Bodström: Kortare datalagring seger för Hells Angels

Alliansen har kommit överens om att trafikdatauppgifter ska lagras i sex månader. Det är den kortaste lagringstid som EU:s datalagringsdirektiv tillåter.

SvD:s slutsats – att moderaterna har backat – stämmer inte. Moderaterna har aldrig tagit ställning för något annat än sex månaders lagring, även om enskilda riksdagsledamöter har uttalat sig på ett sätt som kan tolkas annorlunda.

Det är inte bara lagringstiden som är intressant, utan också villkoren som måste uppfyllas för att trafikdata ska lämnas ut. Det måste röra sig om allvarlig brottslighet, och endast myndigheter bör kunna få tillgång till uppgifterna efter domstolsbeslut.

Det är ännu inte klargjort hur datalagringsdirektivet förhåller sig till IPRED. En leverantör kan i dag radera alla uppgifter om vilken abonnent som har använt vilket IP-nummer. Det är inte längre tillåtet när datalagringsdirektivet träder i kraft. Då uppstår en fråga som jag tidigare ställde till justitieministern:

Hur avser justitieministern att garantera att identiteten bakom en viss ip-adress, i de fall då denna information är lagrad enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, inte kan utlämnas till privata upphovsrättsinnehavare?

Riksdagen

Thomas Bodström anser inte att sex månaders lagring av vem vi ringer och vem vi mailar är tillräckligt långtgående. Men det är egentligen inga problem, tycker han. När han har makten kan han enkelt förlänga lagringstiden.

Sex månader är helt acceptabelt. Det blir en liten fördel för Hells Angels och en liten försämring för brottsoffer. Men vi ska inte överdriva effekten, och behöver vi förlänga det ytterligare är det enkelt när lagen väl finns på plats, säger Bodström till SvD.se.

Advertisements

18 thoughts on “Bodström: Kortare datalagring seger för Hells Angels

 1. Pingback: projO’s blog » Blog Archive » Inget hymmel om datalagring

 2. “Alliansen har kommit överens om att trafikdatauppgifter ska lagras i sex månader. Det är den kortaste lagringstid som EU:s datalagringsdirektiv tillåter.”

  HAR VI DIKTATUR I SVERIGE?

  Sedan går länken “kommit överens” — Till SVENSKA DAGBLADET?!?!?

  Jag trodde att du visste mer än vad du fick läsa i en tidning?!?

  Men visst – DU ÄR JU BARA RIKSDAGSMAN – I MODERATA SAMLINGSPARTIET…

  Då förväntas du kanske att inhämta uppgifter om vad du SKA rösta på via tidningar?

  En gång till:
  HAR VI DIKTATUR I SVERIGE?

  (Ber om ursäkt för den polemiska tonen – men hur fan ska jag uttrycka min frustration?)

 3. Hur menar Bodström att HA ska påverkas av fotspårslagen? Den är till för att bråka med ‘Svensson’. HA och liknande kör sannolikt med kontantkort i mobilen och proxytjänster ut mot nätet.

  En intressant utveckling vore ju om man förbjöd kontantkort, vilket skulle skapa en renässans för rån av mobiler, vidareutvecklade med hot om hembesök om man anmäler mobilen stulen alltför snabbt.

 4. @Hans J

  Jag har diskuterat frågan internt, och i de diskussionerna klargjort att jag inte vill se en längre lagringstid än sex månader. Att det skulle landa på detta sätt har länge varit tydlig.

  Jag förstår inte riktigt problemet med att jag länkar till information i SvD. Jag kan inte rimligen länka till de muntliga diskussioner som jag har haft med moderata kollegor på regeringskansliet.

 5. Karl Sigfrid,
  En sak som inte uppmärksammats är att trafikuppgifter visst kan lämnas ut utan domstolstillstånd. Det räcker med beslut hos polisen. Det handlar om 6 kap. 22 § första stycket tredje punkten lagen om elektronisk kommunikation. Se även SOU 2007:76 sid. 223.

