Eneroth igen

Leif Nixon har frågat Tomas Eneroth vad socialdemokraterna egentligen vill i sin IPRED-motion.

Nu har han fått svar.

Eneroth säger att socialdemokraterna inte vill förbjuda anonymitet på internet. Bra. Då antar jag att han menade något annat med sitt P3-uttalande. Fortfarande oklart vad.

Vidare ska internetabonnenters eventuella ägaransvar utredas i en hearing:

“I vår motion pekar vi på detta och framför allt det orimliga i att enskilda ska åläggas ett långtgående ansvar för försäkra sig om att inte deras nätverk används för exempelvis olaglig nedladdning. Vi har därför begärt en utfrågning i riksdagen under utskottets behandling för att klargöra bland annat denna fråga innan utskottets slutgiltiga ställningstagande.”

Advertisements

One thought on “Eneroth igen

  1. Pingback: Vad ska väckas? « Fritänk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s