IPRED: Kräv att din internetleverantör slutar lagra IP-nummer

När Bahnhof meddelade att de inte lagrar uppgifter om tilldelning av IP-adresser skrev Sveriges Radio att de hade hittat ett kryphål i IPRED-lagen. Nu skriver en rad tidningar att Tele 2, genom att följa Bahnhofs exempel, kringgår lagen. IFPI:s Peter Danowsky beskriver det som domstolstrots.

Att IFPIs advokat agerar oseriöst är kanske inte så förvånande, men att tidningarna beskriver internetleverantörernas agerande som civil olydnad är märkligt.

I sak är det klarlagt att internetleverantörerna inte har någon skyldighet att lagra tilldelning av IP-adresser.

De flesta bredbandsoperatörer sparar loggar som gör det möjligt att avgöra vilken kund som hade en viss ip-adress vid en viss tid. Men enligt Post- och Telestyrelsen står det företagen i princip fritt att låta bli. Därmed blir det i praktiken omöjligt att begära ut personuppgifter, vilket är precis vad lagen handlar om.

– Någon generell skyldighet att spara den här typen av uppgifter för alla abonnenter föreligger inte, säger Peder Cristvall, jurist på PTS.

Daniel Westman, doktorand i juridik vid Stockholms universitet, är inne på samma spår. De flesta operatörer vill kunna spara loggar för att utreda missbruk som utskick av skräppost eller överbelastningsattacker, säger han.

– Av det skälet har man tyckt att det behövs en viss lagring. Men rent rättsligt finns det inget krav på att lagra den här typen av information, säger han.

Computer Sweden

Jag har skickat ett mail till Bredbandsbolaget och bett dem att upphöra med lagringen av IP-nummer. Den som känner sig manad är välkommen att kopiera brevet och skicka det till sin internetleverantör.

Hej,

Jag vill som kund be er att framöver låta bli att lagra uppgifter om vilken IP-adress som jag blir tilldelad. Uppgifterna behöver inte lagras enligt lag, och andra internetleverantörer har redan beslutat att upphöra med lagringen.

Genom att ni lagrar mina IP-uppgifter kan jag inte använda ett öppet trådlöst nätverk utan att utsätta mig för risken att få min identitet utlämnad till upphovsrättsinnehavare. Detta eftersom jag inte kan kontrollera om andra gör sig skyldiga till olagliga upp- eller nedladdningar genom mitt abonnemang.

Ett kravbrev från en upphovsrättsinnehavare och en eventuell rättsprocess är en stor olägenhet även för den som inte har gjort något olagligt, och som kund kan man begära av sin internetleverantör att de vidtar lagliga åtgärder för att skydda sina kunders rätt till privat kommunikation.

Kopplingen mellan IP-nummer och en abonnents identitet är känslig information som bland annat kan användas för att kartlägga enskildas beteende och för att avslöja internetpseudonymer.

Advertisements

75 thoughts on “IPRED: Kräv att din internetleverantör slutar lagra IP-nummer

  1. Jag har precis skickat mail till bredbandsbolaget jag med. Hoppas att de tar till sig vad deras kunder tycker och agerar därefter.

  2. Jag skrev ett eget mail till Comhem. Tog inte upp detta med trådlösa nätverk, dels för att det säkert ändå bryter mot någon löjlig klausul i kundavtalet, dels för att det finns tillräckligt med rättsosäkerhet i lagen ändå för att ett förnuftigt företag inte ska spela med.

  3. Nu förstår jag inte att “IPRED-lagen” och
    Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation skulle stå i motsatsställning!!! IPRED-lagen stadgar att operatörerna kan beordras att lämna ut uppgifter. Lagen om elektronisk kommunikation stadgar att det inte ska finnas någonting att lämna ut!

    I Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation står :

    6 kap. Integritetsskydd

    Behandling av trafikuppgifter

    5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer
    eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat
    sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig
    enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de
    inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt
    meddelande, om de inte får sparas för sådan behandling som
    anges i 6 eller 13 §.

