Utan byxor i Google Maps

Google har en kamerabil som åker runt och fotograferar gatuadresser. Med hjälp av bilderna kan de som använder Google Maps se hur en viss position på kartan ser ut i verkligheten.

Ibland finns det människor med på bilderna – utan byxor. Metro Teknik har samlat ihop bilder på människor som nog önskar att de hade befunnit sig någon annanstans när kamerabilen kom på oväntat besök.

Runt om i världen har folk försökt stoppa kamerabilarna med hänvisning till den personliga integriteten. Integritetsproblemet är dock försumbart i relation till de värden som Google Maps skapar.

I förslaget som lades fram av den svenska integritetsskyddskommittén förbjuds fotografering av människor som befinner sig i privata miljöer, men den som går på gatan får räkna med att bli fångad i ett fotografi. Rätten att dokumentera offentliga miljöer är en självklar del av yttrandefriheten.

Framtida varianter av tjänsten kan bli ett större dilemma. Det är ju inte otänkbart att någon kommer att vilja sätta upp kameror eller skicka upp satelliter som gör det möjligt att följa andras rörelsemönster i detalj.

Advertisements

2 thoughts on “Utan byxor i Google Maps

  1. Ja, det är samma frågeställning som när folk ropar på förbud mot “smygfotografering”, kameraförbud på stranden osv.. Det är ett feltänk som inte har sin grund i att värna sina medmänniskor, det har sin grund i rädsla för de egna fantasifostren. Visst, någon kan bli kränkt på riktigt och det har jag full respekt för, men då skall man, i synnerhet som lagstiftare, koncentrera sig på kränkningen, inte tekniken som för tillfället använts.

    När man attackerar en teknik, så kommer man ofelbart att slänga ut babyn med badvattnet eftersom all teknik likväl kan ha goda syften som dåliga. Bara för att något kan användas i elaka syften innebär att folk i gemen kommer att använda det så, det är att döma oskyldiga på förhand för saker den anklagade tänker sig. En “what if” politik istället för “what is”, en politik grundad på rädsla och farhågor. Mardrömmar är inte mer sanna än goda drömmar, men handlingarna och besluten man baserar på onda farhågor skiljer sig markant från de baserade på visioner om något gott. Rädda människor är farliga människor, i synnerhet de med makt eller vapen i hand. Att undvika allt som kan tänkas vara farligt eller otrevligt, men sällan är det, är ett sjukt undvikandebeteende med uteslutande negativa konsekvenser.

    Det är lite som med kriser i största allmänhet. Man lär sig inte hantera kriser genom att undvika dem, det är så man blir ännu sämre på att hantera dem nästa gång de inträffar. I detta specifika fall så tror jag faktiskt att vi har alla lagar som behövs, man får inte publicera bilder som kränker folk och det där med att i detalj följa andras rörelsemönster tror jag också redan är förbjudet, något den svenska staten bör ta sig en funderare kring med tanke på FRA, IPRED och Datalagringen. Det är ännu värre om staten gör det än om ett företag gör så, för staten har den ultimata makten att vara ond om den skulle få för sig det. De grundläggande fri- och rättigheterna har som huvudsyfte att skydda folk från den stat de lever under, inte andra personer, företag eller andra stater, sådant är sekundärt. I detta ingår oskyldighetspresumtionen, att jag skall betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad. Då kan man inte förutsätta något ont eller vilja att skada bara för att någon fotograferar. Men om Google skulle lägga ut bilder på någon i en prekär situation, då får de faktiskt ta bort bilden och ta en ny från platsen i fråga. Det ansvaret kan man kräva av dem redan idag, utan någon ny lagstiftning.

    Men om det dyker upp framtida dilemmor, eller dilemmor som räddhågset kan förutses, koncentrera er då på kränkningen av människan, inte tekniken som likväl har goda syften som vi också vill värna.

  2. Tja, det helt klart största problemet är ju om staten skulle börja filma sådant… Om företag gör det… hmm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s