Trams, enligt Tomas Eneroth

I mitt förra inlägg skrev jag att socialdemokraterna vill förbjuda anonymitet på nätet, och att de dessutom vill reglera trådlösa nätverk.

Det baserade jag på vad socialdemokraternas talesperson Tomas Eneroth sa i en intervju i P3 Nyheter

Nu har Eneroth kommenterat mitt inlägg:

“Trams, Karl Sigfrid! Vi vill inte förbjuda anonymitet på nätet – läs vår motion om du orkar ta reda på vad vi egentligen vill. Däremot vill vi förbättra integritetsskyddet i förhållande till regeringens proposition. Våra förbättringsförslag hanteras nu i riksdagen kommande veckor – har du något att bidra med Karl Sigfrid? Utfrågningen i januari är öppen för alla ledamöter…”

För det första, jag kommer gärna på socialdemokraternas utfrågning och säger vad jag tycker.

För det andra, Eneroth dementerar att socialdemokraterna vill täppa till möjligheterna att anonymisera sin internetkommunikation – och tycker att jag borde läsa partiets fildelningsmotion. Det har jag gjort, och i den står det:

” Det finns till exempel redan idag en rad olika sätt att skydda sin identitet för den som vill surfa anonymt. Den snabba tekniska utvecklingen för med sig såväl hot som möjligheter för både kulturellt yrkesverksamma och konsumenter. Detta är en utveckling som måste följas aktivt och med en ständig handlingsberedskap från regeringen.”

Hur ska detta tolkas? Först är det ett konstaterande: Det går i dag att surfa anonymt. Därefter är det en uppmaning till att följa den tekniska utvecklingen med en ständig handlingsberedskap.

En beredskap för att göra vad? Vi kommer knappast att hamna i en situation som kräver särskild lagstiftning för att värna rätten till anonymitetsskydd – den rätten finns tack vare tekniken så länge vi inte har ett förbud.

Däremot är det sannolikt att vi hamnar i den situationen att IPRED, och även annan lagstiftning, blir ineffektiv till följd av anonymiseringstjänsterna. Då kommer det resas krav på att täppa till möjligheten att kringgå lagen. Socialdemokraternas motion är långt i från tydlig, men det finns en antydan till att vilja täppa till anonymiseringsluckan.

I morse kom förtydligandet:

“– På samma sätt som det är tekniskt möjligt att gömma IP- nummer så är det också tekniskt möjligt att gå in via andra personers servrar, och använda deras trådlösa nätverk för att ladda ner, flera av dem här sakerna är det vi pekar på ifrån vår sida som måste täppas till i en ny lagstiftning, säger socialdemokraternas Tomas Eneroth.”
P3 Nyheter

Det är “tekniskt möjligt att gömma IP-nummer”. Det är också möjligt att använda andras trådlösa nätverk för att ladda ned. Detta “måste täppas till i en ny lagstiftning”.

Jag är ledsen, men jag har svårt att tolka det på annat sätt.

Advertisements

9 thoughts on “Trams, enligt Tomas Eneroth

 1. Rent språkligt talar han väl om att täppa till luckor i lagen, inte om att täppa till tekniska möjligheter eller rättigheter att surfa anonymt osv? Täppa till luckor i lagen kan man väl göra genom att kräva solklar bevisning för att det är den anklagade som har utfört fildelningen t.ex. Kanske är detta vad s menar? Åtminstone är det väl den naturliga tolkningen. (Hur de i så fall ska få lagen att inte bli helt innehållslös är en annan fråga.)

 2. Pingback: opassande » Blog Archive » Nedslag i det digitala samhället

 3. Karl, det vore klädsamt med en påminnelse om vad Ask sa:

  “Den nya teknologin skapar många möjligheter. Men den ställer oss också inför en mängd svåra gränsdragningsfrågor. I frågan nämns att allt fler medborgare väljer att kommunicera på ett sätt som försvårar eller omöjliggör spårning av kommunikationen på Internet. Samtidigt är det angeläget, inte minst för de brottsutredande myndigheterna, att under vissa förutsättningar få information om denna kommunikation.

