Inget nytt kryphål

P3 Nyheter har upptäckt att Bahnhof inte systematiskt loggar tilldelningen av IP-adresser. “Nytt kryphål i IPRED-lagen” sätter de som rubrik, och antyder att Bahnhof utnyttjar en lucka i lagen som förbisetts av lagstiftaren. Så är det inte.

Jag diskuterade just den här frågan med Jon Karlung när IPRED-propositionen ännu inte var skriven, och ställde en skriftlig fråga till justitieministern om datalagringsdirektivet där jag påpekade att loggning av ip-tilldelning i dag är frivillig.

Att lagra uppgifter om abonnenters ip-adresser är i dag, i den mån det tillåts, frivilligt för en Internetleverantör. Med datalagringsdirektivet införs ett krav på att dessa uppgifter lagras under en viss tid.

Själva frågan var:

Hur avser justitieministern att garantera att identiteten bakom en viss ip-adress, i de fall då denna information är lagrad enbart i syfte att bekämpa grov brottslighet, inte kan utlämnas till privata upphovsrättsinnehavare?

Min hänvisning till grov brottslighet har sin bakgrund i att datalagringsdirektivets uttalade syfte är att ge statliga myndigheter tillgång till information om terrorism och andra grova brott. Syftet är inte att den lagrade informationen ska kunna användas till allt möjligt och lämnas ut till vem som helst.

Osäkerheten kring om datalagringsdirektivet kommer tvinga Bahnhof att lämna ut ip-uppgifter till upphovsrättsindustrin kvarstår än i dag.

Opassande SvD

Advertisements

9 thoughts on “Inget nytt kryphål

 1. Beatrice Ask skriver i sitt svar: “Utredningen föreslår att trafikuppgifterna ska lagras av tele- och Internetoperatörerna och att lagrade uppgifter endast ska få lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter i samband med utredning av misstanke om brott.”

  Så vitt jag kan se nämns inget om att endast grova brott ska resultera i utlämnande av uppgifter. Är det fråga om ytterliggare en överimplementering av ett EU-direktiv med anledning av att “vi måste”?

 2. Står ingenstans att privata instanser ska få tillgång till data enligt datalagringsdirektivet heller, så IPRED kan inte tvinga fram utlämnanade av sådana uppgifter.

 3. Pelle,

  Det står inte att de ska få tillgång, inte heller att de inte ska få tillgång. Utredningen om datalagringsdirektivet fastslår inte vilka regler som gäller för utlämnande utan hänvisar enbart till existerande lagar som anger när uppgifter får lämnas ut (lagen om elektronisk kommunikation och lagen om hemlig teleavlyssning).

  Läget är därför ganska förvirrande.

 4. Pingback: Bahnhof visar hur meningslös Ipredlagen är | Kulturbloggen

 5. Som vanligt mycket klarsynt, Karl! :)

  Också SVT intervjuar Karlung. Han slår verkligen huvudet på spiken:

  Och om andra operatörer skulle följa Bahnhofs exempel blir lagen helt utan verkan.

  – Ja då blir den nya lagen verkningslös. Och då får lagstiftarna kliva fram och säga att vi vill ha datalagring, inte för att sätta fast terrorister, utan för att vi vill hjälpa skivbolag och filmindustri att jaga fildelare, säger Karlung. (<a href=”http://svt.se/2.22620/1.1520453/bahnhof_forstor_ipreduppgifter?lid=puff_1520494&lpos=rubrik” länk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s