Tillägg 138: Regeringen borde lyssna på Hökmark

Gunnar Hökmark bekräftar att diskussionerna om telekompaketet inkluderar frågan om reglering av innehåll på internet. Våra moderata företrädare i parlamentet har länge arbetat för tillägg 138 – som går ut på att ingen ska stängas av från nätet utan rättslig prövning – och mot franska tillägg som går ut på motsatsen.

I parlamentet har majoriteten gått på rätt linje, medan delar av ministerrådet stretar emot.

Nu har frågan varit uppe till förhandlingar mellan rådet och parlamentet med några skiljaktiga uppfattningar. Dels har det från fransk sida förts fram krav på att operatörer ska åläggas ett konsumentansvar att stänga av användare, dels har ett antal andra medlemsstater varit negativa på grund av att man ansett att en EU uppfattning om hur enskilda myndigheter ska agera strider mot subsidiariteten och ligger utom EU-kompetensen.

Gunnar Hökmark

Liksom de moderata parlamentarikerna står regeringen för rätt uppfattning i sak. EU ska inte tvinga internetoperatörer att stänga av någon från nätet. Men regeringen anser att tillägg 138 vidgar EU:s mandat till att omfatta rättsfrågor som bör vara nationella. Om vi etablerar att EU har mandat att säga nej till avstängning har EU även mandat att säga ja till avstängning, och då är det bättre att vi i Sverige hävdar vår självbestämmanderätt.

Jag har förståelse för båda strategierna, men tror att de svenska parlamentarikerna har landat mest rätt. Frankrike och andra internetskeptiska krafter kommer inte att respektera Sveriges rätt att fatta självständiga beslut i frågan oavsett vad vi nu säger om tillägg 138. Frågan om three strikes ligger redan på EU:s agenda, och givet det bör vi på EU-nivå arbeta fram spärrar mot avstängning.

MinaModerataKarameller SvD

Advertisements

6 thoughts on “Tillägg 138: Regeringen borde lyssna på Hökmark

 1. Din tolkning låter sund. Båda strategierna är förståliga, men att säkra rättigheterna är nog det som fungerar bäst. Den ena anledningen är att Frankrike inte skulle acceptera om vi stod utanför restriktiva lagar (medan det inte skulle förvåna mig om de själva skulle sätta sig på tvären mot rättigheterna). Den andra är att vi naturligvis, likt med IPRED, skulle välja den mest restriktiva föreslagna modellen på hemmaplan.

  Tack för att du står upp för rättigheterna på internet!

 2. Pingback: Jens O. » Blog Archive » Skall vi få mänskliga fri- och rättigeter på nätet, som vi har i övrigt?

 3. Det där sättet att resonera är ju nonsens i den här frågan som är just sådana saker som EU ska syssla med då Internet är gränslöst och man kan därför inte ha nationella lagstiftningar om det enbart utan principfrågan måste ju alla vara eniga om – inga Berlinmurar på nätet och ingen avstängning utan domstolsbeslut.

 4. Jag håller helt med vad neokrati säger. Tillgång till internet är så rotat i vår civilisation att vår frihet där lagmässigt måste värnas om, lika väl som våra andra rätter att uttrycka oss, i skrift och språk.

  http://christianengstrom.wordpress.com/2009/03/30/grundlagen-ska-galla-aven-pa-internet/ <—- intressant läsning i frågan om internet och lagar.

  Bestämmande i såna här frågor borde låtas vara på nationell nivå. Ju mer vi utökar EU’s inflytande över oss, desto mer bäddar vi för att ge bort landet, bit för bit, till politiker på EU-nivå som inte sätter sig in i vår nationella situation, för att de har sitt eget land att bry sig om, sina egna intressen att kämpa för. Detta skulle i det långa loppet leda till att vi blir tvungna att föra en politik som inte är folkets politik längre. Inte direkt den demokrati vi hade tänkt oss.

 5. Varje gång jag ser en formulering likt denna…

  “arbetat för tillägg 138 – som går ut på att ingen ska stängas av från nätet utan rättslig prövning – och mot franska tillägg som går ut på motsatsen.”

  …tänker jag en och samma sak. Nämligen att visst, självklart skall ingen få sin internetförbindelse godtyckligt kapad, men jag frågar mig om det finns länder i Europa där man tillämpar så pass udda brottspåföljder som att stänga av någons rätt att kommunicera. Frihetsberövande likväl som bötesstraff är mig veterligt de vanligaste påföljderna i svenska brottsbalken, visst finns det även andra former av straff men avskuren kommunikation som sådan tycks mig som en mycket främmande straffsats.

  Således, självklart skall det inte vara ok att godtyckligt stänga av människors internetförbindelse och detta måste vi tydligen arbeta med att poängtera i EU-lagstiftningen (helt otroligt). Samtidigt som man gör det tycker iaf jag dock att man var gång frågan är uppe också måste understryka det absurda i internetavstängning såsom straffsats.

  Men man kanske inte skall förvånas, skampålestraffet har ju i Sverige återinförts i och med IPRED-lagen. Måhända står fler medeltida straff på kö att återinföras, såsom kanske spöstraff, stympning eller stening. I så fall lär dessa straff sannolikt börja tillämpas för de allra allvarligaste av alla brott, dvs upphovsrättsbrott.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s