  Här

  Mot den bakgrunden avser jag inte att vidta några särskilda åtgärder i syfte att skapa en ordning som gör att det aldrig är möjligt att få information om den kommunikation som sker på Internet.”

  Är det bara jag som tycker att Ask och (s) verkar vara inne på *exakt* samma linje?

 4. Det skulle inte förvåna mig om s motion faktiskt gick ut på att skapa en på ytan stark men i praktiken verkningslös lag. Skivindustrin slutar tjata för de har ju fått sin lag, men folk fortsätter som de alltid har gjort. Typiskt socialdemokratiskt faktiskt.

 5. Det verkar i varje fall råda konsensus här om att ett rejält förtydligande från (s) vore på sin plats. Eller som jag skrev annorstädes igår:

  “Tolkning 1: Ipred suger och är meningslös ===> Implentera à la Spanien (så EU inte gråter), dvs utan rättsvidriga inslag som hyrsnutar etc.

  Tolkning 2: Ipred suger och är meningslös ===> Förbjud trådlösa nät (eller inför ansvarig AP-ägarelicens), förbjud anonymiseringsnätverk, förbjud…

  Törs man sätta en slant på att det är tolkning 2 de väljer?”

  @Mikael: Du hann före…

  @Sidvind: Jag tolkar ditt resonemang som att (s) driver ett spel för gallerierna vilket gör att jag vill revidera din sista mening till: “Typiskt det politiska etablissemanget.” Makten framför allt och då nedprioriteras både politiskt innehåll och substans.

 6. Wrin: Ja din tolkning är i och för sig möjlig när det gäller trådlösa nätverk. Men i så fall har (s) missförstått vad sanktionsdirektivet handlar om. Sanktionsdirektivet handlar, i den del som berör upphovsrättsintrång på nätet, om rättighetshavares möjlighet att begära ut identiteten bakom ett IP-nummer.

  Direktivet berör inte beviskraven i den skadeståndsprocess som eventuellt följer.

  När det gäller anonymitet är det svårt att tolka socialdemokratins förslag som en vilja att stärka rättssäkerheten. På vilket sätt skulle anonymiseringstjänster utgöra ett integritetshot som behöver rättas till?

  Thomas, tolkning ett är fel. Socialdemokraterna säger tydligt ja till möjligheten att begära ut internetanvändares identiteter. Sanningen ligger nog någonstans mitt emellan dina två tolkningar.

 7. Karl, visst går det att tolka uttalandet som att s vill stärka integritetsskyddet, eller snarare rättssäkerhetn.

  Om man menar att öppna nätverk är en situation där oskyldiga (läs: ägaren till ett öppet nätverk) riskerar att felaktigt anklagas för upphovsrättsintrång, så kan man ju förtydliga att något sådant ansvar inte föreligger för att skydda dessa oskyldiga.

  Framförallt kan man ju förtydliga att felaktigt ställda skadeståndskrav kommer att straffas med dryga böter. Så länge det är kosnadsfritt att anklaga til höger och vänster kommer upphovsrättsindustrin att göra det.

  Och det är klart att det blir ett indirekt förbud mot öppna nätverk. Om öppet nätverk = böteskrav som måste bestridas i domstol, så är det ju i praktiken föbjudet.

  Hur i hela friden skulle annars ett indirekt förbud se ut om inte såhär? Varje förstärkning skulle göra det till ett direkt förbud…

 8. Karl, en sak till:

  Visst kämpar du för att moderaterna ska fatta rätt beslut, det vet nog alla här.

  Det du gör är att kritisera s som parti, med en underton av att m minsann är bättre. Det är undertonen som gör att det klingar illa.

  Om du var tydligare med att du är kritisk mot ditt eget parti här skulle tonen vara annorlunda.

  Och, försäk inte inbilla mig att m är någon slags anonymitetsivrare i de här frågorna. Visst finns det inte med något sånt förslag just nu, men Ask har ju varit övertydlig med att den dagen det gäller kommer hon INTE försvara rätten att vara anonym.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s