  Det verkar som många går i tron att det krävs ett domstolstillstånd. Det gjorde jag tidigare. Så är inte fallet.

  Det finns ett förslag om att ändra 6:22 1 st 3 p LEK (polismetodutredningen) men där kvarstår en möjlighet för polisen att få ut trafikuppgifter i underrättelseverksamhet utan krav på domstolbeslut. Det liknar den problematik som jag försökt uppmärksamma beträffande “FRA-lagen”. Här finns en av de större utmaningarna som ni i riksdagen behöver fundera över.

 6. @karlsigfrid:

  Vad jag menade var att “alliansen” fick “komma överens” om vad som helst. Det är ändå i riksdagens kammare det slutligen avgörs.

  Att du länkar till SvD är i sig naturligtvis OK. Jag fick dock en känsla av att “alliansen” kommer överens internt (dvs främst partiledarna) och sedan meddelas folket, och oppositionen, det kommande riksdagsbeslutet via tidningar.

  Jag efterlyser alltså en öppenhet i dessa diskussioner. Visserligen så måste kanske politiken alltid ha ett visst mått av “taskspel” och “intriger”. Vi får ändå komma ihåg att det finns politiska system som är enormt “effektiva” utan att det där finns mycket spår av demokrati, om det är hastighet och effektivitet som eftersträvas. Vi bör alltså vara väldigt försiktiga.

  Jag vill se mindre av “kommandoriksdag” och mer utrymme för individer (som t ex du) där.

 7. Pingback: Max Andersson: Regeringen börjar backa om datalagring

 8. Ja; alla som inte vill ha dessa övervakningslagar är förmodligen medlemmar i Hells Angels. Eller åtminstone hangarounds. I smyg.
  När får förresten Antipiratbyrån sina lädervästar?

 9. Hoppas att ni kan säkerställa att data inte lämnas ut annat än vid misstanke om grov kriminalitet. Visserligen är jag ganska orolig för ändamålsglidning (och Bodström lugnar ju inte precis), men det vore bra om man i nuläget i varje fall kunna bedriva en effektiv skademinimering.

 10. Vore intressant att höra ett svar ang. Marks kommentar ang kopplingen till LEK (polismetodutredningen).

  Vad jag förstår så kommer alltså polisen få tillgång till det data som datalagringsdirektivet kräver att operatörerna lagrar och detta utan domstolsinblandning. Det medför att bara HA har tummen i ögat på EN polis så kan dom enkelt få ut mycket intressant information från våra operatörer i framtiden… Skulle tro att om det är sant så skulle HA tjäna på att data lagras så länge det bara går, det blir en guldgruva för dom och andra starka kriminella organisationer.

 11. Conny,
  Tanken är att det ska finnas en stark efterhandskontroll som går igenom vad enskilda poliser begärt ut från operatörerna. På sådant sätt ska man förenygga risken för den typ av missbruk som du pekar på. Jag förutsätter att alla beställningar från operatörerna och sökningar i polisens egna databaser loggas. Efterhandskontrollen kan både skötas internt av den aktuella polismyndigheten eller externt av SIN (säkerhets- och integritetsskyddsnämnden). Jag tror det är så man har tänkt.

 12. Mark Klamberg och Conny T,

  Nu var det ett tag sedan jag tittade på polismetodutredningen, men jag har för mig att polisen enligt förslaget ska gå via domstol för att få ut trafikuppgifter. Kanske med undantag av uppgifter som begärs ut inom underrättelseverksamheten.

  I dag, utan polismetodutredningens förslag, kan polisen begära ut trafikuppgifter utan domstolsbeslut i normalfallet.

  Det bästa vore om riksdagen i samband med att datalagringsdirektivet genomförs ställer upp de exakta villkoren som ska gälla för utlämning av uppgifterna. I utredningen hänvisas bara till redan existerande lagar som reglerar utlämnande.

 13. Pingback: Datalagringsdirektivet: Ändamålsglidningen är här!

 14. Pingback: Ett rätt hos Mona Sahlin – ett fel hos Stasi Bodström | El Rubio Talar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s