YouTube går offline

På Lawrence Lessigs blogg läser jag att YouTube går offline. Nej, det betyder inte att sidan stängs. Det betyder att Google antar en liberaliserad upphovsrättspolicy för webbplatsen. YouTube ska framöver göra det enkelt för användarna att lägga upp lagligt nedladdningsbara videoklipp med Creative Commons-licenser som anger villkoren. Vilket låter tittarna ta del av materialet även när de inte är uppkopplade.

Nedladdningen kan ske gratis eller mot betalning.

Bland annat en rad ansedda amerikanska universitet kommer att utnyttja nedladdningstjänsten.

For example, universities use YouTube to share lectures and research with an ever-expanding audience. In an effort to promote the sharing of information, we are testing free downloads of YouTube videos from Stanford, Duke, UC Berkeley, UCLA, and UCTV (broadcasting programs from throughout the UC system). YouTube users who are traveling or teachers who want to show these videos in classrooms with limited or no connectivity should find this particularly useful.

YouTube Goes Offline

Den som ännu inte upptäckt mängden universitetsföreläsningar från amerikanska toppuniversitet som ligger på YouTube har missat något.

Här hemma i Sverige gör Mittuniversitetet tvärtom och förbjuder videoinspelningar av föreläsningarna.

Advertisements

8 thoughts on “YouTube går offline

 1. Som högskolestudent kan jag säga att det är många, om inte alla, svenska universitet och högskolor som förbjudit inspelningar av föreläsningar och/eller spridningar av dessa på nätet.

  För ungefär 4-5 år sen var det ett ståhej om detta på Linköpings universitet när en student hade spelat in och spridit material på nätet. På de föreläsningarna på KTH brukar föreläsarna säga att det är okej att spela in men inte sprida på nätet.

  Tråkig väg svenska universiteten väljer…

 2. Nämen halååå. Det här är ju ett typexempel på när lyset är tänt fast ingen är hemma.

  Tänk efter Karl. Kan din dator visa information som inte redan sänts till dig? Att överhuvudtaget skriva det du gjorde i denna bloggpost innebär i den logiska förlägningen att du förespråkar en kriminalisering av att banda ett TV-program. – Nej det menar jag inte – tänker du säkert nu. Det var säkert inte din mening, men konsekvensen är ändock precis detta. TV är digitalt idag, om vi då använder de ord vi svänger oss med på nätet så “rippar” du en mpeg-stream om du bandar ett TV-program som sänds på en tid som inte passar dig. När du sedan kikar på det bandade, så tittar du offline. Vilket låter tittarna ta del av materialet även när de inte är uppkopplade. Som om det skulle vara förbjudet att spela in. Get Real Karl, vakna! Att en viss lobbygrupp mycket gärna vill att det skall vara så, det har vi alla vetat i 25 år sedan tvisten mellan Sony och Universal, det sk. Betamaxfallet. Universal fick på pälsen då. Det är tillåtet att helt privat spela in det man lagligen får se.

  När du klickar på en länk, oavsett om den går till någons privata hemsida, blogg eller YouTube, så skickar du en fråga – Kan jag få en kopia av denna data? – Om du då kan se/höra, då fick du en kopia, den datan är då, shock horror i din ägo som ettor o nollor i din dator. En servers uppgift är att skicka ut kopior på data. Kom inte å säg att det skulle vara olagligt att inte kasta bort information du fått när du bad om den, försök inte ens.

  Dessutom användare har alltid kunnat ladda upp filmer till Youtube med CC-licens, det är bara att ange det i filmen. Skillnaden nu handlar antagligen bara om en liten krysskruta där uppladderen anger licensen och då skapas även en länk på sidan som triggar “Spara som..” hos klienten. Om du laddar ned en *.flv fil eller om du tittar på flash-videon i din mediaspelare, så är det exakt samma data som kommer till dig, det är bara din mediaspelare som saknar menyvalet “Spara som..”. Det som skiljer filformat som kan streamas från andra filer, är att filerna kan börja tolkas redan innan hela filen laddats ned, man tittar/lyssnar under tiden det laddas ned. Att streama och att ladda ned är exakt samma sak, det är exakt samma data som överförs. Det enda som har fått folk att tro något annat är företag som vill att folk skall tro annorlunda och att de felsta sk. mediaspelare saknar det där menyvalet.

