E-röstning säkert nog?

E-röstning i allmänna val är inte längre bara en idé, utan en metod som faktiskt har använts. I valet 2008 kunde Arizonas utlandsboende rösta genom att ladda upp en pdf-valsedel genom en säker uppkoppling. Eftersom valsedeln fick skrivas ut, fyllas i för hand och sedan scannas in var det inte frågan om någon renodlad e-röstning så som vi tänker oss att det kan fungera i framtiden, men det var ett steg i den riktningen.

Invändningar mot säkerheten i e-röstningssystem ska naturligtvis tas på allvar – liksom risken för att somliga utsätts för påtryckningar vid röstningstillfället – men vi ska minnas att inte heller pappersbaserade valsystem fungerar till hundra procent. Valsedlar försvinner och väljarens intentioner är ibland omöjliga att uttyda. Frågan är alltså inte om e-röstningen fungerar perfekt, utan om den fungerar åtminstone lika bra som de traditionella vallokalerna.

Advertisements

29 thoughts on “E-röstning säkert nog?

 1. E-röstning över internet är också otänkbart med datalagringsdirektivet på plats. Då kan man enkelt jämföra tids-stämpeln på röstningen med tidsstämpeln på uppkopplingen till val-datorn och sedan matcha vem som röstat på vad.

 2. Släpp den tanken Sigfrid. Vanligt folk kan inte granska en E-röstningsprocess och blir utlämnade åt dem som konstruerat systemen. Ett system som bara kan garanteras av experter är inte nog transparent i så allvarliga frågor som detta. Även om allt har gått juste till, så leder denna svårighet till insyn i systemet till att hela valsystemets integritet blir komprometterad.

  Vad man däremot enkelt kan ta bort är distributionseländet av valsedlar. De kan skrivas ut av en “dum skrivare” i röstningsbåset. “Dum” i bemärkelsen att inte kunna varken kommunicera eller logga så att tid för viss utskrift kan kopplas till person i båset.

 3. Elektronisk röstning på distans strider mot grundlagen (val ska vara hemliga). Elektronisk röstning i vallokal gör det svårt att övervaka att valet går rätt till utan att detaljgranska maskinen som räknar rösterna.

  Trots att jag är en tekniskt intresserad man i 30-årsåldern så ser jag inga fördelar med att elektrifiera röstsystemet. Den manuella rösträkningen fungerar så vitt jag vet väldigt bra. Och att tusentals frivilliga valfunktionärer får direkt insyn i rösträkningen är ju en stor fördel i sig.

  Så frågan är, Karl Sigfrid, vilka fördelar har den elektroniska varianten som motiverar en förändring?

 4. Det svenska röstsystemet har den stora fördelen att det är ytterst svårt att manipulera systemet i stor skala. Alla kända attacker är lokala och kan knappast påverka resultatet mer än marginellt. (Det största problemet är den bristfälliga hanteringen av valsedlarna. Detta borde ses över omgående.) En annan stor fördel är att anonymiteten är god.

  De elektroniska valsystem jag känner till är tyvärr mycket känsligare för central manipulation som, i värsta fall, skulle kunna påverka både resultaten och valhemligheten på ett förödande sätt.

 5. Jag var tidigare förespråkare till E-röstning, men efter FRA-lagen så är jag motståndare. Bara tanken på att någon har möjligheten att åsiktsregistrera, med eller utan laglig rätt gör mig till motståndare.

  Men kan man hitta en variant som fungerar och inte bygger på kryptering eller liknande, då är jag för, men det skulle troligtvis kräva att röstning sker i en vallokal och att man “prickar av” personerna på ett papper utan tidangivelse.

 6. Jag säger återigen att vi borde ha en elektronisk röstning för folket där vi kan visa vår åsikt inom sakfrågor, som en mer modern variant av opinionsundersökningar. Denna kan vara direkt kopplad till riksdagen så ni lättare kan känna av opionen från alla som inte har möjlighet till att vara med på kongresser mm. Men de vanliga valen där mer står på spel så ska det vara AFK precis som alltid

 7. Pingback: Rapport från vallokal och bloggarna « Calandrellas blogg

 8. Ett bra röstsystem ska inte bara vara säkert och anonymt, det måste också vara lättbegripligt så att alla kan lita på det och förstå hur det fungerar. Dessutom måste det finnas kontrollmekanismer så att allmänheten kan granska valet både under processen och efteråt. Allt detta är förstås mycket svårare att uppnå i datoriserade system.

