Datorspelsutvecklare anpassar sina affärsmodeller

Ibland frågar sig folk hur kulturskapare ska kunna försörja sig om det är fritt fram att kopiera material. Frågan antyder att kulturen i dag står inför ett hot att gå under om inget händer. Så är det naturligtvis inte, och svaret på frågan om hur marknaden ska anpassa sig är att anpassningen till stor del redan har skett.

Dataspelsföretagen är en snabbt expanderande bransch som har växt i takt med fildelningen. Online-spel har redan funnits i ganska många år, och är relativt okänsliga för piratkopiering. I dag kan vi läsa om spelutvecklare som tar ytterligare steg och låter kunderna ladda hem spel gratis. Intäkterna förväntas komma från mikrotransaktioner.

Jag brukar inte göra samma analyser som dataspelsbranschens Pär Strömbäck, men i Svenska Dagbladet uttrycker han sig väl:

Det finns en gratiskultur på nätet, och på gott och ont har den kulturen skapat beteenden som spelutvecklare måste förhålla sig till, säger Per Strömbäck, talesperson på intresseorganisationen Dataspelsbranschen.

Kan vi hoppas att dataspelsbranschen tar saken i egna händer och slutar ropa på nya statliga åtaganden framöver?

Advertisements

4 thoughts on “Datorspelsutvecklare anpassar sina affärsmodeller

  1. Machinema (http://sv.wikipedia.org/wiki/Machinima) är ett sådant “skapat beteende som spelutvecklare måste förhålla sig till”, kunder som modifierar och utvecklar ursprungsprodukten vidare till något annat. Sampling och remix, fast för dataspel. Ett sätt för spelutvecklare att förhålla sig till detta är inse att kunderna oftast själva bäst förstår vad de vill ha och att det finns stor potential i att samverka med sina kunder och ge dem lite större tillåtelse att experimentera med ens produkt. Till skillnad från att stämma dem i domstol, eller kräva att de får dödsstraff på internet.

    • Peter Ellwe skriver:Johanna, ff6r det ff6rsta, kul att du haidtte hit. Trots att inle4gget e4r f6ver e5ret gammalt ke4nns det fortfarande aktuellt. Ne4r jag le4ser Dans kommentar tolkar jag set som att han instorma drag he5ller med mig och samtidigt tillff6r en del vinklar jag inte hade med fre5n bf6rjan.Facebook och andra sociala medier me5ste vara enkel av dagens skola ff6r att de e4r en del av dagens samhe4lle vilket skolan, enligt styrdokument, ska spegla och ff6rbereda ff6r. De4rff6r anser jag att de inte kan ve4ljas bort. De4remot e4r det upp till le4raren att styra hur de integreras i undervisningen. Idag e4r det e4n vanligare med fb grupper ff6r klasser etc e4n ff6r ett e5r sedan. Eleverna ser fb som en naturlig del av deras vardag och ff6rdelarna med att anve4nda fb och samtidigt undervisa om fb e4r me5nga. Att elever tappar fokus kan naturligtvis ha me5nga orsaker, inte alla beror pe5 att lektionens utformning inte engagerar eleverna, men den faktorn finns kvar. Att en del elever behf6ver hje4lp med att fokusera e4r givet. Att begre4nsa tillge5ngen till stf6rande moment tempore4rt e4r de5 en ve4g att ge5, jag he5ller med Dan de4r. Att blockera tex fb permanent e4r jag de4remot helt emot av samma anledning som jag skrev ovan. Skolan kan inte blockera en del av samhe4llet och samtidigt utff6ra sitt grundle4ggande uppdrag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s