor som vi har gått till val på och frågor som inte nämnts i något valmanifest. Att ett stort antal beslut som fattas – kanske flertalet – inte har förankrats i valrörelserna är djupt problematiskt. I en tidigare postning skrev jag om att partierna i dag anser sig ha öppna mandat i frågor som inte diskuterats offentligt.

  https://sigfrid.wordpress.com/2008/07/12/fra-debatten-visar-behovet-av-demokratireform/

  Om medborgarna kunde tvinga fram folkomröstningar och överpröva riksdagsbeslut skulle vi hantera problemet med att 26 procent av representanterna i riksdagen kan fatta alla beslut när de utgör en majoritet inom majoriteten. I frågor som berör politikers makt och villkor kan det hända att även en bred riksdagsmajoritet utgör ett särintresse som saknar medborgarmajoritetens stöd, och som därför bör kunna överprövas.

  Mitt budskap är alltså inte att man ska acceptera dagens ordning – jag tycker själv att den kan förbättras – men man bör kunna se att riksdagens beteende är en logisk följd av det politiska systemets utformning.

  Någon tog upp Lissabonfördraget och de könsneutrala äktenskapen. Det är sant att enskilda ledamöter med partigruppernas godkännande avviker i de voteringarna. Anledningen till att de kan avvika utan att det blir så stort väsen är att riksdagsmajoriteten är så klar att dessa ledamöters röster saknar betydelse för utfallet.

 45. Karl,

  du skriver att du anser att du i främsta rummet har blivit vald av medborgare som röstat i första hand för ett starkt moderat parti i en alliansregering.

  1. Är ditt stöd för en sådan regering alltså förbehållslöst?

  Du skriver vidare att det är partiernas riksdagsgrupper som själva bestämmer vilken linje de ska välja. Ja vilken teoretisk konstellation som helst i riksdagen bestämmer själv vilken linje de ska välja. Detta betyder dock inte att någon enda riksdagsledamot är skyldig att följa ett sådant beslut!

  När en “partigrupp” (ordet ‘parti’ nämns inte ens i regeringsformen) beslutar sig för en “gemensam linje” i konstitutionella ärenden:

  2. tillämpar man då samma kvalificerade majoritetsförfarande som riksdagen som helhet har att följa?

  Jag ställer frågan då jag anser att beslutet att ratificera Lissabonfördraget är ett exempellöst övertramp!

  Riksdagen begick ett FRUKTANSVÄRT ÖVERGREPP mot demokratin när de utnyttjade det förhållandet att grundlagen i fråga om kvalificerade majoriteter vid omröstningar i avgörande konstitutionella frågor föreskriver 5/6 respektive 3/4 majoritet av de röstande.

  Nyckelorden här är av de röstande.

  Detta innebär att av riksdagens ledamöter kan 348 av ledamöterna vara frånvarande och ändå går förslaget igenom. Även i konstitutionella frågor. Det inbjuder ju till missbruk!

  Riksdagen utnyttjade detta förhållande genom att 54 ledamöter var frånvarande – “utkvittade” på ett helt vidrigt sätt!

  Då kan utkvittning inte tillåtas med mindre än att man vet vad de utkvittade ledamöterna ska rösta för och så att PROPORTIONEN nejröstande bibehålls!

  Naturligtvis skulle i fall av konstitutionella frågor det handla om 5/6 resp 3/4 majoritet av SAMTLIGA ledamöter, dvs av alla 349 stycken!

  LÄS MER HÄR!

  Grundvalen för hela vår demokrati rivs ju undan på detta sättet!

  Frågan är om riksdagsbeslutet är giltigt!

 46. Jag tar dig på orden och kommer inte rösta på dig nästa gång (jag överväger till och med att rösta på ett annat parti- om jag ändå röstar kommer jag kryssa någon som inte hycklar). Jag tycker faktiskt att IPRED, datalagring, FRA-övervakning och andra “Storebrors”-förslag är oacceptabla.

  Samtidigt kan jag inte förstå hur du resonerar. Det var faktiskt så att ni gick till val på att stoppa detta. Både du och partiet har därför mandat att stoppa skiten men saknar helt mandat att införa den.

  I moderaterna är partistämman högsta beslutande organ. Inte partiledningen eller riksdagsgruppen. Partistämman har inte sagt ja till IPRED (däremot är MUF, i vars styrelse du satt till inte så länge sedan för fildelning) inte helelr till FRA lagen. Genom att omtolka partimedlemmarnas och väljarnas beslut till dess motsats hånar du demokratin. Du är försvisso inte ensam om detta men det gör inte det hela bättre.

