138an: Låt oss vara konstruktiva

Hökmark summerar läget för telekompaketet:

I kväll har vi i industriutskottet röstat ja till det förhandlade telekompaketet som är färdigt just utom i den fråga som berör den gamla 138:an. Eftersom rådet förslag till kompromiss inte var tillräckligt tydlig eller stark röstade vi på denna punkt för den gamla 138:an.

Förhoppningsvis blir denna fråga klar till i maj med de krav som jag och parlamentet ställer. Jag själv tycker, som jag skrivit åtskilliga gånger likadant som tidigare, och vill se samma resultat som då, även om det inte behöver vara exakt samma ordalydelse.

I sitt veckobrev Frihetens värden utvecklar Hökmark vad han menar med att ordalydelsen inte behöver bevaras:

Det är utomordentligt lätt för rådet att föreslå eller acceptera formuleringar som inte på något sätt strider mot subsidiaritetsprincipen eller EU-kompetens och klargöra det som är syftet med 138/46 och det kommer i vilket fall som helst bli nödvändigt.

Detta vore en mycket bra kompromiss. Näringsdepartementet har en poäng i att vi inte ska ge EU mandat att reglera den här sortens frågor. Oavsett vad man tycker om three strikes-lagar är det rimligt att Frankrike utformar sitt regelverk för internet och att vi i Sverige är fria att utforma vårt.

En konstruktiv kompromiss vore därför att skriva om 138:an så att tillägget slår fast att inga EU-regleringar ska tolkas som krav på medlemsländerna att stänga av internetanvändare. Då handlar det om att EU reglerar sig självt och inte om att EU reglerar medlemsländerna.

Advertisements

25 thoughts on “138an: Låt oss vara konstruktiva

 1. Trams, om du ursäktar uttrycket. Ska inte EU stå upp för sina medborgares rättigheter, oavsett vilket land de råkar bo i, på grund av subsidiaritetsprincipen?

  Nej, EU borde STÅ UPP för rätten att delta i samhällsdebatten på internet.

 2. Jag håller inte alls med. Frankrike är en del av internetinfrastrukturen. Fransmän är också människor. Internet byggs av människor och människors möljighet att koppla ihop sig och kommunicera och utbyta ideer, kunskap och kultur.

  Stänger Frankrike av sina medborgare från internet, så minskar internet för oss alla. Dessutom, vad ska vi vara med i EU för om inte för att stoppa sådana dumheter?

  Vad hände med solidariteten med fransmännen?

 3. “Frankrike utformar sitt regelverk för internet och att vi i Sverige är fria att utforma vårt.”
  Nej: Detta skulle vara att rycka undan mattan under fötterna på det franska motståndet. De tillmäter 138 en enorm betydelse – vilket inte minst visas av Sarkozys smått fixerade lobbande för att få bort den.
  Fransmännen förlitar sig på att EU som sista instans kan stoppa de värsta inrikespolitiska avarterna. Vi kan inte lämna dem i klorna på politiker som är galnare än våra egna.

 4. Hmm, är det inte lite elakt att inte hjälpa fransmännen? Det är väl inte deras fel att de har fått en president som de inte förtjänar, eller ja.. hmm, det kan ju diskuteras.

 5. Håller med tidigare talare. EU har illa nog rykte som det håll från vilket många repressiva lagar kommer. Använd nu EU istället till att hindra några repressiva lagar för en gångs skull och unionens popularitet lär öka.

 6. Jag håller delvis med dig, Karl. EU borde låta den typen av beslut tas av medlemsländerna istället för av EU, samtidigt så ser vi ju att EU beslutar väldigt mycket för medlemsländerna redan som det är, så varför skulle EU inte kunna besluta om att alla medborgare i EU har rätt till ett fritt och demokratiskt internet?

  Sarkozy skulle inte tveka att ändra hela EUs grundlag bara för tillmötesgå upphovsrättsindustrin.

 7. Skönt att någon vill vara konstruktiv i denna diskussion. Visst blir det lite tråkigare att skriva indignerade blogginlägg då, men det ger kanske i stället en bättre fungerande marknad.