    6 § Trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering och
    betalning av avgifter för samtrafik får behandlas till dess att
    fordran är betald eller preskription inträtt och det inte
    längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen
    eller avgiften.

    13 § Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät
    eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst
    får

    1. på begäran av en abonnent temporärt åsidosätta skydd mot
    nummerpresentation för att kunna identifiera störande samtal
    samt lagra sådana uppgifter som identifierar den anropande
    abonnenten och hålla dem tillgängliga för abonnenten på
    begäran, samt

    2. för Polisen eller en regional alarmeringscentral som avses i
    lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
    alarmeringscentraler åsidosätta skydd mot nummerpresentation
    och tillhandahålla sådan organisation lokaliseringsuppgifter
    vid nödsamtal, utan samtycke eller trots vägran från abonnenten
    eller användaren.

    Jag var fullständig även om §13 inte är tillämplig på dessa fall. Trafikuppgifter… “skall utplånas eller avidentifieras när de
    inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande”

    Är det som Peter Danowsky sysslar med stämpling till brott? Operatörerna skall “utplåna eller avidentifiera”. Är Peter Danowsky inte läskunnig? Är det LAGTROTS eller stämpling till LAGTROTS som han sysslar med? Att en advokat kan uppföra sig så???

    Det är bara för operatörerna att sätta igång och radera!

    NU!!!

    Om operatörerna inte raderar kunduppgifter i enlighet med “Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation” så kanske de skulle utsättas för att få smaka på en polisanmälan?

    Om ett par av oss konsekvent polisanmäler alla de operatörer som inte följer denna lag:
    Telia, Com Hem, och andra så kanske vi kan få fason på detta avsiktiga förakt för svenska lagar!

    Piratpartiet behövs – prata med din granne!
    (Han som surfar på ditt “Ipredia”)

  4. “…men att tidningarna beskriver internetleverantörernas agerande som civil olydnad är märkligt…”

    Karl, är du verkligen så naiv, tror du verkligen att medierna i Sverige är neutrala…

    Medierna företag vet att kunskap är makt, så för att behålla makten, vägen framåt är att begränsa spridningen av kunskap.

    Media equals Bonnier, och deras enda intresse är att begränsa användningen av internet så mycket som möjligt, för att det inte ta affärer från sina egna.

    När kommer du till slut kommer att stå upp för dig själv (och för oss, anledningen att du får betalt varje månad!) Och ta konsekvenserna rakt framifrån och sluta vara en del av kränkningar av vår frihet, integritet, ändlösa moral-predikningar och personliga karriär byggnaden och berikning, att politiken har blivit?

  5. En del operatörer tilldelar sina kunder fasta IP-adresser. Hur funkar det då? Jag menar, de måste ju rimligtvis spara dessa uppgifter i sin kund-databas och där man kan enkelt se vem som har vilken IP-adress eftersom de är statiska och aldrig ändras. Någon som kan kommentera detta?

  6. Om en operatör tilldelar sina kunder fasta IP-adresser så behövs dessa ju för att kunna förmedla trafik…

    Om man har ett fast IP-nummer så får man nog antas ha samtyckt till att dessa hanteras av operatören.

  7. Jag har redan fått ett svar från BBB i en liknande fråga. Jag frågade om de verkligen sparade info om vilket IP-nummer jag använt när, och jag påpekade också att både PUL och lagen om elektronisk kommunikation uttryckligen *förbjuder* detta. BBB svarade (via en person på teknisk support(!)):

    “Hej tack för din e-post.

    Ja, vi sparar sådan information. Hur länge varierar beroende på uppkoppling och abonnemangsvillkor. Vi sparar information så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten, för fakturering och i den utsträckning vi är skyldiga enligt lag. Det regleras bland annat i bokföringslagen.”

    Bokföringslagen? Skulle den ha nåt att säga om IP-nummer och trafikdata?