  När det nu gäller datalagringen var Ask stenhårt emot när sossarna styrde – du kommer kanske till och med ihåg kritiken som KU (där du sitter) riktade mot Bodström för att han vilselett riksdagen när han kuppade igenom direktivet i EU. Genom att nu stödja förslaget visar du (och Ask) att det som Bodström gjorde var helt ok.

  Jag tycker det är viktigt att vi har en alliansregering, jag tycker dock inte att det är så vilktigt att jag är för makten till varje pris. Man måste sätta gränser någonstans. Det Stasi-samhälle som “min” regering nu håller på att skapa menar jag är på fel sida av den gränsen.

  FRA och Ipred har kostat moderaterna tiotusentals väljare, det skulle du också märkt om du varit ute och pratat med människor på gymnasieskolor och universitet. Vi kommer 2010 hamna i en situation där första, andra och tredjegångsväljarna kommer att välja vänstern. Ta upp det med Reinfeldt och Schlingmann pls.

 47. Karl;

  Skönt att du har mod att svara på kommentarer, de är tidvis för hårda tycker jag. Med sådana som dig i riksdagen finns det hopp för framtiden!

  Vill återigen påminna dig om de frågor som är riktade direkt personligen till dig från riksdagssvar.se. Svara gärna till mig personligen olof punkt bjarnason at gmail punkt com!

  Frågorna: Fem frågor (ja/nej/vet ej)

  Vad andra svarat: riksdagssvar.se

  Mvh

  /Olof
  ——

 48. Jag hoppas att nästa riksdagsvalg blir en överraskning för hela den liberala block. Som invandrar utan svensk statsborgerskap kan jag tyvärr inte rösta till riksdagsval, men om jag hade kunnat rösta så villa jag utan tvekan ha röstad på Piratpartiet även om jag i dag är medlem af Folkpartiet.

 49. Det här blogginlägget var nog det värsta anti-demokratiska svammel jag har läst på länge. Du försöker bara bortförklara den feghet och ditt svek mot dina väljare. Du förtjänar inte att vara folkvald!

  Och jag misstänker att du inte kommer att vara det efter 2010-09-19.

 50. Ditt försvarstal låter som “Jag lydde bara order”.
  Inte ens en soldat i krig kan bort förklara sina handlingar genom att påstå att “jag lydde bara order”.

  Om du röstar ja för IPRED så får du stå för det.
  Om du röstar ja för IPRED så kommer du gå till historien som en av de som gjorde Sverige till ett sämre land att leva i.

 51. KONFIDENTIELLT/FÅR EJ SPRIDAS

  KRAVBREV 2008-12-12

  Till Riksdagens samtliga ledamöter

  I egenskap av juridisk representant för SSDVS (Stiftelsen Skydd för Digitala Verk i Sverige), rättighetsinnehavare för Company Lackeys ”Time for Repression” (i fortsättningen benämnt ”verket”), som utgavs den 3 februari 2007, vill vi härmed meddela att vi av vår klient erhållit bevismaterial angående olovlig nedladdning av verket.

  Vår klient har låtit dataexpertis granska så kallade peer to peer nätverk (”p2p”) i avsikt att finna eventuell olovlig nedladdning av rättighetsskyddade verk. Därvid har vi funnit att nedladdning av verket skett från Din IP-adress vid ett tillfälle (se bilaga med specificerad IP-adress och tidpunkt, samt bifogad dokumentation från internetleverantören). Då detta är ett brott mot svensk lag ser vi allvarligt på det inträffade.

  På grund av den skada brottet åsamkar vår klient ser de sig tvungna att begära gottgörelse. Om saken måste dras inför domstol kan konsekvenserna för den åtalade bli ytterst kännbara. Det är därför att föredra om en uppgörelse kan nås i godo. Vi begär därför att:
  (1) filen med verket förstörs,
  (2) Du skriftligen förbinder Dig att inte fildela detta eller annat rättighetsskyddat material med SSDVS som rättighetsinnehavare,
  (3) erlägga kompensation för nedladdningen på 5000 SEK plus en administrativ avgift på 1320 SEK till vår klient.

