Obama: Strike Two

Obama gick till val på ett budskap om öppenhet i statsförvaltningen. Som nyvald president upprepade han att han skulle göra upp med den hemlighetskultur som präglade Bush-administrationen.

Efter ett par månader som president avlslog han en begäran om att ACTA-dokument skulle offentliggöras, med hänvisning till nationens säkerhet.

En snäll tolkning vore att Obama-administrationen ännu inte hunnit ompröva Bush:s hemlighetspolicy och att avslagsbeslutet fattades slentrianmässigt. Nu redovisar dock tankesmedjan Cato Institute – där jag för övrigt praktikarbetade för några år sedan – uppgifter om att Obama även i fler avseenden har misslyckats med att hålla sitt löfte om ökad öppenhet.

Ett inslag i Obamas öppenhetspolicy skulle vara att posta alla lagförslag som antagits av kongressen på Vita husets hemsida, och där skulle de finnas tillgängliga för allmänheten i minst fem dagar innan presidenten satte sin signatur på dem. Ett syfte med att posta lagar på detta sätt är att sista minuten-tillägg om subventioner och regleringar som gynnar enskilda kongressledamöters bidragsgivare hinner exponeras, vilket i sin tur kan förväntas minska denna typ av korruption.

Men enligt Cato Institutes Jim Harper har Obamas löfte inte infriats. Av elva lagar som presidenten signerat var det möjligen en som postades offentligt på Vita husets hemsida fem dagar före undertecknandet.

Advertisements

2 thoughts on “Obama: Strike Two

  1. Sedan är det ju tydligen också så att de använder rätt omoderna datorer och kringteknik i Vita Huset av säkerhetsskäl vilket har försvårat arbetet med webben som Obamas team hade planerat.

    Men visst har du rätt. Man får väl hoppas att Obama infriar sina löften om öppenhet så fort som möjligt.

  2. “Öppenhetspolicyn” har att göra med ett lagförslag som antogs efter 99 om digital öppenhet, dvs att via digitala media få tillgång till _allt_. Men att göra allt tillgängligt har blivit för jobbigt, och för kostsamt (hur nu det kan vara särskilt kostsamt att via minimum wages få personer att skanna in papper, samtidigt som kostnaderna för digital lagring minskar varje år.) Därav antogs det att allt inte behövde sparas, dvs allt som kan klassas och definieras som överflödigt behöver inte spara, ty man måste ju spara på hårddiskutrymmet. Man ska nog inte glömma att allting byråkratiskt och administrativt är en kostsam vagel i ögat på ett land som ligger i krig, förvisso. Men det mesta handlar ändock om att slippa behöva “publicera” obekväma dokument … folk kan ju få för sig att USA är ännu sämre än dom är typ, dvs det handlar i slutänden om anseende vilket blir paradoxalt när det gäller USA trots allt, ja menar dom vägrade ju frisera mordstatistiken för Florida trots risken att som turist bli mördad i Florida, typ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s