Fjellner blåser till storm om upphovsrättens längd

Min moderatkollega i Europaparlamentet Christofer Fjellner har tagit sig an kommissionens förslag om att förlänga så kallade närstående rättigheter till upphovsrätten från 50 till 95 år. Oscar Swart förklarar begreppet: Som låtskrivare har ju Björn och Benny redan upphovsrätt som sträcker sig 70 år efter sin död. Men som deltagande musiker och artister på inspelningar…

Sverige som frizon på nätet

Tidigare pratade jag om vikten av att ha en positiv agenda för friheten på nätet, och tog upp några punkter som skulle kunna stå på den agendan. I dag har jag en debattartikel i Aftonbladet med samma budskap. I den här internationella miljön finns det ett behov av en frizon från övervakning och censur. Den…

Polismetodutredningen – som IPRED fast tvärtom

I dag presenterades den statliga polismetodutredningen. Ett av förslagen i utredningen gör det möjligt för polisen att begära ut identiteten på en internetanvändare även vid bötesbrott. Med dagens lagstiftning krävs det att brottet är så allvarligt att det förväntas ge fängelse eller villkorlig dom. Något domstolsbeslut krävs inte i dag, och kommer inte heller att…

IFPI vill censurera nätet

För någon månad sedan föreslog spelutredningen att vi skulle censurera utländska webbplatser med spel. Nu blir det sannolikt inte så har Anders Borg förklarat. Lagar som framtvingar censur av webbplatser finns inte i Sverige, och det vore utom alla proportioner att införa sådan lagstiftning i syfte att motverka spelande. Nu har frågan om censur kommit…

Tunn riksdagsutfrågning

I går höll riksdagens näringsutskott en offentlig utfrågning om det civilrättsliga sanktionsdirektivet, eller rättare sagt om Sveriges beslut att vidta åtgärder som går utöver direktivets krav. Förra gången utskottet hade en utfrågning fick jag möjlighet att bidra med inspel, vilket resulterade i att The Swedish Model fick delta. Det gav en mer balanserad bild. Den…

Swartz årets aktivist

Magazinet Neo har utsett Oscar Swartz till årets aktivist. Med följande motivering: Han piskade med goda argument och glada upptåg upp en hel folkstorm mot FRA-lagen. Långt före alla andra uppmärksammade han hoten mot friheten på det virtuella jordklotet där han, likt så många andra, lever sitt liv. En välförtjänt utmärkelse. I kväll åker jag…