  Se bilaga om hur ersättningsnivån är beräknad och om praktiska detaljer vid betalning. Notera också att olovlig spridning av innehållet i detta brev är förenat med ytterligare ersättningskrav.

  Med vänlig hälsning
  Advokatbyrån Davenport & Luhring
  Cayman Islands

 52. Sen när blev det ok med korruption i Sverige? Ja, att som politiker agera utefter vad som gynnar en själv och sin politiska karriär istället för vad man faktiskt tycker och fått sin politiska förtroende att agera för är inget mindre än korruption. Det är rent ut sagt för jävligt att vi medborgare ska få vår integritet åsidosatt för att ni politiker saknar det.

  Jag tog tidsmaskinen till år 2010 för att ge dig följande meddelande:

 53. Även om du viker dig för gruppmajoriteten så finns det ingen anledning att ducka för riksdagssvar-enkäten. Det handlar ju trots allt om frågor som du tydligt har visat intresse för.

 54. Pga att folk valde Alliansen, enad partipolitik, så gick folk också till val på personval, pga de enskilda partiernas positiva ställning till personval. Väldigt många röstade enligt personvals logiken trots allt.

  Sedan införandet av just personvals logiken, så går vi mot att “personpolitiken” går före “partipolitiken”.

  Att du inte gick på din egen övertygelse är väl en sak, men att du rationaliserar dina “undanflykter” som att alliansen går före sätter käppar i hjulet på personvalets utbredning och dess positiva effekter, som du trots allt tordes stå för. Istället framhäver du just de negativa effekterna, dvs de effekter som påpekar varför det är korkat att rösta på personen hellre än partiet.

  Najs … :/

 55. Ditt resonemang angående IPRED, FRA och datalagringsdirektivet faller platt eftersom ni i opposition var EMOT detta. Om jag hade insett att ni skulle byta åsikt så totalt hade denna regering aldrig fått mitt stöd. Känner mig grundlurad. Nu får det (tyvärr) bli PP.

 56. Kan vi reklammera politiker ?, denna regering innehöll ju inte det varudeklarationen specificerade (vallöften).

  Karl Sigfrid. ett ord. Folkomröstning.

 57. Hej !

  Jag undrar om ni tagit något gemensamt beslut i moderaternas riksdagsgrupp att inte svara på http://riksdagssvar.se ?

  Det vore intressant att veta så kanske jag kan förstå hur du resonerar ?

  Om ni inte tagit något sådant beslut så anser jag det vore positivt för dig om du tog dig tid att gå in och läsa och försöka svara på dessa frågor. Det är en utveckling av demokratin som jag ser det.

  Hälsn. Urban Sundström i Sandviken
  (Som verkligen tycker att du gör ett bra jobb, men att vi tyvärr får räkna med generationsskifte i riksdagen innan förståelsen för Internet slår igenom där. Tills dess är jag tvungen att rösta på Piratpartiet i alla val. )

 58. Har röstat på moderaterna i 24 är.
  Men nu går det inte längre.
  Helst skulle jag vilja slippa byta parti med då skulle jag tillämpa samma logik som Karl.
  Nej, mina principer säger att man ska kämpa för demokratin och rättsstaten och då kan man inte rösta på moderaterna.

  Jag tror också som andra här att jag kommer att rösta på Piratpartiet.

  Jag hoppas att moderaterna någon gång i framtiden blir ett parti som står för frihet och personlig integritet.
  Det parti som jag röstade på.

 59. Ditt resonemang visar än en gång varför det är dags att lägga ner riksdagen i sin nuvarande form (se http://elrubio.se/?p=2284). Antingen ska vi spara de pengar som slösas på alla ryggradslösa riksdagsmäns löner och låta partiledarna få röstantal proportionellt efter valresultatet. Eller så ska vi ha personval till riksdagen där varje ledamot är ansvarig för sina väljare. Att nu har en massa högavlönade marionetter med samma initiativkraft som lobotomerade apor som ska sitta och trycka på knappar efter andras beslut är både dyrt och ett enormt slöseri för att några få ska få leka skendemokrati.

 60. Hur mycket drev du frågan om nej till EU-fördraget / inget beslut om fördraget innan vi folkomröstat innan du lade dig och röstade ja?