  Internet är inte någon annan värld, det finns inte på någon annan planet. Internet är IRL och samma lagar skall gälla överallt. Vi kan inte lagstifta i den privata sfären eftersom upprätthållande av sådana lagar kräver intrång i människors privata sfär. Mitt hem blir då inte längre min borg. Upphovsrätten handlar om tillgängliggörande till allmänheten och vi tillgägnggör inget till allmänheten om vi sparar information som redan är publicerad som vi helt lagligt kommit över. Därför är det helt i sin ordning att banda ett TV-program, och kan inte vara annorlunda “på nätet”. Inte för att det egentligen spelar någon roll rent juridiskt, men det underlättar tänkandet, TV är digitalt idag och radion hade kunnat vara det, digital-TV är en mpeg-stream oavsett om signalen går i luften till din TV-antenn eller om det skev via din bredbandsuppkoppling.

  Så koppla in huvudet nästa gång Karl, du har ett visst IT-politiskt “track record” att vara rädd om. Jag kanske låter hård och elak i denna kommentar, men jag blir så förbannad varje gång jag ser hur folk genom nyspråk och dubbeltänk rapar lobbyns gamla argument som papegojor utan ens själva förstå att de gör det. Konsekvenserna blir enorma om man snurrar till det så galet att vi blir brottslingar om vi inte kastar bort information vi lagligen tagit del av, tänk på det Karl.

 3. Kluris,

  Ja, du har naturligtvis en poäng.

  Låt oss först göra två distinktioner – den mellan streaming och nedladdning och den mellan tillåtna förlagor och otillåtna förlagor.

  Streaming är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket. Detta eftersom du i lagens mening endast framställer en tillfällig kopia som inte inkräktar på rättighetshavarens exemplarframställningsmonopol.

  Nedladdning är olagligt om förlagan är otillåten. Det är lika olagligt att ladda hem ett otillåtet upplagt verk från Youtube som att ladda hem det med hjälp av dc++ eller en torrentklient.

  Om förlagan är lagligt uppladdad framstår det som logiskt att nedladdning är tillåten. Den poängen köper jag.

  Möjligen går det redan i dag att ladda upp ett verk enligt valfritt licens genom att ange lincensen i kommentarsfältet. Detta torde bero på Youtubes användarvillkor.

  Viktigt att minnas är att Youtubes beslut inte bara påverkar de juridiska villkoren. Upphovsrätten är full av gråzoner och ju mer en marknadsaktör gör för att upplysa om användarnas lagliga rättigheter desto fler vågar använda sig av dem.

  En inte alltför vild gissning är att Youtubes nya policy, som underlättar CC-licenser, innebär att fler väljer dessa licenser. Kategorisökningarsökningar efter CC-material lär samtidigt möjliggöras, på samma sätt som på exempelvis flickr.

 4. Sitter hypnosen verkligen så hårt? Streama och ladda ned är exakt samma sak, det är exakt samma data som överförs! Nu skrev du Streaming är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket.. Du kunde precis lika gärna ha skrivit Nedladdning är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket.. Det är rent tekniskt, ja tom. matematiskt ett hundra procent synonymt!

  Således sysslar du mentalt med dubbeltänk när du håller två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och dessutom mentalt accepterar båda som sanna. Konsekvensen är att du propagerar för att det är brottsligt att inte kasta bort information man lagligen kommit över.

  Du måste börja ifrågasätta dina kognitiv om du mentalt skall komma vidare i detta, även om det känns mentalt obekvämt, annars kommer du aldrig komma över den mentala blockering som leder till ditt dubbeltänkande. Det är exakt samma data som överförs mellan server och klient oavsett om vi kallar streaming eller nedladdning, skillnaden är bara vilket program som du använder för att ta del av datan. Det ena programmet kastar bort datan när du avslutar, i andra kan du välja att spara den. Skillnaden är vad du gör (du är herre över din dator), kastar bort eller sparar.

  Då ställer jag frågan: Anser du det vara olagligt att inte kasta bort bort information man lagligen kommit över?

  Kom här ihåg din mening ovan Streaming är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket.. Tittar jag på en olovligt uppladdad film på YouTube, då har jag fått datan, datorn kan inte visa en film ur ett magiskt informationsmässigt vacuum, datorn måste få datan för att visa den. likaväl som din TV måste få signalerna för att ge bild. Svara nu på frågan och tänk på konsekvenserna av ditt svar.

 5. Streaming handlar bara om att servera informationen i ett sådant format att klienten kan ta del av verket under tiden overföringen sker. Inget annat. Lagen talar givetvis inte heller om “streaming” utan om att göra det tillgängligt för allmänheten.

