Video: Svårt att granska EU

Advertisements

10 thoughts on “Video: Svårt att granska EU

 1. ALLDELES UTMÄRKT!
  (Du företrädde även mig där!)

  Kan man då alltså utgå från att du kommer att rösta emot IPRED?

 2. Hm… kanske till och med 87% är lågt… kolla in tredje penningtvättsdirektivet (sidan 3 i proppen 2008/09:70):

  2 Lagtext ………………………………………………………………………………… 8

  2.1 Förslag till lag om åtgärder mot penningtvätt och
  finansiering av terrorism……………………………………………. 8

  2.2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken ……………. 21

  2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om
  ekonomiska föreningar ……………………………………………. 22

  2.4 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen
  (1994:1220) …………………………………………………………… 23

  2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen
  (1995:400) …………………………………………………………….. 24

  2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om
  anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ….. 25

  2.7 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen
  (1997:483) …………………………………………………………….. 28

  2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:268) om
  betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska
  samarbetsområdet…………………………………………………… 30

  2.9 Förslag till lag om ändring i kasinolagen (1999:355)…… 31

  2.10 Förslag till lag om ändring i revisionslagen
  (1999:1079) …………………………………………………………… 33

  2.11 Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281) ………. 34

  2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om
  straff för finansiering av särskilt allvarlig
  brottslighet i vissa fall, m.m. ……………………………………. 35

  2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:299) om
  inlåningsverksamhet ……………………………………………….. 36

  2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om
  försäkringsförmedling …………………………………………….. 38

  2.15 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen
  (2005:551) …………………………………………………………….. 40

  2.16 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:979) om
  åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
  brott ……………………………………………………………………… 42

  2.17 Lag om ändring i lagen (2009:000) om åtgärder för
  att utreda vissa samhällsfarliga brott …………………………. 43

 3. Bra! Kul och hoppfullt att det finns lagstiftare som du, som ser medborgarna och samhällets intressen framför lobbyistmonstret. Men det är alldeles för få…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s