  Om ditt resonemang skall hålla måste du ju ha kämpat en hel del för denna valfråga i riksdagsgruppen – gjorde du det? Vi har inte hört något så berätta gärna

 61. Det vore hederligt av dig att svara på Riksdagssvars enkät (eller bekräfta att partiledningen förbjudit ledamöterna att svara=

 62. Hej, du skrev:

  “Som jag skrev i min bloggpost finns det frågor som vi har gått till val på och frågor som inte nämnts i något valmanifest. Att ett stort antal beslut som fattas – kanske flertalet – inte har förankrats i valrörelserna är djupt problematiskt. I en tidigare postning skrev jag om att partierna i dag anser sig ha öppna mandat i frågor som inte diskuterats offentligt.”

  För väljarna är det lika viktigt vad som sagts innan valet som vad som står i valmanifestet. Faktiskt vill jag hävda att det är viktigare vad som sägs av ledande politiker innan ett val än vad partierna faktiskt skriver i sina valmanifest (Många väljare läser inte manifesten men de flesta lyssnar på vad ledande politiker säger). Det går inte att hävda att man har öppet mandat i en fråga som inte står i valmanifestet i fall t.ex. Statsminsterkandidaten gjort ett tydligt uttalande i frågan inför valet “Vi ska inte jaga…” är ett tydligt exempel. Efter ett sådant uttalande kan moderaterna inte på något sätt hävda sig ha ett öppet mandat i fildelningsfrågan.

  Samma gäller datalagringsdirektivet. I Fra frågan är det luddigare för den var inte på tapeten innan valet. I de läget borde dock ett partis mandat vara begränsat av den ideologi partiet sagt sig företräda.

  FRA lagen är klart mot den ideologi moderaterna gav sken av före valet och även där kan partiet knappast hävda något öppet mandat.

 63. Pingback: Leo Erlandsson » Datalagringsdirektivet förbjuder dig att vara anonym

 64. “Jag valdes in i riksdagen på plats 11 för moderaterna i Stockholms län. De väljare som såg till att jag blev vald röstade i första hand för ett starkt moderat parti i en alliansregering. Oavsett vad jag anser i en enskild sakfråga har jag det mandatet att förvalta.”

  Menar du att väljarna vill ha en alliansregering oavsett vilken politik den utövar?
  Tror inte väljarna tycker att det viktigaste är att det är en alliansregering som styr Sverige. Det finns inget egen värde i det åtminstone inte för de som inte sitter i riksdagen eller regeringen.

  Nej, Det viktigaste är den politik som regeringen utövar.

  Jag och andra borgerliga väljare tycker inte att det viktigaste är att det är en borgerlig regering särskilt inte när regeringen inför Stasi-lagar som FRA, IPRED…

 65. Som partiaktiv (moderat) så vill jag försvara Karl. Han har helt rätt i hur det fungerar i partierna i det nuvarande systemet. Enda sättet att motverka det är att ha personval i enmansvalkretsar där alla sitter på personliga mandat, dock har det systemet andra nackdelar.

  Felet är alltså primärt inte majoritetsbeslutsfattandet inom partigruppen. Utan att partigruppen gång efter annan beslutar sig för att gå emot vad som på mycket goda grunder har uppfattats som partiets politik före valet, även om det inte explicit har stått i valmanifestet. (Som vi för övrigt inte ens hade något eget, vi använde Alliansens.)

  10000-kronorsfrågan är hur man gör för att få till en bättre politik än den vi nu ser är på väg att införas. Min åsikt är det måste ske både inom och utom de etablerade partierna. Det måste finnas kvar frihetliga personer inom allianspartierna för att folkliga protester skall kunna få genomslag.

 66. Dagens cynism från min sida. Inget av allianspartierna innehåller någon grupp frihetsvänliga med reell möjlighet att påverka innehållet i politiken. Detta leder i sin tur till att människor som prioriterar frihetsfrågorna väljer att engagera sig i andra partier än Allianspartierna. Vilket leder till att gruppen frihetsvänliga inom alliansen krymper ännu mera.

  De frihetliga som bara för 3 år sedan skulle valt alliansen engagerar sig idag i miljöpartiet eller piratpartiet. För sjutton, det har gått så långt att vänsterpartiet uppfattas som en starkare frihetsförsvarare än något parti i alliansen. Jag övervägde dem på allvar när jag i år till slut beslöt mig för att bli medlem i ett parti även om jag blev pirat i slutändan.