    I sammanhanget är också följande svar från jurist på Datainspektyionen intressant (även om vi redan vet detta):
    “Internetleverantörer har möjlighet att lagra trafikdata för att kunna ta betalt för de tjänster de tillhandahåller. Detta framgår av lagen om elektronisk kommunikation. Internetleverantören har inte möjlighet att lagra IP-nummer för andra ändamål och enligt personuppgiftslagen får personuppgifter (dvs IP-nummer i det aktuella fallet) inte behandlas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, dvs tills de fått betalt.”

    I avtalet med BBB finns en klausul som säger att kunden har varje kalenderår rätt att få ut all info som finns sparad. Det kunde man göra, och sen anmäla till Datainspektionen för brott mot PUL, och till PTS för brott mot lagen om e-kommunikation.

  8. Pingback: Tele2 knullar Ipredlagen vilket gör mig glad | Jomari.se

  9. Kalle Siggefrid! Nå grabbhalvan, vad har du lyckats med i ditt liv förutom att bli politiker? Har du någonsin skrivit ett datorprogam som tar flera tusen arbetstimmar att skriva för att sedan bli sönderhackad och upplagd på en fildelningssite? Har du suttit ett halvt år och skrivit musik och vistas i studio för att sedan bli upplagt på nätet? Jag har gjort det första allternativet och vet hur förnedrande det är att inte få betalt för det man gör. Du knäcker och förstör sveriges utveckling, inte jag.

    Mvh Kalle Siggefrid, up yours!

  10. Fick detta svara från BBB i liknande mail, tyvärr för min del har jag 10månader bindningstid och får dras med BBB tills jag kan byta.

    Hej XXXXXX!

    Vi vill inte lagra IP-uppgifter längre än nödvändigt. Lagen om elektronisk kommunikation (kap6 §8) ger möjlighet att lagra viss tid för att förhindra “obehörig användning av näten” (t ex sabotage eller bedrägerier). De myndigheter som övervakar vår verksamhet (Post- och Telestyrelsen) ställer också krav på att vi ska ha fungerande nät. För att skydda våra kunder anser vi att det är nödvändigt att lagra uppgifter under en begränsad tid. Det rör sig om tre veckor.

    Vi kommer noga att granska förfrågningar om utlämning av uppgifter som kommer från domstol innan vi lämnar ut uppgifter. Vi bedömer sannolikheten att uppgifter lämnas ut som lika stora eller små oavsett om man spar IP-uppgifterna i någon dag eller i några veckor. Sett till våra kunders säkerhet så är det dock stor skillnad om man spar IP-uppgifter i några dagar eller några veckor.

    Med vänlig hälsning
    Lisa
    Bredbandsbolaget
    Kundservice

    PS. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Kundservice på
    telefon 0770-777000 om du har några frågor. Vi hjälper dig gärna.

  11. Detta blev jag glad över att läsa. Bra att du säger ifrån! Om jag inte varit medlem i ett annat parti så skulle jag rösta på dig nästa val.

  12. Jisses.. vet inte om mitt hjärta är redo för den nya idéen.. en kompetent politiker.. på FOLKETS sida. Var försiktig.. jag kan få en hjärtattack ;) I’m fragile!

  13. Bra jobbat Karl Sigfrid, ett brev från en riksdagsledamot borde väl få BBB att sluta lagra loggarna på DHCP servern..

  14. Om jag inte minns fel röstade Du för IPRED-lagen, och även FRA-lagen, när de behandlades i Riksdagen. Du tycker inte att det luktar en hel del populism och hyckleri kring Ditt agerande nu?

  15. Karl, självklart står du väl på lagens sida som skatteavlönad riksdagsledamot? Du vill väl att svenska folket skall följa de lagar och förordningar som har ställts upp av riksdag och regering? Du vill väl att artister, kreatörer, författare, filmregissörer etc ska få betalt för sitt arbete?

    Se då till att arbeta för detta. Dessutom, om IP-nummer inte lagras blir det svårare att fälla mördare, pedofiler, våldtäktsmän etc via stödbevisning som kan erhållas via IP-adresser etc.

