ACTA: De facto-lagstiftning?

EU-rättsexperten Ulf Bernitz instämmer med dem som befarar att den slutna ACTA-processen i praktiken är en lagstiftningsprocess. När avtalet väl färdigställs och offentliggörs blir trycket på att Sverige ska ansluta sig enormt, både från upphovsrättsindustrin och från andra stater. Rätt tid att ställa krav på öppenhet är alltså nu medan förhandlingarna ännu pågår.

Den svenska regeringen varken bekräftar eller dementerar riktigheten i de uppgifter om ACTA-processen som har läckt ut på internet. EU-kommissionen har bekräftat att ett antal diskussionspapper finns tillgängliga på internet, även om dessa inte är att betrakta som utkast till avtalstext eller riktlinjer.

At a preliminary stage of the discussions about the idea of a future ACTA, some of the negotiating parties have submitted concept papers, to present their initial views of the project to other partners. Some of these concept papers have been circulated on the net or commented in the press and presented as “draft ACTA texts or negotiating guidelines”, which they are not.


ACTA Fact Sheet från EU-kommissionen, sid 4

Advertisements

4 thoughts on “ACTA: De facto-lagstiftning?

 1. Frågan är ju då om inte det som ACTA-förhandlingarna ska underkännas som underlag för någon form av lag

  ENBART PÅ GRUND AV ATT PROCESSEN INTE VARIT TRANSPARENT !

  Frågan om huruvida en lag framkommen på detta sätt är bra eller dålig bör inte ens diskuteras. Ett grundkrav när det gäller lagstiftning i en demokratisk stat är ju att processen vid tillkomsten varit fullständigt transparent. Vi ska kunna skärskåda alla delar i denna process! Kan vi inte detta så är DEFAULT= AVSLAG!

  ACTA avslås redan NU !
  (oavsett om vi känner innehållet eller inte)

 2. Eftersom Sverige kan stjälpa allt genom att rösta Nej, så borde Sverige resa krav på att rensa bort allt som skulle tvinga EU:s länder att stifta nya lagar. EU:s kulturhistoria sträcker sig långt bortom USA:s och då borde vi inte acceptera att de styr vår lagstiftning när det gäller patent- och upphovsrätt.

 3. Vill tacka dig för att du inspirerar mig att engagera mig när det gäller ett internet som förhåller sig neutralt i förhållande till olika särintressen. Tack vare tekniken kan en farmor 70+ skaffa sig information och följa vad som pågår både här hemma och i Bryssel samt tala om för folkets representanter hur en person med mina erfarenheter kan se på saken. Gillar också att du vågat stå på dig även om detta att vara regeringsduglig sätter demokratins friska växt ur spel och tvingat dig att avstå från att nyttja din röst, trots att du har laglig rätt att rösta efter ditt eget hjärta. Jag har läst din förklaring och förstår varför du valde att göra som du gjorde, men jag är fortfarande kritisk mot de ledare, som på detta sätt missbrukar sin makt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s