Telekompaketet: Parlamentets beslut stoppar inte franska avstängningar

I månader har svenska Europaparlamentariker och bloggare kämpat för tillägg 138 i telekompaketet, som säger att ingen får stängas av från nätet utan rättslig prövning. Ett viktigt argument för många har varit att 138:an skulle stoppa Frankrikes nya antipiratlag.

Nu säger EU-kommissionären Viviane Reding att den franska fildelningslagen är ohotad även om 138:an antas. Kommissionen tolkar inte tillägg 138 som ett förbud mot avstängningar enligt fransk modell, vilket är av enorm betydelse eftersom kommissionen är den institution som ska se till att EU:s regelverk efterlevs.

Viviane Redings talesperson lutar sig mot det faktum att den franska antipiratlagen inte är en implementering av ett EU-beslut.

Hennes talesperson Martin Selmayr bekräftar för Europaportalen att EU-kommissionen inte har någon avsikt att inleda en rättslig process mot Frankrike med anledning av Hadopi-lagen.
– Det är inte aktuellt. Och det gäller oavsett om 138:an antas eller inte i ministerrådet. EU-kommissionen kan bara agera om ett land implementerar en lag antagen på EU-nivå felaktigt och Hadopi är inte en implementering av en EU-lag, säger han.

Europaportalen

Det är inte helt lätt att förstå logiken.

Implementering av en EU-lag innebär oftast att ett medlemsland måste stifta nya lagar, men det kan också innebära att befintliga lagar måste ändras eller skrotas. Om en nationell lag strider mot ett EU-direktiv blir följden att den nationella lagen måste justeras för att direktivet ska bli tillgodosett.

Advertisements

3 thoughts on “Telekompaketet: Parlamentets beslut stoppar inte franska avstängningar

  1. Hur får de ihop det där ? Är inte telekompaketet just en samling lagar antagna på eu-nivå ? Oavsett det, är inte 138:an just en lag på EU-nivå som måste implementeras ? Sägs det inte alltid att lagar på Eu-nivå går över nationell lag och om nationell lag går emot en Eu-lag så måste den nationella lagen anpassas ?

  2. Däremot har Frankrike en konstitutionsdomstol, som jag tror har en del att säga. Go Chirac!
    Sedan kan man ju begära att EU- och Europadomstolen ska bedöma lagars förhållande till medborgerliga- och mänskliga rättigheter.

    Men visst låter det märkligt det hon säger. Kanske ett sätt att försöka få till tydligare formuleringar i 138/46, eller vad den kommer att heta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s