    Vi vill väl alla skapa en bättre värld?

  16. jag skickade ett brev till bbb nyligen, nu väntar jag på att få svar. Går de inte efter mitt krav, tror jag nog att det blir en polisanmälan.

  17. Pingback: Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Vädjar till BBB om nåd…

  18. Enligt “Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation” så ska:

    6 kap. 5$
    Trafikuppgifter “utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande” om de inte “krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik”

    Det är helt solklart att operatörerna OMEDELBART SKA RADERA DENNA INFORMATION så fort IP-paketet gått fram!

    Nu försöker sig teleoperatörerna på ett trick:
    I 6 kap. 8$ står att denna bestämmelse (om radering) inte gäller

    “3. i den utsträckning uppgifter som avses i 5 § är nödvändiga för att förhindra och avslöja obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst”

    Halleluja,
    i sin förtvivlade jakt på något sätt att kunna fortsätta att registrera vilka IP-nummer som enskilda abonnenter haft har operatörerna hittat punkt 3 under §8 i 6 kapitlet.

    Det skickas “SPAM” och operatörerna skyddar sina abonnenter genom att registrera allas IP-nummer på det sättet…

    Vad håller dessa företag på med egentligen???
    Telia, Bredbandsbolaget, Com Hem…

  19. Bäste riksdagsledamot Karl Sigfrid

    Tack för ditt brev med begäran om att inte lagra IP-adresser för din räkning. Jag har också noterat att du publicerat det på bloggen och därför hoppas jag du har förståelse för att mitt svar också offentliggörs.

    Nyss hemkommen från möte med socialministern och kulturministern om säkerheten för unga på Internet möts jag av ditt brev. Jag måste tyvärr säga att jag blir ytterst förvånad att en riksdagsledamot uppmanar alla bredbandsinnehavare att försämra nätsäkerheten. För det blir konsekvensen av ditt förslag och det är rent kontraproduktivt mot de ambitioner dina båda alliansministrar presenterat idag för IT- och telekombranschen.

    Vi är oerhört måna om våra kunders integritet. Vi varken vill eller får lagra IP-uppgifter längre än nödvändigt.

    Av den allmänna debatten får man lätt intrycket att frågan, hur länge operatörerna sparar IP-nummer, påverkas endast av IPRED-lagen. Så är det inte. Vi har en skyldighet gentemot våra kunder att hålla hög säkerhet i näten och att skapa ett skydd mot bedrägerier och sabotage (phishing, botnetattacker, spam etc). För att kunna uppfylla den skyldigheten måste vi spara IP-nummer under en begränsad tid. Det rör sig om några veckor.

    Det är fortfarande oklart hur IPRED-lagen ska tolkas och kommer att tillämpas av domstolarna. Till de frågor som ännu inte har besvarats hör bl.a. vilken närmare bevisning som skall krävas för att informationsföreläggande skall utfärdas och hur lång tid processerna kommer att ta. Därför går det ännu inte att bedöma i vilken mån den exakta lagringstiden för IP-nummer kommer att påverka rättstillämpningen.

    Hur IPRED-lagen ska uppfattas och tillämpas är en viktig och högt prioriterad fråga för oss. Vi vill säkerställa ett högt integritetsskydd och bevara rättssäkerheten för våra kunder. Vi vill inte behöva agera polis i våra nät. Samtidigt har vi ett ansvar att se till att näten fungerar på ett sätt som möter våra kunders krav. Det återstår att se hur denna avvägning kommer att hanteras av lagstiftaren och domstolarna.

    Bredbandsbolaget kommer alltså inte att uppfylla ditt önskemål om att omedelbart förstöra IP-adresser. Vi tar gärna ett möte med dig för att ytterligare fördjupa oss i frågan om du så önskar.

    Med bästa hälsningar
    Georgi Ganev
    VD Bredbandsbolaget

  20. George, de flesta av din unga kunder löper förmodligen en större risk att bli skuldsatta för livet på grund utav några sketna fillmer som de inte visste bättre än att ladda ner än något annat.