  Jag skulle älska att ha fel här men troligen krävs det ett generationsskifte inom allianspartierna innan frihetsfrågorna har en chans att komma upp på dagordningen igen. Gissningsvis krävs också en tid i opposition. (Ledande politiker brukar inte bytas ut så länge de vinner val.)

 67. Hej Karl!

  Håller med många kommentatorer här ovanför… vad tänkte du på när du skrev den här posten?

  Du argumenterar för avskaffandet av riksdagen samt införandet av någon slags halv-diktatur där man överlåter makten till ministrarna.

  Var vänlig läs regeringsformen igen, du vet den som berättar om hur makten ligger hos folket genom riksdagen, och skriv sedan en bloggpost och be om ursäkt för denna.

  Allt annat vore ordentligt j*vla skrämmande.

 68. Det är väl bara att konstatera att ensam inte är stark i alla avseenden. Att leta syndabockar leder ingen vart. Karl har försökt och kommer säkerligen att fortsätta med detta framöver, men att ensam slåss mot väderkvarnar är inte lätt.

  Man får konstatera fakta, hur det fungerar, men det är inte Karl man ska ge sig på. Han är också en bricka i det stora spelet. Frågan är hur man kan ändra på reglerna.

 69. @Mary:
  Det måste väl inte bara vara negativt att Karl får kritik?

  Han kan ju i alla sammanhang peka på sin egen blogg och säga:
  – Titta på min blogg. Det är vad folk och våra väljare tycker. Jag kan inte med gott samvete ställa mig bakom den här lagen.

  Du skriver att ensam inte är stark. Låt oss då ösa in kritik här så har Karl att hänvisa till så han slipper att stå helt ensam när (och OM) han kritiserar orättfärdiga och integritetskränkande lagar!

  Sedan ska vi naturligtvis göra allt för att hitta även andra vägar att göra klart för regeringen att det dom håller på med inte är acceptabelt!

 70. Pingback: Per von Zweigbergk » Blog Archive » Vem är det som kör egentligen?

 71. Pingback: Piratpartiets EU-kandidater 2009 » Riksdagen beslutar, Regeringen gör. Kommer ni ihåg det från grundskolan?

 72. Det känns lite taskigt att kritisera Karl.
  Men han får kritik därför att han vet vad som rätt och fel. Men ändå väljer han det som är fel.

  Många en de andra riksdagsmännen är inte insatta eller inte bryr sig alls.
  De är inte ens värda mödan att kritisera.

  Karl du får kritik därför vi tror på dig.

 73. Det känns som att enhälligt (inom moderaterna) rösta för IPRED blir ett stort misstag för moderaterna
  De kommer att få de svårt få röster av de unga i samhället.

  Så att tvinga Karl att rösta ja för IPRED är rätt korkat även för “grå” moderaterna . Det visar bara att det inte är lönt att någonsin rösta på moderaterna om man tror på frihet och personlig integritet.

  Så kanske det bästa sättet att bli av med IPRED är att Karl röstar ja för IPRED. Då lär moderaterna mista en hel ungdomsgeneration av väljare och i kommande val kommer de partier som är emot IPRED att få ungdomsrösterna.

  Jag helt övertygad om att dagens tonåringar, morgondagens väljare kommer att rösta bort IPRED lagen.

 74. Alla som hjälper mig att påminna om frågorna från riksdagssvar.se: Tack! Vi behöver stöd, vi arbetar i motvind så att säga.

  Karl: jag förstår inte vad du tror du har att tjäna på att inte besvara frågorna. De är personligt ställda, har inget med ditt jobb i riksdagen att göra och riksdagssvar.se kommer att stå kvar i flera år. Det är en minnessten av hur riksdagsledamöterna 2006-2010 kommunicerade (eller inte kommunicerade!) med medborgarna.

  Vi är INTE hyrda av någon lobbygrupper eller intresseorganisation/parti! Tvärtom kommer vi från flera olika bakgrunder och åldrar, över hela vänster-höger-skalan.

  Läs gärna mer om detta på http://riksdagssvar.se

  Det går alltjämt bra att besvara frågorna direkt till min mail Karl: olof punkt bjarnason snabela gmail punkt com

 75. Pingback: Rösta nej, Karl Sigfrid! « Christian Engström (pp)

 76. Karl är faktiskt bara en av ett antal personer inom moderaterna som försökt påverka i en annan riktning i IPRED-frågan. Den som söker på nätet hittar flera moderata riksdagsledamöter som delar Karls åsikt, och flera av dessa har lagt mycket möda på att besvara kritiska mail om IPRED. Tyvärr är dock majoriteten i m-riksdagsgruppen för Ipred-lagen.

