ACTA: Svar till EU-kommissionen

I dag svarar jag, Erik Josefsson, Erik Laakso och Erik Hultin på EU-kommissionens uttalande om ACTA-processen.

Den uppfattning som EU-kommissionen uttrycker i sitt faktablad om Acta, att det är naturligt att undanhålla förhandlingar av ekonomisk betydelse från allmän insyn, ligger mycket långt från den offentlighet som vi i Sverige är vana vid.

Om vi i svensk lagstiftningsprocess tillämpade EU-kommissionens principer skulle utredningar, propositioner och riksdagsbetänkanden hållas hemliga till dess att lagstiftningen är färdigförhandlad och beslutad.

SvD Brännpunkt

Jonas Morian kommenterar.

I en annan del av SvD försäkrar Antipiratbyråns Henrik Pontén att han har metoder för att jaga fildelare som använder OneSwarm.

Advertisements

3 thoughts on “ACTA: Svar till EU-kommissionen

 1. Pingback: Jens O. » Blog Archive » Det demokratiska sönderfallet, belyses bättre i bloggosfären

 2. ACTA hotar även upphovsrätten. I jakten på piratkopierade rolexklockor, jeans och annat som resenärerna kan ha med sig i bagaget, så finns det stor risk att tullmyndigheterna får tillgång till opublicerade manuskript, företagshemligheter och annat som resenärerna bär med sig helt lagligt.

  Ett verk som inte har offentliggjorts får inte kopieras alls av utomstående, inte ens för privat bruk. Följden av att tullen läser av allting som finns i medhavda USB-minnen, MP3-spelare och liknande kan bli att myndigheterna blir sittande med olovliga kopior av verk vilkas upphovsmän inte säkert kan identifieras, eftersom verken inte står på förlagens utgivningslistor än.

  När upphovsmannen en gång förlorat kontrollen över dessa kopior, då riskerar de att spridas på den svarta marknaden, men de kan innehålla material som upphovsmannen velat stryka eller ändra på före publicering. Därmed sätts hans ideella rättigheter på spel; se 3 § andra stycket upphovsrättslagen:

  Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

  USA erkänner dock inte den ideella upphovsrätten, och det är bara 30 år sedan som registreringsförfarandet slopades och även opublicerade verk tillerkändes upphovsrätt enligt amerikansk lag. Kan det vara därför som ACTA har accepterats av amerikanska politiker; de inser kanske inte att även okända verk åtnjuter skydd? Att tullen gör sig en extra kopia av ett musikalbum som redan utkommit i en miljon exemplar gör ju inte så mycket, men före publicering är denna extra kopia kanske den enda kopian.

  Jag tycker spontant att upphovsmännens rättigheter borde väga tyngre än konsumenternas intresse av att slippa förfalskade märkesjeans. De senare kan man ge sig på i efterhand när försäljningen av dem är ett faktum; man behöver inte fånga in precis allting redan vid gränsen. Upphovsmännens organisationer borde uppmärksamma det här och kräva att informationsbärare av olika slag (både analoga och digitala) undantas från tullens granskningsbefogenheter, samt att kopiering av dem i allmänt, brottsförebyggande syfte inte tillåts.

  På samma sätt hotas meddelarskyddet genom att den som har med sig information att överlämna till en journalist för publicering i en tidning riskerar att få informationen genomläst av tullen. Det är egentligen samma sak som att slippa stå som upphovsman till något man inte tycker blev tillräckligt bra, men manuskriptet skyddas av skilda orsaker enligt två olika lagar.

 3. @Anders Andersson

  Det var mycket bra och annorlunda tänk om ACTA.

  Skicka detta gärna till de politiker och beslutsfattare som är engagerade i detta. Det är aldrig fel att komma till insikt, och inse att man inte har haft insikten.

  Jag hoppas också att Karl Sigfrid instämmer och för Anders Andersson’s eminenta tänk vidare. :-=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s