  21. Georgi Ganev:

    Varför blandar Bredbandsbolaget ihop olika lagar?

    Enligt “Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation” så ska trafikuppgifter “utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande” om de inte “krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik”.

    Det är väl bara att radera – och OMEDELBART dessutom?

    Nu anser ju vissa operatörer ändå och med hänvisning till punkt 3 under 8§ 6 kapitlet samma lag att de “ändå måste lagra IP-nummer” för att stoppa phishing, spam osv.

    På vilket sätt “förhindras eller avslöjas” phishing, spam osv med IP-nummerlagring?

    Är det inte bara ett klåfingrigt och integritetskränkande påhitt från överdrivet övervakningsbenägna “medlöpare”? Är det inte bara så att bolagen helt enkelt vill snoka i folks vanor, tillhandahålla IP-nummer till polis för polisiära ändamål där kommunikationen i sig inte är “obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät” och så vidare.

    Bredbandsbolaget verkar blanda ihop själva kommunikationen med innehållet i det som kommuniceras!

  22. Bra initiativ!
    Blir dock upprörd av Bredbandsbolagets VD;s svar – känns som om man struntar i kunderna och kommer med löjliga bortförklaringar.
    Jag är varken särskillt ung (+40) eller fildelare, däremot så tycker jag att IPRED, FRA mm är en olustig utveckling och att sedan min ISP (BBB) uppenbarligen hellre frotterar sig med makten än bryr sig om sina kunder gör att nu byter jag leverantör!

    • This type of operation only exist beuasce there is a need for it.If people would be responsible and not spend more then they make, learn to live within their means and pay their bills on time these people would cease to exist.I do not blame the businesses, I blame the customers.

  23. Georgi Ganev, jag antar att svenska inte är ditt förstaspråk, eftersom du använder det helt felaktigt i ditt svar, varvid innebörden av det du skriver blir missvisande.

    Du skriver:

    “För att kunna uppfylla den skyldigheten måste vi spara IP-nummer under en begränsad tid.”

    Det är felaktigt uttryckt. Ni “måste” inte alls spara IP-nummer. Det står klart och tydligt i lagen.

    Vad du egentligen försöker säga är följande:

    “För att kunna uppfylla den skyldigheten tycker vi att vi behöver spara IP-nummer under en begränsad tid.”

    Det är en stor skillnad på vad ni “tycker” och vad ni “måste”.

    Utöver det så innehåller ditt svar absolut ingenting utav värde, eftersom du helt smiter från att delge kunderna faktiska underlag på vad ni har för er, genom att skriva “begränsad tid”. “Begränsad tid” kan betyda precis vad som helst. En exakt tid är intressant. 1 dag, 3 dagar, en vecka, 10 dagar?

    Sen innehåller ditt svar som andra ovan nämnt direkta felaktigheter. Är det språket som spökar igen?

    Lagring av IP-adresser, och vilken kund som haft dom vid vilken tidpunkt, ger inte “ett skydd mot bedrägerier och sabotage (phishing, botnetattacker, spam etc)”. På sin höjd underlättar det spårning av från vilket abonnemang något skett, men det “stoppar” eller “skyddar” inte mot något.

    Jag ser fram emot ett nytt mer innehållsrikt svar, där du uttrycker dig mer korrekt och exakt.

  24. Hej!

    På en rak fråga till BBB kundtjänst om hur lång tid “nödvändigt” är får jag tre veckor till svar…

  25. Riverman:

    3 veckor är ju ett direkt lagtrots från Bredbandsbolagets sida!

    Kundtjänsten upplyser väl antagligen bara om det som de fått uppgift om. Vi får väl se Georgi Ganev’s utveckling…

  26. Jag kontaktade Comhem och fick följande svar:

    SVAR 2009-04-29 14:59

    Hej och tack för ditt e-postmeddelande!
    Vi ger inte ut information angående detta då det är hemlighetsstämplad information tillsvidare.

