ACTA-förhandlingarna på is

I dag publicerar SvD en tvärpolitisk debattartikel om det internationella antipiratavtalet ACTA. De som undertecknat artikeln är jag, Erik Josefsson, Erik Laakso och Erik Hultin.

Kritiken mot ACTA vilar på två ben. Dels oron för att avtalet kan medföra en än mer oproportionerlig upphovsrättsregim, dels förhandlingsprocessens slutenhet.

Samtidigt skriver den Kanadensiske rättsprofessorn Michael Geist att nästkommande förhandlingsmöte i Marocko har skjutits upp. Obama-administrationen vill ta sig tid att sätta sig in i ärendet innan de driver processen vidare. Förhoppningar om att Obama förändrar den amerikanska grundinställningen ska man dock vara försiktig med. Arbete för en effektivare internationell upphovsrättsregim är en prioriterad punkt på Obamas agenda.

Advertisements

4 thoughts on “ACTA-förhandlingarna på is

  1. Tack för att du pekar ut en plats där man kan se i vilken riktning USA kan tänkas röra sig i denna fråga. Följande formulering kanske är indikativ för de fortsatta förhandlingarna:

    Protect American Intellectual Property Abroad: Work to ensure intellectual property is protected in foreign markets, and promote greater cooperation on international standards that allow our technologies to compete everywhere.

  2. ACTA, ytterligare ett gissel – om det införs – för resenärer som rör sig gränsöverskridande, en lagstiftning som riskeras att införas utanför vedertagna demokratiska beslutsprocesser. I sammanhanget uppstår en mängd frågeställningar. Var, när och hur kommer kontroller av mobiltelefoner, bärbara datorer, MP3-spelare, minneskort och USB-minnen ske? Vem riskerar att bli stoppad för kontroll och på vilka kriterier? Ett långhårigt “popsnöre”, en med förnamnet Ali, en med bruna ögon, en med krulligt hår, en välklädd dam/herre vilken på oklara grunder misstänks som potentiell piratkopierare? Hur lång tid tar en genomgång av dessa medhavda elektroniska verktyg? Vem garanterar att inte ritningar, anteckningar, privata dokument & brev, e-post, affärskontrakt, marknadsundersökningar och strategier, forskning, pengatransaktioner mm som kan lagras i dessa medier inte kopieras av granskaren och nyttjas otillbörligt? Vem står för kostnader med fördröjda flyganslutningar, inställda möten etc som följd av en granskning och den tid det tar? Detta bara några exempel på vad som behöver belysas samt effekter därav.
    Erik Hammarström

    • Erin McDonough (The Bride) – Lara,Thank you so very much for creating such biuutefal, artistic, and unique memories for Erik and I to share for the rest of our lives together. We knew from the day we took our Engagement pictures with you, that you were the PERFECT photographer for our wedding. We were immediately comfortable working with you because you have such a strong vision for your pictures and the perfect plan to achieve the shots. In wedding planning there are so many decisions to be made, and having an experienced photographer, who knows what shots will leave us all breathless, was a major relief. After our Engagement pictures, we knew could follow your direction at our wedding and have pictures people want to publish in major magazines and blogs.If we could have a list for qualities we wanted in our photgrapher, you would have exceeded far beyond what was on that list. Everyone from our wedding continues to ask who you are, because everyone loved working with you and the end result is simply delicious! You and your husband will forever be a part of the Schiller family, because we have you to thank for capturing such exquisite moments in our life. When we start our family, will be flying back to Florida so you can take our family pictures. I could go on and on about how blessed we were to find you, but I think comments are supposed to be like a sentence! Thank you again Lara Rios! We look forward to seeing your pictures published because they deserve more than a frame in our home! You are an artist with a passion that is illuminated in all of your pictures!Thank you Thank you! Erin and Erik Schiller (The Bride and Groom)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s