  Vad gäller riksdagssvar så är det ett antal moderater som svarat, så något “förbud” mot detta finns knappast!

  Kanske är det så att många moderater tycker att det finns fler viktiga samhällsfrågor än denna – exempelvis finanskris och lågkonjunktur. Att prata om Piratpartiet för att man brinner för en viss fråga visar inte särskilt mycket mognad tycker jag. Vad tycker Piratpartiet om krisen inom fordonsindustrin? Hur vill Piratpartiet lösa finanskrisen? Hur vill Piratpartiet ta itu med ungdomsarbetslösheten, bostadsbristen och problemen i skolan? Att rösta på Piratpartiet i protest är ganska fånigt tycker jag, ett samhälle kräver partier som tar ansvar i alla frågor. Inget parti kommer alltid att tycka som jag i varje fråga, men moderaterna tycker som jag i de flesta, och närmare än så kommer man nog inte.

  Alla kan inte få som de vill – IPRED är en skräplag och det borde fler moderater inse. Men i de flesta andra frågor är moderaterna bästa partiet. Det räcker för mig!

  Piratpartiet tycker som jag i en (!) fråga. Det räcker definitivt inte.

  Och moderaterna ligger i de flesta opinionsmätningar över valresultatet, så väljarnas dom hittills är ganska snäll tycker jag…

 77. Ja, som de flesta andra här påpekat så uppvisar ditt resonemang stora brister. Varken IPRED, FRA-lagen, teledatalagringen kan på det minsta sätt betraktas som frågor som alliansen gick till val på att genomföra.

  Var går gränsen för Dig personligen för när du röstar enligt Ditt samvete? Vilka drakoniska lagförslag kan du tänka dig att gå med på för att inte bryta partilinjen?

  Resten av borgerligheten gav jag upp på redan i Juni men jag har i min naivitet trott på Dig. Ytterligare en illusion fattigare antar jag..

  Jag har varit röstberättigad i 11 år och i samtliga val (inbegripet kommunval och landstings- och EU-val) lagt min röst på något av allianspartierna. Nu är det slut med det.

 78. “Insatt moderat väljare”.

  Många tycker uppenbarligen inte som Du. Jag är själv en f d alliansväljare som numera inte kan förmå mig att rösta på moderaterna, ens på region- eller kommunnivå.

  För vad är viktigare än just demokratin, integritet, rättssäkerhet, källskydd, icke-censur?

  Vad har vi utan det?

  Jag betalar gladeligen 1000kr mer i skatt varje månad (och vad spelar det för roll om vi har 30 eller 32% i skatt?), om det gör att demokratifrågorna kommer upp på agendan igen i riksdagen. Jag hoppas bara att det inte redan är för sent.

 79. Vi blir just nu fullständigt bombarderade av det ena förslaget knäppare än det andra, allt ska baxas igenom med ett minimum av debatt, ingen däremot, gärna under semestrarna. Det minsta man kan begära i ett sånt läge, anser jag, är att man drar i nödbromsen tills man analyserat mer vad alla dessa tossigheter TILLSAMMANS riskerar att få för konsekvenser, inte vad de enskilda förslagen har för oh-so-behjärtansvärda syften.

  För det finns väl en nödbroms? Säg att det gör det, annars kan vi lika gärna ge upp och böja oss framåt för magistern med en gång.

 80. @”Insatt moderat”
  Vad jag förstår så har ingen moderat svarat något annat än “jag vill inte vara med” på riksdagsvar.se. Rätta mig om jag har fel…

  Håller även med Leo. Vad betyder skattepolitik, fordonsindustrin, problemen i skolan etc etc om vi inte har kvar de grundläggande demokratiska rättigheterna?! Väldigt lite…

  @mary
  “att ensam slåss mot väderkvarnar är inte lätt.” När man slåss mot väderkvarnar är det väl ett “fantasihot” man slåss mot!? Detta känns väldigt verkligt… ;)

  Tycket det mest skrämmande är alliansens totala ovilja att argumentera och motivera de beslut man tar. Antar att dom vet att dom inte har några argument och att folket är emot dom. Det är riktigt ynkligt – och odemokratiskt – att dom inte står upp för de beslut dom fattar…

 81. “för den som gick till val för ett alliansparti är fri röstning i kammaren en omöjlighet med dagens valsystem, annat än i undantagsfall.”