    Den information vi ger ut är att vi följer svensk lag.

    Med vänlig hälsning

    Com Hem AB

    Com Hem vägrar alltså tillsvidare berätta om vad man lagrar!

  27. Du är medveten om att ditt öppna nätverk strider mot Bradbandsbolagets avtalsvillkor?

    10. Användning av Tjänst m.m.
    10.1 Abonnenten får enbart använda Tjänst för privat bruk. Abonnenten får inte vidarebefordra Tjänst till annan plats än Lägenheten. Abonnenten har dock rätt att låta andra medlemmar av Abonnentens hushåll använda Tjänsten.

  28. Johan:

    Det där ordet “HEMLIGSTÄMPLAD” låter väldigt officiellt…

    Är det överbefälhavaren eller SÄPO som har “STÄMPLAT” det?

    Om någon frågar mig vad klockan är och jag inte vill tala om det så svarar jag inte: “Det är hemligstämplat”

    Nej, då säger jag som det är – “Det vill jag inte berätta!”

    Det borde Com Hem också göra. Det är nämligen inte alls “hemligstämplat” – Com Hem vill bara inte berätta!

    Nu är ju Com Hem en gammal avläggare från Televerket (darra alla landsförrädare!) så de kanske känner ett reflexmässigt tvång att registrera och lagra uppgifter om medborgare?

    Lite som i gamla DDR…

  29. Rätta mig om jag har fel, men du röstade väl JA till IPRED? Är det inte hyckleri isf? Hade bara våra kära folkvalda tagit sitt ansvar för integriteten så hade du inte behövs sitta och försöka jaga lätta poäng för en lag som du själv varit med och röstat igenom.

    Det sorgliga är att även om du officiellt tycker bra saker så vågar du inte rösta på det du tycker och då är det helt verkningslöst.
    Mer kortfattat, en röst på dig är en röst på precis vilken M-politiker som helst. (Jag har alltid varit moderat, men det ändras till PP tills sakerna är i ordning igen)

    Du får dock gärna förklara vad jag har missförstått om något. Antingen per mail eller på valfritt annat sätt.

  30. Duveborn angriper dig personligen i sin ledare. Tänk på att Duveborn använt en hel del ledare på sistone för att angripa de som på något sätt ens nämner integritet i samma mening som internet. Så fort Duveborn hör ordet “fildelning” eller “pirat” så går han i taket, och tar till sandlådan för att föra sin debatt i.

    http://www.kristianstadsbladet.se/article/20090429/DUVEBORN/339851691/1030/OPINION/&/Marklig-prioritering

    Jag tycker absolut att du ska försöka få in en replik.

  31. Bredbandsleverantörerna behöver väl inte lagra IP’n överhuvudtaget?

    Jag får betala exakt lika mycket per månad, vare sig jag surfar 1 minut eller 600 timmar.

  32. Pingback: Tech Whiz Underground » Swedish MP Wants His ISP To Delete Personal Data

  33. MMN-o: Jag tror inte jag har insinuerat att snabbslängandet är en effektiv eller långsiktig metod.

    Det allra viktigaste just nu vad gäller Ipred är att ePhone fortsätter att driva en restriktiv linje och att andra operatörer följer efter. Det ska fastställas att det behövs rejäl bevisning för att få ut något – precis som branschen och regeringen påstod innan lagen trädde i kraft.

  34. Pingback: Swedish MP Wants His ISP To Delete Personal Data | InstantIdiocy

  35. Har detta ögonblick skickat email till telia där jag bad dom att inte lagra något ip. Eftersom ingen vill ju använda sig av en internetleverantör som inte står på kundens sida.
    Jag återkommer med svaret

    • Hej!
      Tack för din förfrågan.

