Tillsätt en öppenhetsminister

Obama har meddelat att amerikanska staten ska bli mer restriktiv med att sekretessbelägga dokument. Redan sekretessbelagda handlingar ska i ett högre tempo bli offentliga.

Under Bush-åren gick det i motsatt riktning, mot ökad sekretess.

I Sverige har vi en stark offentlighetsprincip, men frågor om öppenhet har på senare tid inte prioriterats tillräckligt högt av vare sig partierna eller väljarna. Kanske är den pågående debatten om friheten på internet ett tecken på att det kan komma att förändras. Här kommer ett konkret förslag: Allianspartierna borde lova att vid en valseger 2010 tillsätta en öppenhetsminister som ansvarar för att den nya tekniken utnyttjas fullt ut för stärkt medborgarinflytande och bättre tillgång till statlig information.

Advertisements

3 thoughts on “Tillsätt en öppenhetsminister

  1. Jo, mer rådata från dvs myndighetsdatabaser -speciellt kommuner – tillgängliga på nätet så att fler kan granska. Tex när en kommun spendera 30 mill för att bygga en standard dagis, folket bör kunna granska var pengarna tar vägen. (Vilken slott jag kunna bygga ute i skärgården med sådana peng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s