  Låt säga att en väljare läste Alliansens valmanifest, fick upp ögonen för rubriken “Värna det öppna samhället” (sidan 5) och läste “respekt för den enskildes integritet är grundläggande värden” som att detta skulle vara *mer grundläggande* än andra värden, såsom behovet av kontroll av potentiella (upphovsrätts-)brottslingar. Se http://www.alliansforsverige.se/wp-content/uploads/2007/09/valmanifest2006.pdf för referens

  Hur tror du de väljarna känner i den här frågan? Skulle politikerna inte hålla sig till det man gick till val på sa du?

 82. När jag tänkte på väderkvarnar i det här fallet (vet ni att den bara förekommer i en enstaka mening i boken?) så var det mer som att slåss mot sånt som far runt i luften och inte går att fånga. Se så man kan göra en egen tolkning ;-)

  Jag tycker att Karl är bra. Jag tyckte Bearice Asks svar på hans fråga var skit, det verkar som om ingen bryr sig om konsekvenserna av de lagar som nu införs.

  Jag tycker att det mesta inom moderaterna är bra men att Ohly skulle vara den person som verkar var den som mest skyddar vår personliga integritet av de etablerade partierna hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig.

 83. Allt jag kan tolka ur ditt inlägg, och det tar inte en hel sida att beskriva, är att du är en ryggradslös fegis som inte vågar stå upp för det du tror på.
  Om du har en åsikt stå för den, rösta som du vill, gör du inte det kan du sålla dig till lögnarna på S sidan. Du framstår lika pålitlig som Mona Sahlin och alla dina bortförklaringar är lika meningslösa. Du säger att du tycke ren sak, du säger att du lyssnar till folket och respekterar dess åsikt, sen spottar du dem rakt i ansiktet och gör tvärtemot vad du sagt du skall göra.

 84. Andra har väl redan skrivit det, men om det ska finnas någon lojalitet inom riksdagsgruppen så ska den väl i första hand vara mot de väljare som röstade på moderaterna i senaste valet? Dessa väljare lovades av självaste Fredrik Reinfeldt att det inte skulle bedrivas klappjakt på fildelande tonåringar. Även Beatrice Ask gjorde starka uttalanden till försvar för den personliga integriteten under åren före det senaste valet. Hur kan det vara illojalt av en moderat riksdagsledamot att rösta efter vad statsministern och justitieministern själva sa före valet?

 85. Karl Sigfrederley! Hur dina övriga socialkonservativa partivänner i riksdagen röstar är ingen ursäkt för hur du ska rösta. Du är en svikare – en Federley. Du vet själv att IPRED innebär att “jaga en hel ungdomsgeneration”, dvs just vad ditt parti gick till val på att INTE göra. Det är det mest kända citatet från det stora debattskådespelet i TV mellan Reinfeldt och Mona. Valutgången var ganska jämn och hade ni gått till val på att ge hyrsnutar befogenhet att stämma på fantasisummor, frysa bankkonton och/eller göra husrannsakan hos vem som helst av minst två miljoner fildelare, så hade vänsterblocket vunnit. Obligatoriska lögndetektorer kanske borde införas i partiledardebatterna, för ni politiker har väl rent mjöl i påsen och inget att dölja? Det enda löftet som ni moderater har något förtroende kvar för vid det här laget är väl Littorins löfte om två stycken riktiga jävla skitår! Må alla ni Federleys drabbas av de kraftigaste bloggbävningar så ni tvingas gömma er i något riktigt ensligt trafikstråk nånstans i utkanten av internets, fjärran från frasradikala bloggar och allt vad en fortsatt politisk karriär heter.

 86. Karl. Jag köpr inte din slutsats.

  Jämför med det resonemang som Hans Lindblad förde i somras på min blogg.

  En viss disciplin är nödvändig, framför allt för att driva igenom de förslag som partiet gick till val på och för att följa partiets grundideologi.
  Den som är personkryssad för ngt annat är förstås friare, rent moraliskt.

  MEN INGET AV ALLIANSENS PARTIER GICK TILL VAL PÅ ATT INFÖRA VARE SIG FRA-LAGARNA, IPRED ELLER DATALAGRINGSLAGEN.

  Inte heller ligger sådana beslut i linje med deras deklarerade ideologier. Ingen har heller kryssats in för att driva integritetskränkningar!