  Således finns det bara lovlig och olovligt tillgängliggörande. Tittar man på en olovligt uppladdad film på YouTube så har en överföring skett. Laddar man ned samma film så har precis samma överföring skett, det är samma fil som överförs. Det är ingen skillnad alls. Lagen gör inte heller någon skillnad. Skrivningarna om tillfälliga kopior har inte heller med saken att göra, för det handlar om kopior som är nödvändiga för att operatören skall kunna utföra sin vidarebefodran av informationen. Så att inte budbäraren blir anvarig för meddelandets innehåll. Dessa tillfälliga kopior är bara tillåtna om syftet är att citat: “möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand”. Många tror att det handlar om webbläsarens cache, men det är bara att läsa innantill i URL §11 varifrån citatet kommer.

  Lagen föreskriver således inte att vi måste kasta bort information vi fått, inte någonstans gör den det.

  Blev det begripligare nu?

 6. Kluris,

  Du hävdar att temporärt lagrad information är samma sak som en normalt nedladdad fil. Du har rätt i den meningen att samma information lagras på hårddisken i båda fallen. Däremot har du fel när det gäller lagstiftningen. Temporära internetfiler räknas, som jag tidigare påpekat, som tillfälliga exemplar i lagens mening.

  Om du inte tror mig så kolla med vilken upphovsrättsjurist eller IT-jurist som helst.

  Ur en artikel om olovligt utsända tv-strömmar:

  “- När det gäller just den här typen av temporära filer rör det sig om tillfällig kopiering och just sådana filer är inte begränsade till lagliga förlagor, som normalt gäller för kopiering för privat bruk. Det finns ingen sådan reglering i vare sig EG-direktiv eller i svensk lagstiftning. I Danmark däremot är lagstiftningen hårdare, där ska även tillfälliga kopior av teknisk karaktär komma från en laglig förlaga, förklarar Daniel Westman, som är doktorand i rättsinformatik på Stockholms universitet.”

  http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.93106

 7. Okej, nu tror jag vi får riktigt pedagogiskt och metodiskt. Vi kan nu i alla fall börja med att du ger mig rätt i att det är samma information som överförs när servern sänder ut en fil och mottagaren börjar titta direkt, som när servern sänder ut samma fil och mottageren tittar först när hela överföringen är klar, eller ännu senare. Det är alltså inte den som skickar informationen eller den som överför den som styr vad som sedan händer med den hos mottagaren. Tack, det ger oss en grund att fortsätta.

  Vi börjar med ett relevant lagstycke Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, ur 2§ de två första styckena:

  Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

  Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.

  Exemplarframställning är alltså en exklusiv ensamrätt, punkt. Skall vi få göra kopior överhuvudtaget måste vi alltså hitta ett undantag. Du nämde “tillfälliga exemplar” vilket är ett undantag bland många. Då tar vi oss en titt på den lagtexten:

  Framställning av tillfälliga exemplar

  11 a § Tillfälliga former av exemplar av verk får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen. Exemplaren får inte ha självständig ekonomisk betydelse.

  Framställning av exemplar enligt första stycket är tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra
  1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller
  2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.

  Första och andra styckena ger inte rätt att framställa exemplar av litterära verk i form av datorprogram eller sammanställningar. Lag (2005:359).

  Observera att första stycket är villkorat av det andra “tillåten bara om“. Jag tror vi kan vara tämligen överens om att en film eller musikstycke inte är ett datorprogram och begreppet “sammanställningar” handlar bara om vad vi annars kallar databaser, tredje stycket kan vi lämna därhän. Att saken är helt i sin ordning med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare behöver vi inte heller fundera över. Då återstår endast “överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand“.

  Alltså: Framställning av tillfälliga exemplar är bara tillåtet om enda syftet är att möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand Capishe? Hänvisa nu inte till jurister, läs och tänk själv, det torde ingå i ditt uppdrag.

  Inte någonstans talar lagen om streaming eller nedladdning, båda dessa ord är juridiskt främmande. Lagen talar om tillgängliggörande, exemplarframställning och överföring. Den som tar emot verket är inte den som överför, normalt inte heller den som tillgängliggör, den som överför är den mellanhand som avses i 11§ andra stycket andra punkten.

  Då plockar vi in dina två tidigare meningar:
  1) Streaming är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket.
  2) Nedladdning är olagligt om förlagan är otillåten.

  Du har dock redan medgett det som står i första stycket i denna kommentar, att det är samma fil (data/verk) som överförs i båda fall. Alltså är tillgängliggörandet detsamma i båda fall, så även överföringen eftersom samma data överförs. Då måste vi spekulera i vad du anser skillnaden vara, kommunikationen som sker är ju densamma vilket du medgett. Du kan ju inte mena:

  1) “Samma som nedan” är laglig oavsett upphovsrättslig status på verket.
  2) “Samma som ovan” är olaglig om förlagan är otillåten.