 9. Lars,

  Fördelen är att vi till en låg kostnad kan hålla fler folkomröstningar och på så sätt stärka medborgarnas direktdemokratiska inflytande. Det kräver naturligtvis också att vi har politiker som har ambitionen att stärka de demokratiska inslagen i svensk politik.

  • Jag har känslan av att det inte är ekonomiska överväganden som hindrar oss ifrån att ha fler folkomröstningar. Att vi t.ex. inte folkomröstar om Lissabon-fördraget beror framför allt på att ni riksdagsledamöter inte litar på att vi medborgare skulle göra “rätt” val.

   Dessutom är jag inte övertygad om att alltför många folkomröstningar är en bra idé. Visst kan vi ha fler, men kanske högst en vart fjärde år. Om de bli för många tror jag inte att folk kommer att ha orken att verkligen sätta sig in i frågorna.

 10. Jag är datornörd och arbetar som programmerare. Jag är alltså inte på minsta vis teknikfientlig, men elektroniska val vill jag inte ha. Säkerhetsriskerna är för stora.

  I mindre viktiga val är det helt okej. Härom veckan röstade jag till exempel över Internet i ett val inom Free Software Foundation Europe. Där vore konsekvenserna av valfusk tämligen begränsade. I ett riksdagsval eller en viktig folkomröstning är det för mycket som står på spel.

  Med valsedelsskrivare i vallokalerna slipper man de flesta problemen, men som väljare har man ingen möjlighet att veta om apparaten loggar hur man röstar eller om den kommunicerar trådlöst med någon. Därför måste det vara tillåtet att skriva ut flera olika valsedlar så att ingen kan veta vilken av dem man stoppar i kuvertet.

  Då måste man fråga sig om tillverkning och underhåll av valsedelsskrivarna verkligen kostar mindre än att trycka valsedlar åt samtliga anmälda partier.

  • Björn Persson: vet inte om kostnaderna blir så mycket mindre med dumma valterminaler, men däremot skulle småfusket och fifflandet försvinna i ett nafs. En annan fördel är att man kan ta med alla partier som har registrerat sig i terminalen, vilket skulle kunna gynna småpartier som inte har den ekonomiska styrkan att köpa och distribuera valsedlar.

   • Chrisse, jag tror att du missade ordet “samtliga”. Gratis valsedlar åt samtliga anmälda partier skulle gynna småpartier på samma sätt som valsedelsskrivare skulle göra.

    Men det finns i och för sig en poäng med att partierna kan distribuera sina egna valsedlar. Det kan förhindra att någon centralt placerad översåte saboterar ett misshagligt partis (fysiska eller digitala) valsedlar.

 11. Får instämma med i princip alla som uttalat sig, elektronisk röstning i betydande val är en mycket dålig idé. Möjligheter till storskaligt valfusk är enorm. Möjligheterna att kolla upp att allt gått rätt till eller göra omräkningar, har dessutom en tendens att inte finnas.

  Med säkerhet liknande internetbankernas, skulle jag kunna tänka mig att val av mindre dignitet skulle kunna skötas elektroniskt. Men jag tror att det är bättre att lämna internet som opinionsbildare och informationsspridare.

  Vill ni att människor ska ha direkt inflytande över politiken via internet, så får ni gärna göra som Schweiz. Inför en möjlighet att kräva folkomröstningar i alla politiska frågor, om en namninsamlig får ihop 10% av landets befolkning. Jag kan nästan svära på att det hade stoppat FRA och IPRED.

 12. Är det inte Litauen, eller vilken Baltisk nation det nu var, som använder e-röstning på något sätt också.

  Särskilt osäkert skulle det inte behöva vara trots allt. Tekniken för säker överföring finns ju redan. Allt som behövs är att röstkorten är ett litet plastkort med chip, och en koddosa. Det som skickas över är således inte läsbart utan bara kod-information. Självklart ska överföringen vara krypterad (något dubbelt inverterad med trippel saltomortal lär inte behövas, foliehattarna går ju inte och röstar i alla fall, eller), kanske via någon form av TOR liknande VPN, så att det inte går att läsa från vilken IP-adress rösten kommer ifrån.