  Det enda riktga för den som är trogen partiprogram och ideologier är att gå emot regeringens förslag i alla dessa frågor.

  Kolla gärna Hans Lindblads inlägg hos mig i somras och höstas.

  Lars-Erick, socialliberal, fd folkpartist.

 87. Karl:
  Jag är splittrad när jag läser ovan. Jag tycker att det är bra att du kämpar med frågorna i m, så där behövs du verkligen och jag håller med om att varje ledamot inte kan rösta hur de “vill” jämt. MEN de finns några solklara undantag (tycker man):

  1. Om frågan rör en ledamots hjärtefrågor.
  2. Om frågan inte gäller valfrågor.

  2:an är solklar. M gick inte till val på de här frågorna.
  1:an… läser man din blogg och följer det artiklar du jobbar med så verkar det som om det här ÄR dina hjärtefrågor ( annars har jag missat något) – och du bör du därefter ha friheten att rösta precis som du vill. Det måste väl dina kollegor vara överrens om också – (Den blåa sidan ska ju uppmuntra individen och dess rätt – inte likforma).

 88. Josef: Den blå sidan är numera kollektivistisk. Med en stark ledare och fyra attackhundar (vilket får sägas vara partisekreterarna) under denne.

  Blått är det nya grått. Det är det enda slutsats jag kan dra efter detta utspel.

  Trist, hoppas Moderaterna som parti dör omgående.

 89. Josef:

  Dina båda poänger är lysande.

  Jag har ingen annan förklaring än att det handlar om “karriärsoro” från Karl Sigfrids sida. Detta fenomen är såklart något som påverkar varje riksdagsledamot – och en del av det systemproblem vi har i Sverige.

  Vad tror ni om följande idé: apa efter USAs presidentperiodsbegränsning om 8 år? På så sätt kan unga förmågor som Karl Sigfrid rösta efter sitt hjärta, utan att vara orolig för framtida karriärproblem (det finns helt enkelt ingen karriär där för någon politik – det är begränsning i tid vid makten!).

 90. Fortsättning på min kommentar:

  Med 8 år vid makten, har man sin tid att kämpa för de frågor man verkligen brinner för politiskt. Därefter återgår man till samhället som alla andra.

  Ut åker “proffspolitikern” – vore det inte nyttigt för Sverige så säg?

  Det skulle även ställa högre krav på “regeringsduglighet” då riksdagsledamöter vågar gå emot partipiskan.

  Förenklat – med åtta år vid makten, förkortar man partipiskans längd högst avsevärt. Från 25 decimeter till 8 decimeter!!

 91. Sorry Karl, ditt resonemang är inte giltigt

  Den typen av lojalitet mot partilinjen förutsätter att det rör frågor man gick till val på. Man kan förvänta sig att en moderat riksdagsman inte går emot partilinjen om det handlar om borgerliga reformer som att sänka inkomstskatten, eller minska byråkratin. Det skulle bara vara dumt om en moderat riksdagsledamot hela tiden röstade med oppositionen.

  Däremot kan man förvänta sig att riksdagsmannen gör just det, röstar emot sitt parti, när partiet frångår den linje de gick till val på. Och man kan förvänta sig att ledamoten röstar efter samvete om det rör frågor utan tydlig hållning i partiprogram eller valplattform.

  I annat fall blir det helt ointressant att ha 349 ledamöter, vi skall inte ha 300 papegojor i riksdagen.

 92. Tja vad ska man säga, så oherhört besviken på Alliansen tack vare FRA, IPRED och datalagrings direktivet.. Jag röstade inte på er för att ni skulle driva en politik som är helt främmande er idiologi samt det ni sa inför valet..

  Annars håller jag med Marcus Fridholm 100%.. Då kan vi lika gärna införa diktatur..

 93. Tack för att du iaf. skriver _varför_ du nu rustar för IPRED-lagen. En fråga bara. Hur skulle ett lagförslag vara utformat för att du skulle gå emot den Moderata riksdagsgruppen och rösta som du själv tycker? Var går gränsen någonstans?

 94. Pingback: graystone.se » Äpplen och peers

 95. Pingback: Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats

 96. Pingback: Välkommen till Stasi och KGB land DAG 10 « UD/RK Samhälls Debatt

 97. Pingback: Karl Sigfrids två ansikten – Mab

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s