      Telia lagrar ip-adresser, men hur länge är beroende på tjänst. Vi ser över rutinerna för lagring av ip-nummer och om det finns möjlighet att korta tiderna för lagring, med hänsyn till vad det skulle innebära för kraven på säkerhet, kvalitet och kapacitet. Nätsäkerheten får dock inte bli lidande.
      Vid ett föreläggande från en domstol är det högst troligt att vi kommer att överklaga det till högre instans så att vi både kan säkra integriteten samt en hög nätsäkerhet och nätkvalitet för våra kunder.

      Med vänlig hälsning

      Madelene Carlsson
      Telia Kundservice

      • Tjena , har nu gjort något som jag igentligen inte tycker att man bör göra men jag har gömt mitt ip nummer nu , just bara för att jävlas med makten samt telia. Funkar kanonbra.
        MVH
        Tobias

    • Du har en superhe4rlig blogg och jag c4LSKADE ff6r f6vrigt din bok “Det e4r se5 loskgit alla fattar utom du”. Eftersom jag sje4lv ge5r pe5 Katedralskolan i Ve4xjf6 och fikar pe5 Ske5res med mina ve4nner ibland se5 var det fantastiskt att kunna le4sa om gator man ke4nde igen osv. Lc4NGTAR TILL DIN Nc4STA BOK!!!

  36. Pingback: Swedish MP Wants His ISP To Delete Personal Data | IDTorrent Blog

  37. Pingback: Swedish MP Wants His ISP To Delete Personal Data | Thriller Blog

  38. har telia här med ska nog byta också.. Vore kul om dom gick i konkurs så dyra ändå kosta mej 378 kr idag för 24mbit

  39. Mailade BBB idag jag också, synd att man har bindningstid till hösten… annars hade man bytt direkt.

    fruktansvärt tradig utveckling världen tar, vad är det egentligen som får musiker och film producenter att tro att deras verk är värda de astronomiska summor de väljer att ta betalt för dem?
    ni skriver musik… ni är inte världs ledare med en 80h arbetsvecka… ni behöver inte heller hantera beslut som avgör en befolknings välfärd…
    men endå har ni fått för er att ni förtjänar att tjäna mer pengar än de personerna som står högst upp i vårat hierarkiska samhälle…

    kanske dags att växa upp, sluta ta sig själv på för stort allvar och inse att ni satt er själva i den sitsen ni sitter i?

    själv laddar jag ner material för att en cd skiva kostar 150.- i butiken och lite under 2.- i produktions kostnad. man måste inte vara ett geni för att räkna ut att era marginaler bara är girigt höga.

    hade det varigt mer rimliga priser på film och musik hade pirat/fildelnings kulturen aldrig blivit något som allt och alla använde.

    tack och hej!

  40. Fy fan, hur kan man vara moderat?
    Sveriges fascisim parti, kan endast gämnföras med nazisterna…

    Komunisterna kommer! Akta er alla små fascister!

  41. hur kan man orka lägga tid på att se skilnader och grupera upp folk i olika partier? var er själva istället^^ själv håller jag med om något från nästan alla partier och är även ganska starkt emot ngt från alla partier :)

  42. Pingback: Swedish MP Wants His ISP To Delete Personal Data | TorrentFreak

  43. Pingback: Varning Försäkringsbolaget Moderna försäkringar, dom lurar dig gällande din pengar! Läs närvarande innan du tecknar en försäkring hos dom.

  44. Wow, great weblog structure! The way long do you think you’re blogging and site-building pertaining to? you earn running a blog peek quick. The complete look of this website is wonderful, when logically since the subject material!

  45. I will immediately seize your rss feed as I can not to
    find your email subscription link or e-newsletter
    service. Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I could subscribe.
    Thanks.

  46. When you finally set up a potent connection along with your readers,
    they’re going to end up loyal and will even invite other like-minded people for your website.
    First thing you have to keep in mind is that most blogs on the Web have a community feel to them.
    World wide web products and services this sort of as writing, programming,
    and style and design are naturals.

  47. There are 1 or 2 companies that may do this for you.

    Two of the the majority famous are Darren Rowse from
    Pro – Blogger. Posting on a blog is as easy as using any word processing
    program.

  48. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
    I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
    Cheers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s