 8. Jag anser inte att det är konstruktivt att inskränka människors fri- och rättigheter i syfte att _istället_ få en bättre fungerande marknad.

 9. Moderaterna som parti har ju tyvärr blivit svenska mästare när det gäller att kompromissa bort friheten på internet, men jag är förvånad över att de har lyckats snärja dig också, Karl.

 10. Ja, någon borde våga vara som Kina och förbjuda folk från att ta del av information. Bra att vi har sånna som dig som vill att vi ska jobba mot sånna hemskheter som Internet.

 11. Christian, detta är en fråga av många och vad gäller de flesta har Karl visat att han går att prata med, res inte murar på en gång.

  Karl, internet känner inga landsgränser förutom de som påtvingats det, låt oss motverka de försök som inskränker dess suveränitet.

 12. WTF! 138:an är en av de viktigaste delarna och du lägger dig!? Ni har tillåtit EU att reglera en massa andra vansinnigheter som t ex IPRED, men när det gäller värnandet av personlig integritet och fundamentala medborgliga rättigheter, så lägger ni er platt!

  Shame on you!

 13. 138, 107, 08, 182, 5882, 293, IPRUD, ACNE, LOBBY…

  Hur vore det om sveriges EU-parlamentariker kunde översätta alla dessa obegripliga nummer och förkortningar till begriplig svenska. Normalt sett sköter pressen detta, men eftersom få medborgare är intresserade säljer det inte lösnummer. Mitt förslag är därför att EU-parlametnarikerna börjar prata så att folk förstår.

  Hälsningar
  Martin

  För övrigt, jag har alltid röstat på M men i år och nästa årmåste det bli PP.

 14. EU-kramarna i kommentarstråden får ursäkta, men jag ser det som mitt uppdrag att så långt som möjligt säkra yttrande- och informationsfriheten i Sverige. Eftersom vi har en jämförelsevis stark yttrandefrihetstradition har på längre sikt allt att förlora på att EU, eller andra internationella organisationer, harmoniserar regelverket.

  En anledning till att internet är förhållandevis fritt i dag är att enskilda länder har svårt att reglera ett gränsöverskridande nät. Nationella regleringar är lätta att gå runt genom att förlägga verksamhet i mer liberalt sinnade länder.

  Internationella organisationer har större möjligheter att införa internetregleringar som får verklig effekt och därmed åsamkar stor skada. Därför är nationellt självbestämmande i det här fallet att föredra.

  Jämför med skatteområdet. Sverige skulle möjligen på kortsikt få sänkta skattenivåer om EU harmoniserade skatterna. Men den långsiktiga konsekvensen blir att skattekonkurrensen mellan länderna försvinner, och att skattenivåerna ökar.

 15. Karl,

  en kollega formulerade det så här: “En konstruktiv kompromiss vore att skriva så Frankrike får utforma sina egna mänskliga rättigheter, och Sverige är fria att utforma våra.”

  Allt i den fria konkurrensens namn. Jag är helt för att EU inte ska detaljreglera, men detta är ju just inte detaljreglering utan handlar om grundläggande rättigheter. Och där trodde jag faktiskt EU hade ambitioner.

  Hur kan det komma sig att fildelarjakt à la IPRED inte är något länderna själva ska bestämma om, men när det plötligt rör medborgerliga rättigheter så måsta man vara så himla försiktig så att man inte ger sig in och begränsar ländernas och industriernas möjligheter att inkränka på dem?

 16. Vi lever i ett gemensamt EU, på både gott och ont. Det går numera inte att särskilja nationsgränser och lagstiftning, när ländernas lagstiftningar skall harmoniseras.
  Det medför att det som införs i Frankrike, även kommer att beröra oss.
  De olika nationerna inom EU, är just inom EU. Det blir därmed lite svårt, att stå utanför.
  Det var en av anledningarna, till att Frankrike försöke EU-reglera in HADOPI, när det blev stop i Nationalförsamlingen.

