Pär Ström om internetfiltrering

I dag har jag lyssnat på ljudversionen av Pär Ströms skrift “Storebror tar fram munkavlen”.

Som vanligt när Pär Ström är i farten blir det intressant, angeläget, kunnigt och sakligt.

Skriften innehåller en besknivning av vad filtrering är och hur olika stater använder tekniken för att begränsa internet. Han räknar även upp de skäl för filtrering som ibland framförs – allt från blockering av politiskt material till blockering av pornografi och utländska spelsajter – och förklarar vad vi har att förlora på att ge oss ut på den vägen.

Somliga invänder mot att likställa filtrering med censur, men det är uppenbart att exempelvis IFPI:s krav på att blockera fildelningssajter strider mot censurförbudets anda.

Bland annat pekar Pär Ström på yttrandefrihetsgrundlagens första kapitel, tredje paragraf, tredje stycket:

Det får inte utan stöd i denna grundlag förekomma att myndigheter och andra allmänna organ på grund av innehållet i radioprogram och tekniska upptagningar förbjuder eller hindrar innehav eller användning av sådana tekniska hjälpmedel som behövs för att kunna ta emot radioprogram eller för att kunna uppfatta innehållet i tekniska upptagningar. Detsamma gäller förbud mot anläggande av trådnät för sändning av radioprogram. Lag (1998:1439).

Tanken bakom censurförbudet är att den som sprider olagligt material ska kunna ställas till svars i efterhand, men inte hindras från att yttra sig. Andra medborgare ska inte heller kunna hindras från att ta del av yttrandet genom att användningen av tekniska hjälpmedel förhindras. Andan i detta är klart oförenlig med upphovsrättsindustrins krav på att staten ska blockera webbplatser och stänga av internetanvändare.

Ström anser att det skydd för yttrande- och informationsfrihet som finns i grundlagen måste uppdateras. Den tekniska utvecklingen har löst upp gränserna mellan tv, film, radio, hemstereo och så vidare. Kanske är det dags för ett mer generellt skydd för det fria informationsflödet, som inte är formulerat i termer av tryckpressar och radiovågor?

Advertisements

5 thoughts on “Pär Ström om internetfiltrering

 1. Den nya tekniken betyder lika mycket, som när skoltvånget infördes. Att läsa och skriva, kom ut i var mans hand. Vad det innebar, för demokratins utveckling och utbredning går inte att värdera. Så det går inte att stoppa, hur mycket censurivrarna än vill det.

  Förvisso behöver lagar och regler uppdateras, men inte så som de görs nu. Drivs igenom av särintressen, där de demokratiska reglerna inte efterlevs.
  Förfarandet med en remissgång, måste förstärkas och en författningsdomstol är nödvändig.
  Därtill måste ett mer transparent förfarande införas, där det inte går att smyga undan dokument.

  Det behövs inte något komplicerat, mastodont-styrdokument. Tvärt om, så ska det vara synnerligen kortfattat och lettläst. Hur länge har inte, de tio budorden stått sig?
  Ett fåtal allmängiltiga punkter, är mer än nog. Både EU och FN, har redan skrivningarna.

 2. Huh, funkande din ljudbok?

  Texten bra, men ljudboks versionen jag laddade ner var horribelt ihop klippt, vilket var synd, eftersom han låter som en sagogubbe. :-()

 3. Ljudboken fungerade. Jag tänkte inte på att den skulle vara ihopklippt på något konstigt sätt, men det var ju ingen avancerad produktion. Uppläst rätt upp och ner.

 4. Pingback: Jens O. » Blog Archive » Vill vi ha ett kabel-tv-Internet?

 5. Pingback: Bloggcensur föreslås i Italien « Christian Engström (pp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s