  Eller:
  A är lagligt oavsett X.
  A är olagligt om X.

  Det är logiskt dravel. Vad återstår? Din tanke måste då handla om exemplarframställning. Jag skulle gissa att du anser, att ingen exemplarframställning sker om mottagaren av överföringen kastar bort den data som överförts efter det att mottagaren avnjutit verket. Tillåt mig småle, var så god att visa oss den lagtext som har den innebörden! Där har vi alltså min fråga till dig, som du inte svarat på: Anser du det vara olagligt att inte kasta bort bort information man kommit över? Leta nu inte efter lösa förklaringar utanför lagen för att kunna para ihop de motstridiga kognitiven, svara på frågan.

  Dessutom, vi har också privatkopieringen att ta hänsyn till och det undantag som finns för olovlig förlaga:

  Framställning av exemplar för privat bruk

  12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.

  Första stycket ger inte rätt att
  1. uppföra byggnadsverk,
  2. framställa exemplar av datorprogram, eller
  3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i digital form.

  Första stycket ger inte heller rätt att för privat bruk låta en utomstående
  1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,
  2. framställa bruksföremål eller skulpturer, eller
  3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.

  Denna paragraf ger inte rätt att framställa exemplar av ett verk när det exemplar som är den egentliga förlagan framställts eller gjorts tillgängligt för allmänheten i strid med 2 §. Lag (2005:359).

  Vi får alltså framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, bara det inte är byggnader, datorprogram eller databaser. Vi får inte heller låta någon utomstående utföra exemplarframställning av musik, film, bruksföremål osv., men gör vi det själva så är det helt i sin ordning. Att rippa/ladda ned en stream är således helt i sin ordning och är precis detsamma som att spela in från TV eller radio. Undantaget är om förlagan olovligen gjorts tillgänglig, då får vi inte kopiera för eget bruk. (O.T.) Detta innebär t ex. ett förbud för TPB moderatorer att självständigt undersöka om enskilda torrents verkligen pekar på skyddat material (titeln behöver inte vara sann) som kan laddas ned (bara för att en torrent finns innebär inte att det kan laddas ned, någon måste också seeda) eftersom detta kräver en exemplarframställning som inte är tillåten. Men hur som helst så skall inte de döma om något är olagligt, det är domstolar som gör sådant.(O.T)

  Du är riksdagsledamot och du hänvisar till en tidningsartikel istället för den relevanta lagtexten i fråga, det säger en del. Artikeln du citerar är ju dessutom ute å cyklar. Det är visst reglerat, det är lika förbjudet att framställa tillfälliga exemplar som varaktiga enligt både §2 och §11, undantagen relaterade till vår diskussion är privat kopiering och specifikt tillfälliga exemplar om enda syftet är att möjliggöra överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand. Men nu var det ju inte så att det är tittaren som står för överföringen, hos denne talar vi om exemplarframställning, och det är enligt §12 helt tillåtet att axemplarframställa enstaka kopior för privat bruk, så länge förlagan är lovlig.

  Således, dessa två meningar är motstridiga och du måste välja:

  1) Streaming är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket.
  2) Nedladdning är olagligt om förlagan är otillåten.

  Fortsätter du att att hålla båda som logiskt sanna så kommer du att landa mycket oberäkneligt i specifika fall. Jag tar ett exempel, Palle har tittat på något i datorn där förlagan visade sig vara olovlig. Nu valde jag “tittat” mycket medvetet. Hur skall du bedöma det? Som 1. eller som 2. när inget av orden förekommer i lagen, den talar ju om exemplarframställning, alltså:

  Exemplarframställning är lagligt oavsett upphovsrättslig status på verket.
  Exemplarframställning är olagligt om förlagan är otillåten.

  Är det godtycke som skall råda? Väljer man det förra om Palle har en grön tröja och det senare om den är blå? Om det är tiden som exemplaret existerat på Palles HD så måste man ju fråga sig hur lång denna tid får vara? Lagen säger inte något om det. Då är vi alltså återigen vid det där om att vi måste kasta bort information vi kommit över. Men jag kan inte se någon annan förklaring än att det är där du landar när du måste hitta på något för att passa ihop de motstridiga kognitiven som gör för ont att mentalt ifrågasätta. Upphovsrätten säger nämligen inte någonstans att vi måste kasta bort information vi kommit över. Men om du inser motstridigheten och vill rätta den med “krav på kasta bort”, då tror jag att du inser vilket sluttande plan det blir i allt från studenters studieanteckningar till YouTube eller TV.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s