  //ST

 13. Med snokande FRA inkopplad är e-val absolut inget alternativ. Däremot kan man förenkla valsedelstryckningen och -distrubition som är rent 1800-talsmässig. Det skulle gå utmärkt för Valmyndigheten att som komplement till nuvarande system serva väljarna med en websida med valsedlar som man tankar ner och skriver ut själv hemma. Valhemligheten behålls genom att man tankar hem ALLA partiernas valsedlar. Kan 24-timmarsmyndigheterna Försäkringskassan och Vägverket skicka ut blanketter över Internet så kan självfallet Valmyndigheten skicka ut valsedlar den vägen också. Redan till nästa års Riksdagsval! Sparar miljön, sparar stora kostnader och besvär för både myndighet som för väljare.

 14. “I valet 2008 kunde Arizonas utlandsboende rösta genom att ladda upp en pdf-valsedel genom en säker uppkoppling.”

  “Säker uppkoppling”?

  Vad är “säker uppkoppling”? JAG AVGÖR vad som är en “säker uppkoppling”. Den som läser det här ska veta att det finns säkra uppkopplingar men de kommer DU käre läsare aldrig att få se skymten av. Frågan är om DU kan avgöra om det är en säker uppkoppling?

  Eftersom valsedeln fick skrivas ut, fyllas i för hand och sedan scannas in var det inte frågan om någon renodlad e-röstning så som vi tänker oss att det kan fungera i framtiden, men det var ett steg i den riktningen.

  Vilka är “vi” i meningen? Att skicka en valsedel är en sak och varför den skulle behöva vara “säker” kan man fråga sig. Det är när valsedeln ska “scannas in” som helvetet börjar…

  En fråga jag ställer mig är om vi när (och om) “dom” börjar med elektronisk röstning om vi då kan bli av med klåfingriga och integritetskränkar-politikers valdistriktsfluktande. Då bör vi kunna slippa att få se partisympatier nedbrutna ända ner på gatunivå! Då bör vi slippa få se val-“analyser” som berättar om vad vi åt till frukost. Kanske kan vi också då få slippa alla opinionsundersökningar en eller två veckor före valet också?

  Men jag misstänker att individuellt röstande blir tillgängligt, men bara för “forskare”…

 15. Yet Another E-Voting Glitch; This One Adds 5,000 Phantom Votes

  Piratpartiet lyckades ju ganska bra med sin utdelning av valsedlar med över 99%:s täckning. Om bara valmyndigheten hade litet tydligare instruktioner som förhindrade sådant där otyg som att separera valsedlar, gömma dem snett bakom ställ etc. så skulle det nog i det stora hela fungera ganska bra.

  Hur vore det om det parti som när valet är avslutat visar sig komma över en viss procent får sina valsedlar betalda i efterskott? Det vore rättvist tycker jag.

 16. @Björn Persson: En valsedelskrivare skall givetvis inte vara någon dator med skrivare, sådana kan det myglas med, det måste vara en särskild sorts apparat. Ja den skulle tom. kunna vara mekanisk med vev. Rent tekniskt är det närmast förbluffande att detta inte infördes redan på 30-talet ungefär, tekniken för det fanns redan då, på den tiden hade något sådant dessutom underlättat mer än idag. Det leder givetvis till att det är andra argument som legat bakom, antagligen lite lätt protektionism-anstruckna sådana av de redan etblerade. Kanke också något historiskt kompis-mygel mellan tryckaren och någon myndighet, sedan har det bara bekvämlighets-rullat-på genom att de etablerade inte behövt lyfta ett finger.

 17. E-röstning har inte samma inbyggda kontrollsystem som den traditionella pappersmodellen. Traditionella val blir dessutom säkrare ju mer det skalas upp.

  Ju fler åsiktsmotståndare i ett område med pappersröster, desto större engagemang finns det att hitta fel “hos motparten”. Därför kommer volontärer att kontrollera varandra och fler områden -> fler volontärer -> bättre koll.

  Det saknas helt och hållet i e-röstning.

 18. Pingback: MMN-o » E-röstning är inte ens värt att tänka på

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s