Vägen till träldom – HAX edition

Henrik Alexandersson har använt de senaste dagarna till att lyfta blicken från dagspolitiken och i stället reflektera över varför förslag som datalagringsdirektiv, ACTA och IPRED2 blir till.

I många bloggkommentarer antyds att någon som sitter bakom kulisserna planerar det stora övervakningssamhället och sedan lägger pusselbitarna på plats. Så är det naturligtvis inte, och som HAX visar behövs inga konspirationsteorier för att förklara utvecklingen. Det räcker med en enkel public choice-analys. För varje beslut som fattas, av politiker och andra aktörer, finns det en bakomliggande förklaring som har mer att göra med egennytta än med storslagna (goda eller onda) planer.

Människor kommer alltid att agera egennyttigt. Det är i många sammanhang bra. Strävan efter att förbättra den egna livssituationen är drivkraften för innovation och effektivisering. Men ibland står egennyttan och allmännyttan i ett motsatsförhållande. Till exempel när ett politiskt parti får ett stort bidrag från ett privat företag för att sedan driva igenom subventioner och monopollagstiftning som skyddar företaget från konkurrens. Eller när ett parti får bidrag från fackföreningsrörelsen och i gengäld bygger upp skyddstullar runt arbetsmarknaden. Även om utbytet skapar en win-win-situation för partiet och den privata aktören ger det en välfärdsförlust för samhället. Därför behövs effektiva lagar och andra incitament som förhindrar korruption.

Till det kommer problemet med spridda kostnader och koncentrerad nytta. Särintressen har var för sig ett stort intresse av att få fördelar och kommer att kämpa hårt för dem. Även om det medför en förlust för medborgaren i form av höjd skatt eller urholkad integritet är förlusten i det enksilda fallet sällan så stor att flertalet protesterar och hotar rösta bort de politiker som lägger förslaget. Ändå kan summan av de politiska ingreppen bli omfattande.

Utmaningen är att utarbeta förändringsförslag som gör det svårare och mindre lönsamt att tillfredsställa särintressen, och som samtidigt är genomförbara givet att samhällsaktörer agerar egennyttigt.

Advertisements

5 thoughts on “Vägen till träldom – HAX edition

  1. Detta är ungefär min syn på saken också och jag brukar inte hänga på alla dessa teorier heller när jag skriver. Det är lätt att bli paranoid – men det är egentligen ganska onödigt…

  2. Ja, det här vill man ju inte tänka för mycket på för då kommer illamåendet när man ser vilka enorma skygglappar folk i allmänhet har för dessa symbioser mellan parter som . parasiterar på oss vanliga människor. Jag uppfattar det som att det pågår en subtil och systematisk dupering. Förhoppningsvis kommer informationsmonopolets förfall att försvaga denna förtryckande maktställning.

  3. Min grundsyn är att när det gäller upphovsrättslobbyister och branschorganisationer finns det anledning anledning att vara skeptisk och uppmärksam på “konspiratoriska” tendenser. När det gäller politiker så beror tokiga beslut oftast på systemfel (okunskap, egennytta, dominanta individer i en grupp, grupptryck, etc.) snarare än en medvetet driven linje.

  4. När jag läste HAX inlägg blev jag riktigt bedrövad. Kanske skulle jag ha blivit lika om jag hade läst Vägen till träldom i början av 70-talet, då mitt intresse för politik vaknade. Då pekade alla tecken åt fel håll (utom möjligen att Gösta Boman verkade vara en bra karl).
    Kan bara hoppas att det inte ska ta så lång tid innan utvecklingen i riktning mot det totala kontrollsamhället stoppas. Med den teknik som finns redan idag, skulle det gå att göra mycket elände om fel lagar stiftas.

  5. Pingback: Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Demokraturens kreatur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s