 17. Jag håller med dig Karl, trots att jag är Piratpartist. Christian får dock min röst ändå. Trots att han är fel ute…

 18. Det handlar inte om EU-kramande, utan om att fundamentala principer skall gälla även på Internet. Det vill säga: inga sanktioner skall kunna utdömas utanför det juridiska systemet, inom vilket den anklagade anses oskyldig tills motsatsen bevisats, den anklagade har rätt till ett försvar och vissa beviskrav måste uppfyllas. Detta förfaringssätt är praxis sedan hundratals år i västliga demokratier och kan alltså inte plötsligt överlämnas till det “nationella självbestämmandet” – bara för att det råkar handla om Nätet.

 19. Det här handlar väl inte om för eller mot EU? Jag tror det är så lätt som påbud kontra förbud, eller reglering kontra garantier.

  Om EU beslutar att man *inte* ska få fildela är det att reglera och förbjuda. Det borde vara upp till varje land på sin höjd att besluta om.

  Men att EU vill garantera gundläggande fri- och rättigheter genom ett positivt tillägg som påbjuder en miniminivå av rättighetsskydd utom i fall som går till en rättsäker prövning i domstol, hur kan man vara emot det?

  Precis som Mikael säger, så är vi alla glada om EU garanterar mänskliga rättigheter. Precis som när FN gör ett försök. Ingen är arg på FN för att de försöker skriva mänskliga rättigheter oss på vår kollektiva näsa.

  Att säga att varje land borde själva få bestämma över de mänskliga rättigheterna blir precis så tokigt som Mikael visar genom att citera sin kollega.

  Jag skriver detta i hopp om dialog och för att ge stöd åt dig Karl. Inte i affekt eller polemik. Det är nämligen upp till varje kommentatör hur polemisk denne ska vara, men netiketten påbjuder på sitt etatistiska maner att vi alla bör vara sansade och inte skriva i vredesmod.

  Hoppas du kan ta detta som konstruktiv kritik!

 20. Karl: Jag har hållit tyst några dagar då jag har varit i behov av att tänka efter. Jag har slitits mellan de argument, som talar för att Gunnar Hökmark har rätt och alla dom, som argumenterar för att det är nu eller aldrig, som vi måste kräva respekt för medborgarnas fri- och rättigheter vid användning av den infrastruktur, som betyder så mycket för åsikts- och yttrandefrihet samt kunskapsbyggnad som internet. När jag nu landat handlar det om att jag tycker mig se att EU, sedan länge slagit in på den överstatliga vägen, och att det vore ett verkligt svek mot Europatanken att lägga sig platt, när det mest fundamentala står på spel. Jag förstår att du, som varit i hetluften tidigare, vill vara konstruktiv; vem vill inte vara det!? Det handlar uppenbart om att försöka rädda Sarkozys ansikte, utan att förändra innehållet i 138:an i sak. Det är naturligtvis en svår uppgift, men om valet står mellan det ena och det andra, då är Sarkozys ansikte det minst viktiga.

 21. Självklart är det en mänsklig rättighet att hårda straff likt avstängning från internet inte kan delas ut med mindre än domstolsprövning. Å andra sidan skulle man väl också kunna hävda att rätten till abort är en mänsklig rättighet.

  Frågan är ju om de mänskliga rättigheter som är kontroversiella i vissa EU-länder ska behandlas på EU-nivå. Normalt sett skulle jag nog faktiskt sagt nej. Det är riskabelt att besluta om saker på EU-nivå eftersom besluten också kan gå en själv emot. Skulle vi vilja att konservativa kristna i andra länder tillåts förbjuda abort i Sverige? Men enligt samma pragmatiska hållning så är det ju också viktigt att mota Olle i grind. När absurda direktiv såsom datalagringsdirektivet kan genomdrivas med hänvisning till att det är för den fria marknadens skull snarare än att ha att göra med brottsbekämpning, ja då blir man faktiskt litet osäker.

  Jag lutar nog ändå mot att det är bra att i detta fall stödja rättigheten att inte ingen ska kunna dömas utan domstolsprövning.

 22. I do not even know the way I stopped up right here, however I thought this put up
  used to be great. I do not recognize who you might be
  however definitely you’re going to a famous blogger for those who are not
  already. Cheers!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s