Open source och open government

Just nu tror alla att Obama ska ta sig an just deras favoritfrågor, men när det gäller open source software och open government tycks det ligga något i optimismen. Scott McNealy, en av grundarna till Sun Microsystems, har blivit ombedd att förse Obama med en rapport om hur öppen källkod kan spara skattepengar och effektivisera den offentliga verksamheten. Open Source Initiatives ordförande Michael Tiemann bedömer att sluten programvara globalt medför förluster på en billion dollar om året.

Internets utveckling är ett exempel på vad öppna standarder för med sig i termer av etableringsfrihet och mångfald. Ett internet som byggts på en sluten standard ägd av en enskild aktör hade förmodligen varit något helt annat, betydligt mindre framgångsrikt, än det öppna nät vi har nu.

Samma princip som kan tillämpas för att utveckla öppna program kan användas i det politiska arbetet, som Henrik Alexandersson konstaterade efter Sveriges första bloggbävning.

Kanske har Obama liknande tankar. New York Daily News beskriver Obama som en open source-president – en ledare som med hjälp av den nya tekniken skapar ingångar för alla som vill involvera sig i den politiska utvecklingen.

Michael Tiemann på Open Source Initiative instämmer:

The concept of open source is going to become an undercurrent to almost everything this administration does.

Advertisements

7 thoughts on “Open source och open government

 1. Jag har själv en gång roat mig med att undersöka samma sak. Vad skulle resultatet vara om man kunde extrapolera resultaten från t.ex. Rikspolisstytelsens satsning på fria program på hela den svenska statsapparaten?
  RPS lyckades reducera sina IT kostnader med ca. 70% genom att gå över till fri programvara. Helt ovetenskapligt kom jag och mina vänner fram till att Sverige som nation skulle kunna spara ca. 20-30 miljarder årligen. Det har var siffror som vi själva knappast trodde på eftersom de är i paritet med försvarsanslaget. Jag uppmanar alla som kan att räkna efter själv vad en reducering av IT kostnader med 70% skulle innebära. Personligen tror jag att det parti som först tar den här saken på allvar har en riktig valvinnare här. Möjligheten till 20 – 30 miljarder i sänkta skatter eller ökade bidrag, välj själv efter politisk kulör. Naturligtvis kommer detta inte bara gå att genomföra utan politisk strid. De företag som i dag säljer licenser på mjukvara till svenska staten för 20-30 miljarder om året kommer att kämpa med alla medel för behålla sina intäkter. Då gäller det att ha politiskt mod.

 2. München har konverterat och det bör finnas, siffror över deras kostnader.
  Det är konvertering, som drar kostnader.
  Om det skall konverteras från, proprietära system och applikationer.

  Det ligger i saken natur när proprietära system och applikationer, inte är fria och öppna att ta del av. När de är under en proprietär licens, och möjligen också patentskyddade.

  I vissa svenska kommuner, har det redan börjat. De startar med att först gå över till OpenOffice, som är ett platformsoberoende alternativ till MS office.

 3. Karl

  Vad jag mins så räknade vi enbart på att RPSs 70% minskning av IT kostnaderna genom införandet av fri programvara skulle vara genomförbar på övrig verksamhet inom offentlig sektor. Vad jag förstår så var RPS minskning av IT kostnaderna ett kombinerat resultat av minskade licens kostnader och minskad supportkostnad. I vilken proportion kan jag inte svara på. 70% reduktion var dock ett faktiskt resultat som inbegrep även anpassning av viss programvara.
  Mer info om RPS , se:

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article44112.ece
  http://tidningsliv.wordpress.com/2009/01/27/dagsvara-3-polisen-sparar-miljoner-pa-oppen-kallkod/

  En annan myndighet med liknande erfarenheter men med mindre publicitet är PPM, se:

  http://mikrodatorn.idg.se/2.1030/1.129013

 4. Ett ställe amerikanerna skulle kunna spara pengar är väll deras sjukvårdssystem. Enklaste sättet tror jag skulle vara att upphäva alla medecinpatent. Och i försängningen för att ta sig ur den ekonomiska krisen resten av patenten. ;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s