Torstensson vill värna det öppna nätet

Åsa Torstensson skriver i Computer Sweden att internets öppna arkitektur ligger bakom dess snabba utveckling. Det har hon rätt i. Öppenheten och det faktum att politiker sent insåg internets betydelse har gett oss ett relativt oreglerat nät med stort utrymme för innovation.

Nu ger Torstensson och kollegorna i regeringen Post- och Telestyrelsen i uppdrag att utreda hur ett öppet nät kan garanteras även i framtiden. Vi behöver principer som förhindrar både att internetleverantörerna styr sina kunder till vissa tjänster och att politiker reglerar fram ett filtrerat internet.

I sin artikel hyllar Torstensson sociala medier, det vill säga de tjänster som bygger på användargenererat material. En förutsättning för att den typer av tjänster ska överleva är att tjänsteleverantören saknar juridiskt ansvar för vad enskilda användare laddar upp. Hoppas att även Torstensson drar den slutsatsen.

Advertisements

3 thoughts on “Torstensson vill värna det öppna nätet

  1. Eftersom mitt förtroende fär den tekniska insikten hos ministern är relativt obefintligt så blir mitt intryck att hon är relativt oförstörd med en samtidig förväntan om att detta kommer komma på skam pga att vissa intressen verkar ha en genväg till svenska maktens öra. Lex Bodström, regeringens tvetunga när det gäller fildelning etc.
    Jag är väldigt intresserad av att veta på vilken nivå dessa krafter verkar. Kommer Karl Sigfrid genomgå samma tänka förvandling till rättänk och nyspråk vid en framtida eventuell utnämning till ministerpost?

  2. Varken Åsa Torstensson, eller Henrik Hansson, är egentligen för nätneutralitet. Det svaret fick jag direkt av Henrik Hansson, på Stockholmscentralstation tidigare i år.
    Enligt Henrik Hansson ska det vara en förhandlingssituation, mellan köpare och säljare av tjänster. Dessa uttalanden går stick i stäv, med vad som nu uttrycks. Bägge var direkt emot A138 och A166, garantera är de även mot CRA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s